NOBLE HOU$E
PRIVATE BANKING®
HOMEWELCOMEDIAMOND*RAINGLOBAL_INVESTMENTU$_ECONOMYWALL_STREETULTRA*EXCLUSIVEGOLDEN*BANKERSUPERBANKERACADEMYDISCLAIMER
GLOBAL_INFORMATIONNEWSINTERNATIONAL_BANKING_CARTELNOBLE_HOUSE REPORTSNOBLE_HOUSE EXCLUSIVECULTURESCIENCECONTACT
NOBLE_HOUSE REPORTS

 

 

 

NOBLE HOUSE  


    

 *   REPORTS  *

 
 
 
 
Noble House Private Banking
 
 

Heather Landy riportja Dr. Constantin Helios bankárral 

- Sir, köszönöm a riportra kapott lehetőséget.
 
Gratulálok a Nemzetközi Bank Kartell száznegyvenhetedik tagja felvételéhez és az ön legátusi megbizatásához.
Tudomásom szerint a legátus követet jelent, de mert a Nemzetközi Bank Kartellnek nincs diplomáciája, ebben  az esetben más értelme lehet a szónak.
 
- Ez így van. A Kormányzótanács a jelenlegi kritikus társadalmi helyzetben jobbnak látta, ha egykézben összpontosul a cselekvés pillanatában szükséges döntéshez való erő.
De ez nem jelent semmiféle egyszemélyi uralmat, se diktátumot, mert csak három fontos ügyben dönthetek saját kompetenciámban egy évre kiterjedően.
 
- Változott-e a Kartell megítélése az orosz agresszióval kapcsolatban?
 
- Csak annyit változott, hogy a jövőre vonatkozó döntéseinket a Globális Tanács előtt is teljes titokban tartjuk s az agresszor elleni tevékenységünk anyagi alapját egy milliárddal felemeltük.
 
A sztálini atombomba  létének nyilvánosságra kerülésekor az amerikai kormány és a hadvezetés súlyos hibát követett el.
Csak latolgatták az embertelen bolsevista birodalom megtámadásának lehetőségét, pedig nem lett volna szabad késlekedni egyetlen hónapot sem.
A szovjet-fasiszta terrornak mintegy száz millió emberáldozata volt s a jelenlegi helyzetben ennél sokkal több is lehet - globális értelemben.
 
Közlöm önnel, hogy a Kormányzótanács közel féléves vizsgálata után, ezév márciusán határozatban deklaráltuk a nemzetek és népcsoportok kulturális és gazdasági függetlenséghez való jogát, mely nem csak autonómiában, hanem teljes szuverenitásban is megnyilvánul.
Tehát az eddigi un. anyaországuktól való elszakadás, vagyis a  szeparatizmus is demokratikus alapjoggá vált.
Ez is egyik záloga a nagy birodalmak szétdarabolásának, a más népek elleni agresszió megakadályozására mert az emberi civilizáció túlélése a tét.
A törekvést megfelelő módszerekkel és lehetőségeinkkel támogatjuk.
 
A világűrbe kihelyezett fegyvereinken kívül, az államok hitelképességének besorolása a rating ügynökségeken keresztül az egyik leghatásosabb eszközünk. 
 
- A tágabb közvélemény gyakran érdeklődik az ön banki tevékenysége iránt s a felépített intézményeibe is szeretne egy pillantást vetni.
 
- Mint azt ön is tudja, banktitkokat harmadik személynek nem szolgáltatunk ki, legyen az a legfőbb bíró, vagy legfőbb ügyész, vagy egy önmagáról megfeledkezni akaró, amokfutó politikus.
Ugyanis mindezen elemek felett a valódi úr a magántulajdonú nagytőke, s ha a függőségben levők tisztességtelenül viselkednek, olyan gyorsan az általuk kreált társadalmi chaos legújabb  szemétdombján találják maukat, hogy tiltakozni se lesz idejük.
 
De most megvilágítom a banki tevékenységem hátterét, a lényeget érintve.
A Noble House Private Banking egy 2000 December elsején létrehozott, fedelet adó holding - társaság , mely nem bank, hanem banki tevékenység.
 
Ez fogja össze a Noble House Private Banking - szabad fordításban nemesi / előkelő ház - banki tevékenységét, s az 56,4% terjedelmű, magántulajdonomban levő invesztment bankot, valamint egy másik bankban több mint 25% nagyságrendű "blocking minority" tulajdonomat (blokkoló kisebbség) amivel a bank igazgatótanácsában az érdekeimnek nem megfelelő döntéseket meg tudom akadályozni, ill. egy harmadik bankban levő 32%-os betársulásomat, mellyel több brókercég a tulajdonom lett.
 
Az általam alapított negyvenegy cég közül harmincat eladtam, a maradékot saját irányításom alá helyeztem.
Ezek közt van a Helios Industry, a Helios Scientic, Helios Nuclear, s a Helios Space, valamint két globálisan tevékenykedő biztonsági cég, további kettőben pedig ötven százalékos tulajdonom van.
 
Egyik fiam a bank alelnöke, aki ráadásnak néhány egymástól eltérő családi  vállalkozást irányít egy konglomerátum fedele  alatt.
A Noble House Private Banking kizárólag a magántulajdonú nemzetközi nagytőkének dolgozik, mely tanácsadói és vagyonkezelői tevékenység.
 
A Noble Houseban nincsenek bankszámlák, mert az ügyfeleink pénzét más bankokban levő számláikon, interneten gyarapítjuk "secured portfolio managementtel" - vagyis zárt,  biztonsági számlaigazgatással.
A számlatulajdonosok pénzéhez nem tudunk semmilyen módon hozzáférni s abból egyetlen centet se kérünk, csak a befektetett tőke utáni haszonból a nekünk járó ötven százalék honoráriumot.
 
- Milyen volumenűek a bankszámlák?
 
Általában száz millió USD feletti, bár van néhány húsz-harminc millió körüli egyenlegű számla is, de a másik véglettel is találkozunk, melyek egyenként több milliárdot tesznek ki.
Vannak még szupergazdag emberek, akik vagyonukat valamilyen módon szerezték, ami után mi nem kutatunk, mert nem vagyunk se gestapo, se kágébé, se európai unió.
 
Az évi haszon százalékban kifejezve gyakran több mint százhúsz-százharminc százalék, tehát ennek a nyereségnek a fele minket illet. Minden lezárt tőzsdei kontraktus után azonnal fizetni kell egy honorárium számlán elhelyezett összegből, mely nem nagy és ahhoz hozzá tudunk férni, vagyis a mi számlánkra átutalni.
Vannak esetek, amikor ugyanazon részvényt naponta fél tucatszor is megvásároljuk és eladjuk.
Tehát naponta többször is átutaljuk a nekünk járó, megfelelő honoráriumot.
A tőzsdei nyereség titkos, tehát a titkok után adót se lehet és nem is kell fizetni.
 
- Mennyi emberrel dolgozik a Noble Houseban?
 
- Kilenccel, s a tizedik én lennék, de mert nem vagyok New Yorkban, ezért csak online kísérem az üzletet, s olykor besegítek.
A nagybankot pedig négy tanácsossal és egy főtanácsossal vezetem, akik egyben asszisztenseim is a tőzsdén.
A legjobb szakemberek s már mindegyik többszörös  multimilliomos, mégis együtt dolgoznak velem, mert a Nemzetközi Bank Kartell beli tagságommal a Kartellben működő inveszment bankárok információs konzorciuma csaknem az összes titkos gazdasági információkat be tudja szerezni, ami óriási haszonnal jár.
 
- Tehát a "beszerzés" lényegében gazdasági kémkedést jelent.
 
- Minden ember kémkedik. Nem a semmiért érdeklődnek  egymás hogylétéről, mert ha az ellenfél éppen gyengélkedik, jaj lehet neki. Ez fokozottabban érvényes az országok gazdasági és védelmi erejének kikémlelésére.
 
- Ezért alapította a "Mata Hari" díjat?
 
- Bubna-Littitz grófnő a világ legszebb kémnőjéről, Mata Hariról elnevezett szív alakú, bíborszínű gyémánt első kitüntetettje, aki magas intelligenciájával Bécsben vezette az információs konzorciumot már a kilencvenes évek közepe óta.
 
- Magáról azt mondta egy kongresszusi tag, hogy ön "az érdemtelen álmok megsemmisítője". 
 
- Lehetséges. Mert sokan próbálkoztak beférkőzni a zárt világomba, de eddig senkinek se sikerült. Ezért foszlottak semmivé a "hozomány nélküli" érdemtelen álmaik, melyek csak megrontották a sanyarúságban kiteljesült  életüket.
 
- Sir, köszönöm idejét és türelmét.
 
- Isten megáldja Miss Landy
 
 
A riportot magyar nyelvre fordította;  Pataki Máté-Gergely

Noble House Private Banking                   2022 Október 16    Washington D.C.
 

*
 
 
A szabadság szimbóluma
 


A Nemzeti Akadémia minden tagja nevében kértünk  riportot Dr. Dr. Constantin Helios úrtól, melynek kérdéseire adott válaszok önmagukért beszélnek.

Az Arlington palota "Mata Hari" gyöngyház szalonjában készült riport kizárólag magyar nyelven jelenik meg, mert irodalmi értékeit megőrző, akadémia pontossággal való lefordítására semmilyen európai nyelv nem alkalmas. 

- Nagyuram, ezekben a nemzetközi hábrorús előkészületekben már teljesen visszavonulni látszik még a saját életétől is, ami elgondolkodtatásra készteti az alig beavatott szemlélőt.
 
Érdekelne, hogy egy ilyen sokoldalú élettapasztalattal rendelkező ember megtalált-e valamit az élet értelméből.
 
- Mindig arra törekedtem, hogy ne legyek senkinek semmilyen módon terhére, ezért messze elkerültem az embereket. Sajnálom, hogy van akit szorongással tölt el visszavonultságom. 
 
Hogy az életnek van-e valami értelme, azt eddig nem sikerült megtudnom, bár nem is nagyon kutattam utána. 
Már közöltem, hogy az emberi társadalomtól való  elszakadás tizennégy-tizenöt éves koromban megkezdődött, mert a körülöttem levő magyar társadalomtól iszonyodtam. Az "Entente cordiale" által szétcafatolt Magyarország kicsi lett, szürke, lapos, szegény, szomorú és elmaradott. 
 
A sokszor megszállt, legyőzött és kirabolt országot nem éreztem hazának, s a szerencsétlen sorsú néppel nem volt semmi kapcsolatom.
 
Magyarország a zsidó bírák és a rendőr alezredesek hűbérúri domíniumából mára a beteg lelkületű, képzetlen,  félig se magyar, iszákovics  szemeteskocsis miniszterelnök jelöltek birodalma lett, ami nem akar feltűnni az érintetteknek, csak a kizsarolt de megtöretlen népnek. A magyar nép se erkölcsileg, se szellemileg nem elesett, s különbséget tud tenni a csak cirkuszba illő félkegyelmű  ripacsok és pojácák, valamint az ország vezetésére hivatott személyiségek között.
 
Az úrhatnám magyar senkik vegyenek példát Carlos de V.  - V. Habsburg Károly - spanyol királyról, aki uralkodóként is több nyelven beszélt;
 "- Latín con Dios,  - Italiano con los músicos,  - Español con las damas  - Francés en la corte,  - Alemán con los lacayos - Inglés con los caballos."
(Tehát a magyar miniszterelnök jelölteknek csak magyarul kell tudni - hazudozni?)
 
A magyar állam elutasításával együtt elítéltem minden környező európai népet - kivéve a jó jellemű lengyeleket, akikkel soha nem volt háborúja Magyarországnak.
 
Elnyomatásban, megalázottan nem lehetett élni, mert az életemből - mely minden embernek saját tulajdona -, a legértékesebbet, az időt veszítettem el. Iszonyatos küzdelmet folytattam ellenségeim ellen  a fennmaradásért, valamint a felemelkedésért - mely szerintem nekem is megjárt -, amiért a legnagyobb árat fizettem. Az egész életemet.
 
Elon Musk egyszer azt mondta a sajtónak, szívesen elmenne a Földről.
 
Elon nincs egyedül. Ha lehetőségem nyílna egy idegen civilizációval elmenni, soha vissza nem térni s a Föld követeként  nagyon messze lenni, egyetlen szempillantásnyi ideig se gondolkodnék rajta.
 
Mint ahogy a magyarokat kivetettem a szívemből a piszkos rendszerüknek személyi integritásom elleni barbár, eszelős támadása után, ugyanúgy ejtettem az embertelenség horror infernóját produkált földi civilizációt is.
Utoljára megsimogatnám a két fiúunokám fejét, aztán szónélkül megfordulnék, vissza se tekintve. Valahogy úgy, mint aki egyik pillanatról a másikra meghal.
 
- Eddig sohase tudakoltam azt, ami a háttérben szorongató súlyként nehezedett reám a beszélgetéseink alatt; az, hogy ön, aki a szabadság fanatikus szimbóluma, érzésem szerint  mizantrop lett, mert a részleteket szemlélve erre lehet következtetni.
 
- Embergyűlölő nem vagyok, mert a gyűlölet bűn. Az én  lelkiismeretemet nem terheli semmiféle bűn, ami az emberi civilizációban nagyon ritka. Csak emocionális izolációban élek, mert életem legnagyobb csalódása az emberek lettek.  Inkább úgy fogalmaznék, hogy élet helyett csak létezem, mint egy bálvány. 
 
Emócióim nincsenek, ezért nem politizálok és vallásos se vagyok.
De ebbe a kategóriába tartozik mindenféle szellemi, lelki befolyásolás elutasítása, mint például a szerelem is, amit kizártam az életemből, mert az a szegény, alsó osztálybeli emberek szórakozása.
 
Epiktétosz görög filozófus feltette a kérdést; mi a jobb; okosan boldogtalannak vagy oktalanul boldognak lenni.
 
Ha már az emberektől való iszonynál tartunk, először mondom ki a nyilvánosság előtt, hogy minden ázsiaitól óvakodom.
Alattomosak és gyűlölködők. Semmi szép, se jó, se emberi nincs bennük, csak ellenséges érzületek az európai faj ellen.
 
- Mi a véleménye az ámokfutó liberálisok kedvenc témájáról, az apartheidről?
 
- Minden ember maradjon meg a saját fajtája mellett, mert abból lehet a legkevesebb bonyodalom.
Bizonyos értelemben magam is elkülönülve élek minden más néptől, mert nem a fajtájukat, de a jellemüket nem tartom figyelemre érdemesnek. Ezen ügyekből nem csinálok kultuszt.
Különben a közelemben él és teljes bizalmamat élvezi két színesbőrű negyedvér - a személyi titkárnőm és az első szobalány -, mindkettőnek véletlenül Rosa a neve.
 
A pandémia most nyíltan megérintette  az európai idiotizmust is és megüzente az ázsiai gyűlöletet minden más népnek.
A németek ezüsttálcán vitték a német technológiát Kínába, hogy azok is legyenek nagyok és erősek, hogy aztán majd kitaposhassák más népek belét.
 
A kínai diktátor beiktatásakor a világnak véres harcot ígért Kína állítólagos jogaiért.
A szégyentelen jószág nem tudja mi történt a múltban hasonló ígéreteket tett gazemberekkel.
 
A német banya bevallotta, naívan azt hitték, a kínaiak majd demokráciává válnak a gazdasági fejlődéssel - de tévedtek.
A németek harmadszor is rászabadították Európára a  poklot a mindenféle beözönlő ázsiai és afrikai senkiháziakkal, akiktől a globalizáció keretében majd nagy szenvedések árán tudnak csak megszabadulni.
 
Ezért lettem germánellenes is minden erőmmel, mert  a  kínai alattomosság is csak úgy tud eltűnni, ha a germán törekvések megszűnnek.
 
A Nemzetközi Bank Kartell nem engedélyez  Kínával semmiféle kereskedelmet , még diplomáciai kapcsolat fenntartását se.
 
- Ön egy riportban még az un. bankválság előtt azt mondta, a világ lassan belegabalyodik a globális chaosba, melynek egyik oka és előidézője a halál előtti riadalomra emlékeztető természetellenes, hisztérikus  liberalizmus, a határok megnyitása s a korlátok nélküli globalizáció.
 
- A társadalmi és gazdasági chaos kivédésére a Kartell felfegyverzett űrvédelmi hadserege monopóliuma után határozatot fog hozni a színaranyra épülő saját pénzrendszerünk megalapításáról.
 
Ennek a magántulajdonban működő valutáris   monopóliumnak kidolgozása ill. globális bevezetése volt az egyik feladatom az utóbbi három évben.
Részben ez a teljes embert igénylő munka és a felfokozott tőzsdekereskedelem volt a valódi oka a látszólagos visszavonultságomnak.
Az új valutarendszerben való tevékenységem hasonló volt a magántulajdonban működő értékpapír tőzsde és az aranytőzsde létrehozásához.
 
- Sok kutatás és megfigyelés után arra lehet következtetni, hogy ön azon kilencek csoportjának egyik tagja, akik a magán aranytőzsdét létrehozták és minden nap meghatározzák az arany árát. Mondana valamit ezzel kapcsolatban?
 
- Nem.
A globális chaosban már nem lehet nyilvánosságra hozni egyetlen adatot sem, mely a pénz hatalmára és a legfejlettebb fegyverekre vonatkozik.
 
- A chaosban a hatalomtól megszállott, degenerált német kormány  kiváltotta tomboló népvándorlás  bebizonyította, hogy az ön megfigyelései sajnos beigazolódtak. Mára már olyan   terror uralkodott el a világ nagyobbik részén, amelyre csak egyetlen szó létezik; az elmezavar. 
Ezért lehet szükség a szigorú titoktartásra.
 
- Az emberek egymásra uszítására és megfigyelésére, manipulálására épült bolsevizmus eszelős uralma alatt nem mertem volna azt gondolni, hogy éppen a szabadságot, mint az ember legfőbb értékét az önmagukat demokratikusnak mondott nyugati dekadencia  válik az emberiség legnagyobb ellenségévé.
Teszik ezt  azáltal, hogy a szabadság megsemmisítésére az embert megvető anarchiát támogatják.
 
Természetesnek mondják azt, ami nem az, s akinek más a véleménye, annak súlyos retorzióval kell számolnia. Ez már a vég, mely hasonló a kommunizmus összeomlásához.
 
Az un. liberális demokráciák  agyát megszállta a dekadencia gonoszsága, mely által elrohadtak.
 
Ha bárgyú módon megvárnánk amig Kína robbantja ki a háborút, a Nyugatnak nem lenne semmi esélye a fennmaradásra.
Azonban a Nemzetközi Bank Kartell ébren őrködik a szabadság felett.
 
Ha szükséges lesz, akár a jelenleg szabadkőművesek által irányított, trockista vén bolond Biden bandáját és a Washingtoni Capitoliumot is kiradírozzuk, de a szabadságot nem engedjük rabszolgaságba hajtani.
 
- Franciaországban és  az Egyesült Államokban, de már Spanyolországban  is növekszik azon erők száma, melyek a katonai hatalomátvételt sürgetik. 
Már a jelenlegi francia elnököt is kipofozták a nyilvánosság előtt. Mi a véleménye erről a Kartellnek?
 
- A Nemzetközi Bank Kartell rendet és nyugalmat akar a szélhámosok uralma, az öldöklés  és az állandó terror helyett.
Ezért az első vonalban vagyunk a hadsereg által való hatalomátvételi törekvéseknek, mely nem  diktatúrát jelent, hanem katonai kormányzást.
Mellesleg a francia elnök megérdemelte a már nagyon esedékes kioktatást. Az ő személye nem sacrosanctus, s nem sérthetetlen. Örüljön neki, hogy ennyivel megúszta a katonai hatalomátvételig.
 
- Ön mit ért a demokrácia alatt?
 
- Kizárólag a közvetlen demokráciát, ami önrendelkezést jelent, de semmi mást.
 
Az emberiségnek három választása van;
A parlamentáris eszetlenkedésre alapozott erőszakos, liberális anarchia, mely globális polgárháborúban semmisíti meg a civilizációt, vagy a harmadik világháború, vagy  a parlamentek végleges megszüntetésével a katonai kormányzás nagyon-nagyon hosszú időre. - Itt sok évszázadra gondolok, vagy még ennél is többre.
 
Új embertípust kell kinevelni a szigorúan őrzött, de átjárható határok mögött, a dekadens esztelenséget hajhászó, értéktelen, szellemileg elkorcsosult, lélek nélküli kreatúrák helyett.
A terveket nem hozzuk nyilvánosságra és senkit nem fenyegetünk. De amikor üt az óra, egyetlen nap alatt megtörténik a csoda, ami rendet és nyugalmat teremt a szabad világban, mely a politika nélküli közvetlen demokráciára épül.
 
- Tettek-e gyakorlati előkészületeket a hatalomváltás   időszakára?
 
- A Kartell és több kollégám is megfelelő mennyiségű készleteket halmozott fel minden fontos nyersanyagból, élelmiszerekből, üzemanyagból, gyógyszerekből és fegyverekből.
Tehát ne aggódjanak. Minden csaknem automatikusan fog lezajlani - kivéve a néhány randalírozóval való összecsapást a nyílt utcákon.
 
- Hogyan definiálja a Nemzetközi Bank Kartell saját helyzetét és létét a világban?
 
- A Kartell nem állami keretben működő  szervezet, ezért a globális hatalom de facto korlátlan birtokosa.
 
Az országok kormányaival, társadalmi rendszereikkel nincs egymástól függő kapcsolatunk, mert sem az államokat, se semmiféle rendszereiket nem ismerjük el velünk egyenrangú félnek, ezért nem is partnereink semmiben.
 
A Nemzetközi Bank Kartellnek 2021 Május 30-óta már száznegyvenhat tagja  van - ebből ötvenkettő az amerikai szekció.
Hozzánk képest minden állam  aféle koldus csutkababa, vagyis ironikusabban mondva, csak rongy.
 
A Nemzetközi Bank Kartell által el nem ismert államok közti un. nemzetközi szerződések a háborúk utáni  győztesek által kierőszakoltak ezért  jogtalanok és eleve érvénytelenek.
 
Az emberi történelemben semmi sem örök, így az un. nemzetközi szerződések se, valamint a bálványozott emlékműveik se.
Az államok jogi értelemben és a gyakorlati definíció szerint erőszakszervezetek - németül is "Staatsgewalt", angol nyelven "State authority" (állami hatóság, felettes tekintély), ezért a hatalom valódi birtokosainak nincs semmiféle kapcsolata az erőszakra, s a nép becsapására, kifosztására és rabszolgasorban tartására berendezkedett társadalmi rendszerekkel, akárminek is mondják önmagukat.
Kivétel csak egy van, ez pedig Svájc.
 
De a legnegatívabb példát Izraelt is megemlítem, mely demokratikusnak mondja magát, holott nem egyéb mint a múlt psychozisában vergődő, traumatizált  cionisták emberellenes uralmánál, mely az izraeli politikai pártok közti hatalomváltást se tartja természetesnek.
 
Több ország neves psychológusai és psychiáterei  megfigyelései alapján elkészített szakdolgozatok azt állítják, hogy a tömegpusztító fegyverekkel rendelkező izraeli kormány tagjai se szellemileg, se lelkileg nem egészségesek.
 
A személyiségzavarban szenvedő más politikusok nem csak egyre több szellemileg degenerált emlékművet emelnek a hitleri  terror áldozatainak Európában, de átestek a ló másik oldalára mert már az izraeli zászlót is kitűzték az osztrák kormánypalotára, ami nem egyéb saját népük megalázásánál.
 
- Van-e valami személyes terve a jövőre nézve, ha lehet egyáltalán még jövő ebben a dekadens haldokló világban?
Halvány információim szerint az invesztment bankárok a világ leggazdagabb emberei, mert a tőzsdei nyereségeikbe belelátni nem lehet.
 
- Ezzel kapcsolatban magam se tudok konkrét adatokat, s banktitkokat nem is hozok nyilvánosságra sohasem.
Az invesztment üzletet befejeztem, s már csak tőzsdei kontraktusokra korlátozom tevékenységemet.
 
Azt vallom, a milliárdokból sohase lehet elegendő, se azon dolgokból, melyeket  pénzért - az én esetemben akár  aranyért - meg lehet vásárolni. Az infrastruktúrába is már csak minimális összegeket fektetek be a Kartellel egyetértésben, mert egy lábbal már benne vagyunk a nagy háborúban, mely mindent megsemmisíthet.
 
A negyvenegy vállalkozásomból - a fiaim is alapítottak hármat maguknak - harmincat eladtam és több részesedésemet is, mellyel megszabadultam minden gondtól.
 
- Adóügyi szakértők szórványos adatai szerint ezekkel az eladásokkal ön ötven-hatvan milliárd dollár körüli összeget kasszírozott.
Az ön személyéhez vezető jelek nem pontosított információi alapján a globális aranypiacot uralma alá hajtott akcióval ennek többszörösére növekedett a vagyona.
 
- Mondjanak, amit akarnak, nem fűzök hozzá kommentárt.
Az amerikai trockista bolsevizmus térnyerése engem nem érint, mert a teljes vagyonom kimentésével már nem lehet semmivel térdrekényszeríteni. 
A baloldali terror legújabb irracionalitása, a „cancel culture” - az eltörlés "kultúrája" a bolsevista-fasiszta törekvések egyenes folytatása, mellyel a "múltat eltörölni" jelszót adták ki.
 
Ám a múltat nem lehet eltörölni, mert az már megtörtént.
 
Megtörtént dolgokat meg nem történtté tenni még Isten se tud, mert ő is "csak Isten", s ezért meghalni se tud, mert nem lenne aki feltámasztaná.
 
- Nehéz és veszélyes feladatokat is magára vállalt nagyon fiatalon a Budapesti Amerikai Nagykövetségen tizenhat évig élt Mindszenty József hercegprímás titkos futáraként. Nem félt, hogy a kágébés ávo agyonveri?
 
- A sátán első szülötte magyar kutyáival kellett felvennem a harcot, ezért némi félelem bennem is volt, de el voltam szánva a halálra. Nem volt más választásom.
 
A magyar hülyék  első koncepciós perükben azzal vádoltak, hogy illegálisan át akartam lépni az országhatárt, s erre előkészületeket tettem. 
Erre semmiféle bizonyítékuk nem volt, csak "alapos gyanú", ami elegendő "bizonyíték" volt egy ember  terrorperben való megsemmisítéséhez. 
 
Az ilyen "hüjéjék" - jével - nem tudhatták, hogy a nagykövetségen várakozott az amerikai útlevelem, mellyel a CIA segítsége nélkül is bármely napon el tudtam volna hagyni az országot, mint turistaként beutazott amerikai diák.
 
Most kitárom a lelkemet, mely nem talált nyugalomra soha az ártatlanul való üldözés, a kínzás és az életfogytig tartó számüzetés után.
 
A Nemzeti Akadémia 2015-ben tartott kanadai értekezletén azt tudakolták Magyarországról, miért zárkóztam el totálisan a magyar nyilvánosságtól.
Azt találgatták, talán lehet a múltamban egy olyan sötét folt, melyet így titkolok el mindenki előtt.
 
Rendelkezésükre bocsátok egy levelet, melyet a "zemeszempé" Somogy-megyei elsőtitkára írt, rajta pecséttel és aláírásával, tehát eredeti levélről van szó.
Ebben úrnak szólítanak és nem "zeftásnak", tehát nem voltam a bolsevista gyilkosok ügynöke, se alattvalója.
 
(A letöltés és kinagyítás után a helyesírási hibáktól üvöltő szöveg jól olvasható.)
 
 
A zemeszempénél panaszt tettem az embertelen üldözés miatt. A levélbeni válasz arra utal, hogy a piszkos rendszer ártalmatlanná teendő bűnözőt csinált belőlem - talán mert meggyilkoltam a szovjet isteneket - vagy szolgálati előléptetés és több fizetés kellett a négyosztályos, büdös kommunistáknak.
 
*
 
A másik dokumentum  Mindszenty József hercegprímás egykori titkára, s méltatlan utóda  Lékai László -  a sátán kutyája jelöltje -  titkárától, Horváth Miklóstól ered.
 
 
A bíborossal az egyetemi templom melletti fogadóhelyiségben lezajlott beszélgetés tárgya továbbra is titok marad, mint ahogy Mindszenty hercegprímás úrnak a Budapesti Amerikai Nagykövetségről 1971-ben kiküldött üzenetei szövege és a személyek is, amit még Róma püspökének se mondanék el kényszer hatása alatt sem.
 
Casaroli érsek, a Vatikán külügyminisztere nehézkes magyarországi  tárgyalásaiba egyetlen akkori magyar "békepapot" se vontak be, de a nagykövetségről kijuttatott utasítások alapján a hercegprímás mindvégig irányítani tudta az ügyet, melynek végén 1971 szeptemberében az egyházfejedelem elhagyta Magyarországot.
 
Számüzetésemet követően Paskai László bíboros prímást intronizálása alkalmából emlékeztettem Kisberk Imre egykori Veszprémi püspök, esztergomi apostoli kormányzónak, Paskai érdekében tett vatikáni közbenjárására.
 
 
Paskai leveléből érezni lehet a helyzetből eredő kiszolgáltatottságot. 
 
Ha Kisberk Imrét figyelmeztettem volna Paskai László Mindszenty hercegprímásnak küldött, kiforgatott válaszára, belőle sohase lett volna 1988-ban a magyar római katolikus egyház bíborosa.
 
Tehát Paskai bíborost a haláláig rövid pórázon tartottam, mert ő volt az egyik legalkalmatlanabb  pap magyar főpásztornak.
 
Lelkiismeretem parancsára a terhelő bizonyítékot Róma püspökének akartam átadni, de Kada Lajos érsek, a Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció elnöke  1989-ben kisiklatta az ügyet. ( Levele mellékelve.)
 
 
- Viharos élete volt a kommunizmus terror uralma alatt nagyuram.
 
- Nem felejtettem semmit. Egyszer azt nyilatkoztam erről, hogy sem Isten sem a nagybankárok nem felejtenek sohasem.
De a legveszélyesebb "nem felejtés" a Nemzetközi Bank Kartelltől függ.
 
Ha szükségesnek látjuk, szigorúan meghatározott faktorok alapján a Kartell hatalmával, vagy a cyber magánhaderőmmel néhány perc alatt megelőző villámcsapást mérünk a leggonoszabb ellenségeinkre, mielőtt még akár Isten "választott népéből" valaki súlyos terrorcselekményt követne el Washingtonban, mellyel beteljesedik a vég...
 
Hátborzongató példa erre Jonathan Pollard, aki Amerika hadititkait via Izrael, pénzért kiszolgáltatta Oroszországnak és Kínának.
- De a számla mindig mindenkinek megérkezik...
 
Részben ez is egyik oka annak, hogy megfelelő motivációval elhódítottuk az angolszász országok legjobb tudósait a mesterséges intelligencia kifejlesztésére, melynek eredményeit nem adjuk át még a Pentagonnak sem.
 
A Venus bolygó légkörében végrehajtott kísérletünk eredménye is a mai napig titok, s a NASA csaknem a nulláról kezdheti a saját Venus programját.
 
A Földi civilizációban minden mellément, ami csak félre sikerülhetett ezért ha minden kötél szakad, új definíciót kap a szabadság és annak védelme is.
 
A Nemzetközi Bank Kartell elismeri minden élő ember élethez való jogát, de egyebeket másodlagosnak tart. 
A Föld túlságosan sok, vérfertőzésből származó lélek és erkölcsi identitás nélküli kreatúrát -  vakarcsot - hordoz, melyek az emberi fajt degenerálták.  
 
A bolygó nyersanyag tartalékait  lelkiismeretlenül felfalták, ezért az egyenes genetikai kóddal nem rendelkező, egyre  agresszívabb gnómok - gonosz törpék - szaporodáshoz való jogát a tudomány eredményeire támaszkodván  szelektáltuk és erősen korlátoztuk.
 
A Nemzetközi Bank Kartell a gazdaság feletti ellenőrzésével és a jövő fegyverei birtokában nem ismer se államot, se politikai pártokat, sem egyházakat.
 
- Érdekes és egyben félelmet keltők az űrfegyvereik.
 
- Nem ön az egyetlen, aki mindenét odaadná, ha megtudhatna a technológiájukról valamit, de ki kell ábrándítanom, mert én se tudok szinte semmit, ugyanis nem vagyok szakértője a jövő fegyvereinek.
 
Már több év óta be tudjuk azonosítani a Föld körüli pályáról   több féle módszerrel  minden ember arcát, aki a szabad ég alatt tartózodik. Ennek megfelelően a szelekció, a kiszemeltek semlegesítése már csak személyes döntésünk függvénye.
Vagyis valamivel közelebbről; a kiszemeltekből bárki  bármely pillanatban elájulhat, amiből nincs többé ébredés.
 
Minden akciót balesetnek fognak minősíteni azok, akik semmiről se tudhatnak.
 
A Kína által elszabadított biológiai háborúval pedig nem csak egy korszak, de az eddig ismert társadalmak és az emberi civilizáció ideje is lassan de biztosan  lejár. 
 
A pandémia következtében már számolni kell a globális polgárháborúk kitörésével s a politikai pártok vezérei, tagjai és a kormányok tagjai nyílt meglincselésével.
 
Illúzióit veszített, demoralizált embereket, akiknek nincs veszíteni valójuk, soha többé nem lehet ilyen vagy olyan hazugságokkal bármiféle társadalmi keretek közé  behajtani.
 
A dán parlament már kiutasította az európai unió által kierőszakolt bevándorlókat, ami már nyílt forradalom.
 
Az eruópai uniónak vége, s annál hamarabb lesz rend, minél gyorsabban belátja súlyos tévedéseit a személyiségzavarban szenvedő, mások jogait csorbító liberális eurokrácia.
Nesze neked mindenféle indoktrinált politikai vagy vallási alapokon elképzelt hegemónia! Majd a pokolban rátaláltok egymásra, ahova valók vagytok.
 
- Végül egy utolsó kérdés; az ön neve.
 
- Tudom, sokan szeretnék kitudni egykori történelmi magyar identitásomat.
1988-ban - a közgazdaság tudományokban egy évvel később diplomát szereztem, majd '90-ben doktoráltam -  a kényszerhelyzetben új identitást és nevet kellett változtatnom, mert zsarolható lettem volna.
 
Az egykori magyar nevemet gyalázat érte az önmagukat magyarnak mondó senkik - köztük a szovjet-orosz terror uralom akkori ügyésze, a szabotin nevű piszkos gazember - által.
 
Ekkor volt segítségemre egy nyugati ország főügyésze, aki saját kompetenciájában néhány órán belül azonnali állampolgárságot és két új identitásra utaló személyi iratokat adott nekem, minden ellenszolgáltatás nélkül.
 
A "Constantin Helios" az egykori írói álnevem volt, s most csak egyike a két új identitásomat takaró névnek.
Személyem védelme a világ előtt ezzel lett perfekt, de egyben a haza is örökre elveszített engem.
 
- A Nemzeti Akadémia hálával a szívében megköszöni a kommunizmus egyik magyar áldozata eddigi tevékenységét a szabadság védelmében.
Továbbá azt a nagyvonalú támogatást, mellyel a Nemzeti Akadémia anyagi alapját is száz millió amerikai dollárral kiegészítette.
 
Isten megáldja nagyuram.
 
 
Dr. Szekeres László,
Dr. Fazekas Zoltán,
De Patakyné, Majláth Anna grófnő,
Haynal Kornél,
Dr. Szepessyné Dr. Deák Margit
 
 
Nemzeti Akadémia                          2021 Május 31,  Washington D.C.
 
 
 
 
Feltámadó vihar 
 
 
 
 
Mariola Bubna-Littitz grófnő  informatív beszélgetésre hívta meg részletekben Dr. Constantin Helios urat. Az eredeti francia nyelvű riportban a fordítás utáni francia szövegből csak kivonatot, tájékoztatót közlünk.
  
- Comtesse, je vous ai demandé aujourd'hui de faire un rapport en français. (Grófnő, ma francia nyelvű tájékoztatásra kértem önt.)
 
- Est-ce réellement ce que vous voulez? (Valóban ezt akarja?) Tu veux que ça arrive grande seigneur. (Történjék az ön kívánsága szerint nagyuram.)
  
- Beszélgetésre hívtam meg anélkül, hogy dramatizálnánk. Józanul kell elemezni és elgondolkodni a kialakult helyzetről és a jövőről, ha lesz még jövője az emberiségnek.
 
- Egyetértek önnel grófnő, ezért meg kell próbálnunk egy legkisebb közös nevezőt találni, mert a jelenlegi  helyzet  már a vihar előtti csendre emlékeztet. 
A kínai  terrorhatalom már nem tudja élelmezni minden alattvalóját, ezért a feleslegesnek tartott embereket szégyentelenül meggyilkolja. Maocetung a vietnami háború alatt be akarta csalni Kínába az amerikai hadsereget , melyet szovjet atomfegyverekkel akart megsemmisíteni. A szovjet diktátor Hruscsov, a sok kínai áldozatra hivatkozva elutasította a tervet, mire kínai kollégája azt válaszolta; "nekünk emberből van elegendő."
 
-  Mon seigneur, két  ügynök érdeklődött nálam az ön egy évvel ezelőtti  útjával kapcsolatban. Az egyik három milliót kínált a megszerzendő antananarivoi titokért cserébe.
 
Bár a Nemzetbiztonsági Tanács megtiltotta minden állami védelmet kapott ember külföldi útját, de ön tavaly májusban  átcsempészte magát a canadai határon s egy katonai repülőgéppel utazott Angliába. A Gatwick Repülőtéren jelen volt Intelligence Service egyik ügynöke látta, hogy  több emberrel egy másik, felségjel nélküli gépben elrepültek.
 
- Que voulez-vous dire? ( Mit akar ezzel mondani?)
 
- Amikor ön Madagaszkárra megérkezett, a repülőtér egyik épületében indiai és vietnami titkosügynököket is láttak.
 
- Érdekes amit mond, de Vietnamnak csak annyi köze volt az ügyhöz, hogy a TC2 falazott a vietnami felségjellel Saigonból felszállt tajvaniaknak.
 
-  Megtudtuk azt is, hogy Antananarivoban  az iráni titkosszolgálat felső vezetése is jelen volt. Lehetséges, hogy a Nemzetközi Bank Kartell az iráni nukleáris opcióról kért tájékoztatást? 
 
- Je n' ai rien dit de tel et vous prie de faire rectifier en conséquence. (Ilyen követelést nem támasztottam és nyomatékosan kérem, hogy ezt korrigálja.)

A Kartellnek a katonai egyensúly tartásához való határozatai titkosak, mert mi nem tartozunk egyetlen ország hatáskörébe se.
Comtesse, messzemenően megbízom az ön koncepciójában, mert Európában évtizedekig folytatott aktív hírszerzői tevékenységet .
- Nagyuram, a Kartell hírszerzése kínai biológiai fegyver bevetését feltételezi a Coronavírus elterjedésével kapcsolatban melyre néhány megdönthetetlen bizonyítékunk van. Mi erről az ön véleménye és mi az üzenete a nyilvánosságnak.
 
- Egészséges emberi elme nem akarhat háborút, de ez csak egy gondolat, melyet  a valóság régen meghaladott.
A dekadens emberi társadalom túljutott a csúcson, s már lefelé halad, jobban mondva zuhan az úton, a megsemmisülés irányába.
 
- Nem teljesen átlátható a Nemzetközi Bank Kartell magánhadserege létrehozásának oka. Szakértői megfigyelők adatai alapján a magánhadsereg egy tizenötezres kontingense a második öbölháborúban mutatkozott be, 2003-ban és semmiben nem maradt el sem az amerikai, sem a brit hadseregtől, s minden harcoló katona tízezer dollárt kapott naponta.
 
- A Kartell gazdag és nagyvonalú. Mi nem vagyunk csődben, mint a világ összes állama, mely alól  egy se kivétel.
 
- Mi volt a kiváltó oka a magánhadsereg felállításának s a magántulajdonban levő szupertitkos fegyverkutatásoknak és kísérletek-nek, valamint a fegyvereik világűrben való hadrendbe állításának?
 
- A program első lépcsője még 1948-ra vezethető vissza, amikor a szovjet ellenség atomfegyver kísérletet hajtott végre. Azután következett a második fokozat, a kubai válsággal, melyben egyetlen hajszálon múlt a harmadik világháború kirobbanása.
 
A program legerősebb érve volt Kennedy elnök meggyilkolása, mert ő nem akarta megengedni az akkor már terjeszkedő izraeli terrorállam atomfegyverkezését.
 
 - Az utóbbi években dermedt tanúja voltam, miként hajtotta végre következetesen ön is a magánhadserege megalakításának programját. Tehát ez úgy értelmezhető, hogy a Nemzetközi Bank Kartellel felkészültek a háborúra?
 
- A válaszom egyértelmű; Villámakcióban operáló Cyberhadsereget nem dekorációnak hoznak létre, s már csak a kedvező pillanatra várunk, mely  nem háború lesz, hanem a szabadság ellenségeire mért egyetlen, megsemmisítő csapás.
 
- Miben nyilvánul meg mindez?
 
- Elsősorban abban, hogy a szabadság ellenségeit  gazdaságilag fokozatosan kivéreztetjük. Senkinek nincs kegyelem. A Kartell sikeresen végrehajtott május 10-i, harmadik világűrbeli hadgyakorlata után bármely napon "balesetek történhetnek", melyekről stratégiai okok miatt nem tájékoztathatunk.
 
De önnek, mint Mata Hari óta az egyik legsikeresebb hírszerzőnek tudnia kell, hogy minden repülőgépnek és  hajónak van egy un. "alászálló" tulajdonsága, " A mélység hallgat" c. programmal.
 
A kínai diktátor kijelentésére, miszerint "véres harc lesz Kína jogai érvényesítésére", megadta a puskalövést a rajthoz.
A Nemzetközi Bank Kartell garantálja a szabadság  minden védelmezői függetlenségét, ezért véres harc nem lesz, de helyette totális gazdasági összeomlás.  Mert sem agresszív hatalmaknak nincs joga a léthez, se a több milliárd eltartásra szoruló, éhező embernek nincs esélye az életben maradásra.
 
Az emberiség ideje jelen formátumában lejárt. C’est ça que tu veux écouter? (Ez az amit hallani akar?)
  
2001 Szeptember 11-e nekem sokkot okozott, mert a szabadság ellenségeiről ekkora aljasságot sohase feltételeztem. Invesztment koncepciómból végleg ki kellett hagyni a hosszútávú gazdaságtervezést és  kiegészíteni a harmadik világháborúra irányuló kompo-nensekkel, ami addig számomra elképzelhetetlen volt. Tehát azt is lehetne mondani, hogy kissé naív ember voltam - de felébredtem...
A Coronavírus pandémia következtében beállt gazdasági bénultságból sohase lesz többé felépülés. Részben azért, mert a gazda-ság régi termékei már elavultak, környezet szennyezők. Másrészt pedig a tehetségtelen politikusok kezébe nem adhatunk újabb számlálatlan milliárdokat. A vég nélküli adósság kamatai  a leszegényített néprétegek kárára lenne óriási ajándék sok kapzsi nagy-tőkésnek, mint a hírhedt  Soros György is, aki nem közgazdász, csak egy diktátori jellemmel megbüntetett, személyiségzavarban szenvedő beteg spekuláns.
 
Tehát ha bármely bank vagy gazdasági csoportosulás pénzt ad a csődben levő államoknak, azt soha többé nem fogja viszontlátni.
A chaos ezzel nagyobb lesz, ami vérengzéshez fog vezetni. 2020-ban minden eddiginél több ember fog meghalni, részben a Corona pandémiában, de az éhezéstől és a természeti csapásokban is, nem is szólva a felerősödő háborúkban.Számokat nem mondhatok, mert ilyesmit előre nem lehet tudni.De létezhetnek "hivatalos", vagyis a gazember politikusok által erősen megszépített adatok is. 
 
- Önröl köztudott, hogy kemény ellenállást fejt ki minden politikai párttal és egyházzal szemben.Melyik a kedvenc ellensége?
 
- Lényegében mindegyik, mert Isten nem politizálásra, se imádkozásra teremtette az embert, hanem arra, hogy munkájával tartsa el önmagát - és a családját, ha van neki. Önnek kell a legjobban tudnia, hogy mennyi embernek adtam segitséget ilyen vagy olyan formában. Az alapítványainkon kívüli segítség is évente legalább tíz-húsz millió dollárban mérhető. De ön azt is tudja comtesse, hogy bár sok embernek adtam, de én mindig csak egyszer adok. Azért engem nem lehet elítélni, hogy egyszer adtam, de 
 másodszor nem. Vagyis nem lehet az idiotizmust rámkényszeríteni liberális téveszmék alapján.
 
A liberálisok eddig önmaguk is a népből, vagyis a nép adópénzéből, esetleg a nép vagyona ellopásából éltek. Liberális beállítottságú ember még sohase dolgozott, akárcsak a legtöbb zsidó, aki úgy gondolja, hogy a másik dolgozik, ő meg majd vezet.
 
- Ön gyakran hangoztatja a zsidókra nézve lesújtó nézeteit. Nem fél, hogy antiszemitának mondják?
 
- Nem félek. Részben azért nem, mert némely eredeti okmánnyal tudom bizonyítani , hogy Petah Tikvában egy zsidó rehabilitációs intézetnek pénzt adtam, másrészt pedig sohase bántottam zsidókat se, semmilyen módon. 
 
Sohase gyűlölködtem egyetlen ember ellen se, de kevés olyan ember van a világon, aki nálam jobban megvetné a   politizáló és a mindenféle vallású embereket, mert amig én dolgozom, addig ők politizálnak, vagy imádkoznak, amit nem tűrök.
Amióta Izrael létezik, semmiféle külfödön élő zsidónak nincs joga más állam vezetésében pozíciókat betölteni. Ha kormányfő, elnök, pénzügyminiszter vagy egyéb magas állami hivatalnok akar lenni, menjen Izraelbe. Mert az nem lehetséges, hogy egy-két tucat országban a zsidóké legyen a vezető szerep, akik a háttérben összefogva saját érdekeiket képviselik az őket befogadott ország népe érdekeivel szemben.
A szekularizáció régen megtörtént, s ehhez kell tartania magát mindenkinek. Eljön az idő - még az én életemben, amikor az önma-gát vallásosnak mutató embert ismét keményen üldözni fogják, amit az meg is érdemel. Vallásos lehet bárki a saját otthonában olyan módon, hogy arról a szomszédja se tudjon, mert különben elszabadulhat a pokol.
  
Grófnő, ön tanúja, s egyben megélő részese is  a Noble House politikától és vallástól mentes életszemléletének, a külvilágtól elzárt, kulturált, emelkedett, apart stílusának, amire már talán az ultra-exkluzív kifejezés is kevés. Most, amikor a Corona  pandémia miatt minden bezárt, nekem nem volt különösebb problémám a bezárkózással, mert amúgy se vagyok társasági ember. 
 
A fiaim és családjuk se rajonganak a nyilvánosságért, bár ők is keményen kiveszik részüket a rászorulók támogatásában. 
 
- Még jól emlékszem teljes magányára a betegesen idegengyűlölő Bécsben, mely alatt senkitől se fogadott el meghívást s még az osztrák-magyar főnemességgel is csak ritkán érintkezett.
 
- Ilyenné tettek a szenvedésben töltött évek, melyeket  a magyar zsidóknak köszönhetek. Nem csak a  bíró, de a gazember államügyész is zsidó volt, aki elvetemültségében "közösség elleni izgatással" is vádolt. Ekkor lettem valódi közösség ellenes ember,  vérbeli individualista, aki kizárólag önmagára támaszkodik. A kínzás után még megmaradt életemben minden mást leírtam, s az elzárkózásom miatt családtagjaimmal is hűvös  viszonyom volt, aféle korrekt barátság, de nem sokkal több. Néhai feleségem aki szintén szerény, halk beszédű, tartózkodó, barátságos természetű, kulturált ember volt, férjül vett engem. Vagyis mindegyőnk okosan házasodott. Kevin Alexander is több mint négy évvel  a házasságkötés után született.
 
Bár emóciókat nem mutatott, de nem volt boldogtalan, mert neki is volt saját, belső világa. Sokat reprezentált s asszisztenciájával mindenféle boszorkányszervezetben jótékonykodott.Amikor Joe fiamat befogadtuk - aki Isten ostorától hozzánk menekült a negyedik szomszédból -,  a nagy szeretetben nevelt  két gyermek közt ő se tett különbséget.
  
- A Kartell és az ön saját véleményét is kutatom a jövővel kapcsolatban. Mi várható a pandémia további folyamatában?
 
- Isten és a Kartell útjai kifürkészhetetlenek, de egy bizonyos; az embereknek elege van abból, hogy hasznos idiótáknak, szavazó automatának tartja őket a politika, melynek egyik nagy bűne az, hogy idejében nem szelektált. Minden embert egyformának, egyen-lőnek mondott, ami nem létezik.
Sohase lett volna szabad megengedni sem Ázsiában, se Afrikában tucatnyi gyermek születését a családoknak, különösen azért, mert a szüleik nem tudják őket eltartani, 
 
Egyik legsúlyosabb hiba volt az európai határok megnyitása, mellyel megindult a chaotikus népvándorlás. Európát elárasztották a senki által nem kívánt idegenek, akiket majd nagy véráldozattal kell kiűzni.
A másik bűntett volt a sokféle ipari termék gyártása Ázsiába vitele, mellyel Európát kiszolgáltatták a kínai kommunizmusnak.
A harmadik bűntett pedig a semmihez sem értő politikusok ámokfutó gazdálkodása, az emberek minden téren való függőségbe taszítása, leszegényítése, meggyengítése.
 
Az európai embereknek már az  elmeneküléshez sincs elegendő energiájuk, ezért országukban fognak kitörni és leverik a piszkos rendszereiket. A Kartell totális anarchiával számol, s részben ezért szavazta meg mind a hét szekció a globális halálbüntetést.
 
A harmncöt fokos hőségben szájvédő maszkba kényszerített emberek majd törnek, zúznak s a politikusokat egyszerűen felakasztják vagy agyonverik, akik azt meg is érdemlik. Ennek az anarchiának a kormányok által létrehozott hadseregek puccsa fog végetvetni, aminek örülni kell,  mert ha nem a reguláris hadsereg viszi ki a fegyvereit az utcára, akkor a szupernácik, vagy a tucatnácik  ragadják meg a hatalmat, ami mégrosszabb lesz.
 
Ezzel kapcsolatban közlöm, hogy Hitler - akinek a nevét kisbetűvel szoktam leírni -, nem volt nemzeti szocialista, hanem imperialista.Fegyveres erő bevetésével birodalmat hozott létre, s nem gondolt az esetleges háború következményeire.
 
Nem érdekelte a felsőbbrendűnek tartott népe sorsa, melynek szempontjából nézve a nemzeti és szocialista rendszer ideális volt a felsőbbrendűségük beképzelésére.
 
A vörös szocialisták alaposan kiforgatták a fogalmakat is. A zsidók nacionalista-cionista  szocialisztikus, kollektivista  kibucim elméletéhez erősen hasonlító nemzeti szocializmusból "náciságot" kreáltak, mert nem akarták, hogy az "internacionalista" szocializmusuknak bármiféle köze legyen a nacionalista szocializmushoz.
  
Horthy Miklós nevét is a magyar baloldal mindig együtt emlegette a fasizmussal, pedig Horthy nem volt fasiszta, se nemzeti szocia-lista. Ha minden zsidó - köztük a nemzeti szocialista kényszermunka táborok Kapo-nak mondott zsidó rendőrei -  csak annyira lettek volna fasiszták mint amennyire Horthy kormányzót annak tartották, akkor egyetlen zsidó se lett volna se "náci", se fasiszta.
Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, Őfelsége IV.Károly magyar királytól a kommunizmussal való leszámolásáért 1921-ben a Budapesti Királyi Palotában Szeged hercege rangot kapta, amit a kormányzó úr szerénysége és realitás érzéke miatt sohase használt.

- 1980 Május 10-én, tizennégy évesen jelen voltam a svájci Zizersben, amikor Őfelsége Zita, koronás magyar királyné, haláláig  Magyarország törvényes uralkodója önnek is fejedelmi rangot adott a megszálló szovjet ellenség és a kommunizmus elleni hat évi üldözésben és kínzásban való, halált megvető bátor helytállásáért.

- Az adományt sohase proklamáltam, mert nekem a magyarokkal már nincs semmi dolgom soha többé ezen a világon. Ha ez nekik nem felel meg, forduljanak panasszal a Jóistenhez, mert ő mindenkinek megadja ami neki megjár - pozitív és negatív értelemben véve is.
 
Tehát Horthy Miklóssal ellentétben Kádár, az ellenforradalmár, a nem magyar nemzetiségű  áruló sokkal inkább volt fasiszta, mert a megszálló szovjet ellenség  fegyvereire támaszkodott népellenes, terror uralmában.
 
Horthyt viszont a megszállók letartóztatták és családjával együtt német hadifogoly táborba zárták. A nürnbergi perben megidézték, de csak tanúnak, s ki se hallgatták. Horthy Miklós neve a nürnbergi per dokumentumaiban nem található.
  
Az számomra egyáltalán nem érv, hogy az akkori magyar államvezetés kényszerhelyzetében a németek szövetségese volt, akiket távoltartottak az ország megszállásától, amig lehetett. Magyarországnak nem volt szövetségese a német birodalommal szemben, mert a bolsevizmus nem volt alternatíva. Nagy-Britannia pedig Németországtól Nyugatra terült el s  a németek nem engedték volna átrepülni birodalmuk felett a magyar repülőgépeket a diplomáciai kapcsolatok ápolására.
  
A túlélt magyar zsidók legyenek hálásak a Horthy rendszer Kállay hintapolitikájáért. Ha én lettem volna Horthy helyében, Lengyelország lerohanását követően minden zsidót törvényerejű rendelettel három hónapon belül életük védelmére kiutasítottam volna Magyarország területéről.
 
Az első világháború következtében a  megcsonkított és lefegyverzett magyar állam a német birodalommal határosan már nem volt abban a helyzetben, hogy  ellene hatékonyan felvehette volna a harcot a zsidók megvédésére.
 
A jelenlegi népvándorlás mindenféle invázorainak csak egyet tanácsolhatok; szaladjanak amig nem késő.  Menjenek haza, mert otthon a keserű koldusság is jobb lesz nekik, mint idegen földön a nyilt harcokban való haláluk.
Európa a kultúra bölcsője, ezért minden olyan embert szívemből útálok akik egy csoportban a földön ülve, köztársasági kondérból mosatlan kézzel falják ki a ki tudja micsodát. Még az egyszerű munkáscsaládból való európaiak se szeretik az ápolatlan, műveletlen és veszélyes idegeneket, nem is szólva arról, hogy a créme de la créme sohase fogadja be őket.
 
A Noble House világa pedig még az európai származású előkelőségeket is távoltartja magától, mert nem vagyunk se egyformák, se egyenlőek.Senkit se lehet arra kényszeríteni, hogy akkor is szeressen valamit, ha  nem tudja, vagy nem akarja.
 
Minden ember élete egyszeri és megismételhetetlen, s minden ember élete a saját tulajdona. Ezt pedig senki se fogja megosztani olyanokkal, akiket megvet, sőt útál. Hogy a nyílt elutasításra mit mond Róma püspöke, vagy a jeruzsálemi főrabbi, az az ő dolguk. Majd csak elviszi őket az ördög a pokolba,  ha előbb nem, hát a negyedik világháborúban.
  
- Cselekszik-e ebben a helyzetben a Nemzetközi Bank Kartell?
 
- Arról egyenlőre nem tudok mondani semmit, mert előbb a jelenlegi, hazug politikai rendszerekkel kell leszámolni. Aztán megfe-lelően lezárjuk és megvédjük az államhatárokat úgy, ahogy arra szükség van. A szellemileg és lelkileg emberi roncs Merkel és gazember bűntársai is őriztetik a kancelláriájukat, s nem engednbek be senkit aki akár csak jószándékkal is menne be hozzájuk.
  
A nyitott társadalom gondolata nem volt egyéb, mint gonosz kísérlet az emberek jogaival, jövőjével és létével. Mondja csak szépnagyságod egy módos embernek, hogy amikor elmegy otthonról, ne zárja be a háza ajtaját, sőt éjszakára se tegye. Hogy mi történik majd vele és a vagyonával, azt csak akkor fogja megtudni, amikor majd a föld alatt fogja siratni az elveszített életét.
  
- Trump elnök fel akarja mondani az "Open Skies" szerződést. Mi erről az ön véleménye?
 
- Az "Open Skies"  egyezményt az oroszok nem tartották be, a kínaiak pedig sohase kötöttek fegyverkorlátozási szerződést, ezért a felmondás Amerika nemzeti biztonságát szolgálja.Trump elnök mérlegeli a nukleáris fegyverkísérleteket is, ami viszont növeli az új fegyverkezési versenyt. Izolációra hajló életstílusomban minden olyan intézkedést támogatok, mely a szabadság ellenségeit nem engedi előnyhöz jutni, kerüljön amibe kerül.
 
Az amerikai államhatárok kerítéssel való lezárása volt az egyetlen helyes cselekedet a nincstelenek inváziója megakadályozására.
Négy csúcstechnológiát fejlesztő cég - kettőben többségi tulajdonom van, kettő pedig teljes magántulajdonom - már 2015-ben, az európai chaos alatt havonta ezer darab szenzoros aknát gyártott, melyek egy részével megkezdődött a déli államhatárunk lezárása.
 
- S végül az utolsó kérdés, mely megdöbbentett mindnyájunkat, ezért válaszra vár. Ön nyilatkozatban lemondott az amerikai állampolgárságról, s a dokumentumot dátumozás nélkül aláírta. Mi volt az oka ennek a szokatlan lépésnek?
  
- A Nemzetközi Bank Kartell hét főtanácsosán, valamint O'Donoghue marshallon kívül senki se tudja, hogy mikor kap tűzparancsot a Kartell "Lightning" nevű cyber hadereje.
 
Az amerikai állampolgárságról való lemondási okmány ügyvédeim által való átadását követő órában már nem tartozom egyetlen állam fennhatósága alá se, ezért mindenben függetlenül döntök, így az "Omega" nevű cyber magánhadseregem bevetéséről is.
Tehát Amerikát nem terheli semmiféle felelősség. Ha pedig kiutasítanak az Egyesült Államokból, a magánhaderőm védelme és a Kartell hadserege, valamint gazdasági ereje elegendő biztosíték lesz, bárhol is tartózkodjam ezen a világon.
 
Az emberi társadalom nagyon beteg. Szellemileg, erkölcsileg, gazdaságilag és ökológiailag is elsüllyedtünk, mert már megjelentek a felmelegedő  Antarktiszon is a zöld algák.
 
A háborút megelőző katonai csapás már eldöntött ügy.  Csak a szabadság ellenségein múlik, hogy milyen módon és mikor  tűnnek el a múltban.
 
A globális gazdaságnak erősen zsugorodnia kell. A nyersanyag tartalékok veszélyes mértékben fogynak, ezért Amerika nyilvánosan igényt tart a Holdon való nyersanyagok kitermelésére.
 
Ha idejében nem tudunk megfelelő technológiát kifejleszteni az intergalaktikus  menekülésre, az utolsó morzsákkal az emberiség már nem tud kitörni a lerongyolódott Föld bolygó fogságából.
 
- Merci pour ces informations et pour votre dévouement. (Köszönet ezekért az információkért és az ön hozzáállásáért.)
 
Merci beaucoup pour votre temps. (Köszönöm az idejét.)
 
- Adieu comtesse.  Je vous souhaite de survivre à la cinquième guerre mondiale. (Viszontlátásra grófnő. Kívánom önnek, hogy élje túl az ötödik világháborút.)
 

Mariola Bubna-Littitz
Fordítás; Pataki Máté Gergely                             Mai 23, 2020, Washington D.C. 
 
 
*
 
 
 
Új fegyver
 
 
 

Heather Landy riportja Dr. Constantin Helios úrral
 
 
Ezekben a tragikus időkben  az Arlington palota csodaszép alabástrom kerti pavillonja egyetlen hölgyvendégeként délutáni lunchre kaptam meghívást. A riport kérdéseit már kéthéttel ezelőtt elküldtem a vendéglátónak, de elfoglaltsága miatt csak most került sor a személyes beszélgetésre. 
 
- Sir, köszönöm a meghívást. 
Kissé feszélyezve érzem magam, hogy az ön mai megjelenése a körülöttünk levő egytucat úriember öltözékével azonos, mely való-színűleg a cyber hadserege szokatlanul elegáns, luxus egyenruhája.
A kérdések özönével való elárasztás helyett három témakört választottam ki, melyekben szeretnék eligazodni.
 
Titkosszolgálati információ közli, hogy az alaszkai Fairbanks Egyetemnek átadott egykori Pentagon, HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) projektnek ön az egyik diszkrét finanszírozója. Azt is feltételezik, hogy az utóbbi években fél milliárdot adott az alaszkai antennaerdő fenntartására.
 
A HAARP program titkos tudományos kutatás egyik célja az időjárás globális befolyásolása, mellyel meg lehet nyerni egy háborút úgy, hogy a megtámadott nem tud róla.
Önt az a vád érte, hogy a harmincas évek óta nem tapasztalt globális gazdasági válságot azzal is mélyíti, hogy a fiatal és tehetséges tudományos kutatókat a cyber hadserege  ezredeibe integrálva kivonta  a gazdaságból, melyet nem támogat többé. Milyen érveket tud felhozni pro vagy contra ezen feltételezésekkel kapcsolatban?
 
- Először is közlöm, hogy az egytucat gentleman közül öten a már ön által is ismert testőrségem tagjai. A másik hat pedig a magán-hadseregem összekötő tisztjei, vagyis adjutánsaim, akiknek közvetlen közelemben van a szolgálati helyük, mert a nemzetközi helyzet már szikrázik. Szolgálati rangjukon kívül mindegyik a Noble House Lovagrend tagja is, ezért viselnek az egykori katonai rangjelzéseik mellett színarany címert.
 
A hatodik ezredem még nem teljes, mert mindegyik hadtestben a kétszáz körüli tudományos és technológiai kutatásokkal is fog-lalkozó, kiemelkedően tehetséges fiatal mérnökök, technikusok szolgálati tevékenységét összefogó s coordináló ezred specialistáit nehezen tudjuk összegyűjteni. Azért Amerikában sincs ezerszámra annyi fiatal tudós, akik minden tekintetben meg tudnának felelni a világ legmodernebb hadserege szolgálatában. A hadrendbe állásnak több, igen kemény feltétele van, de  csak néhányat említek.
 
A kizárólagos angolszász származás, egészséges fizikai, szellemi és lelkiállapot mellett tudományos kutatóprogramokban való rész-vétel,  a politikai doktrínáktól való  mentesség, a vallási dogmáktól való függetlenség s a szabadság védelmére az életüket is felál-dozni hajlandó feltétlen hűség a halálig.
Felavató szolgálati esküjükben is ez a záró mondat; "Hűségben a halálig."
 
Az emberi szabadságot eddig soha nem látott és nem tapasztalt, globális, alattomos támadás fenyegeti, melyet a jelenleg legmo-dernebb fegyverek kezelésével még sikerül elhárítani és a támadót már az első percekben megsemmisíteni.
Mint ön is tudja, a Nemzetközi Bank Kartell tulajdonában szupertitkos feygverek vannak a világűrben, mely programból az én had-seregem is részesedik s nem is csekély mértékben. Az nem lényeges, hogy a tisztek kétsoros sötétkék szmokinghoz hasonló egyenruhái önnek szokatlanul elegánsak. Nem szeretek magam körül látni slampos és lompos, embernek is alig látszó szolgálat-tevőket.

Ami  HAARP programot illeti, bár részben finanszírozója vagyok, de a teljes technikai dokumentációja előttem is rejtett, ezért nem vagyok illetékes az informálásra.
Háborúk mindig voltak és lesznek is, példa erre a jelenleg biológiai támadásként érzékelt globális, halálos tavasz, mely a támadóra nézve a legsúlyosabb konzekvenciával jár. A számla mindig megérkezik - de erről egyebet nem nyilatkozom.
 
Amerikát is drámaian érinti a coronavírus, mely csaknem váratlanul ért bennünket, mert a nyugati gazdaság és a politika elvitt sok gyártmányt Ázsiába, amivel függővé tette a nemzeteket. Vagyis elárulta hazáját és a szabadságot.
A coronavírus halottai száma folyamatosan növekszik a munkájukat elvesztő emberek számával együtt, mely már harminc millió felett van.
 
- A segélyszervezetek közöltek néhány adatot a mentési programokban résztvevők tevékenységéről és adományairól, mellyel eny-hítik a most több millió éhező gyermek nehéz sorsát.
A Lexington Domain is alaposan kiveszi részét Los Angelesben a rászorulók élelmezésében. Azt mondták, a kastély és a birtok sze-mélyzete - akiket ön nem alkalmazottaknak, de házi munkatársainak tart -, mindent alárendelt a segélyprogramnak.
Az uradalomban naponta több mint ötszáz embernek főznek és szállítják Los Angelesbe az ellátást. Miért nem az egyszerűbb, gyor-sabb és olcsóbb konzerveket adják a főzött ebéd helyett?
 
- Kisasszony, látszik, hogy ön még nem szorult segélyre. Senki se szeretne naponta bádogdobozból táplálkozni csak azért, mert ideiglenesen munkanélküli lett. Különben egyik birtokomon se készítünk bádog konzerveket, csak üvegben, kémia mentesen kon-zervált lekvárokat, kompótokat, gyümölcs szörpöket, valamint mélyhűtött és szárított zöldségeket és fűszereket. A többi pedig a Bloomingdale birtokom biológiai húsüzeme és a Kentuckyban levő sonkafarm salétromsó nélküli produktumai, valamint tésztafélék és egyebek, amiről nem tudok, de nem is akarok tudni.
 
A családi vállalkozásaink teljes skálája a bankár fiam vezetésére van bízva, s már csak tájékoztatást kapok a munkafolyamatokról. Csak a csúcstechnológiát gyártó üzemeimet tartottam meg személyes irányításban,  mert azok a haderőm titkosszolgálata védelme alatt működnek, ami nagy tapasztalatot kíván.
 
A még a kilencvenes évek végén indult  elektromágnes fegyverkutatás is szép eredményt hozott. Már közel vagyunk a hadrendbe állításhoz, mellyel a jövő védelmi fegyverei sorában az egyik leghatásosabbat birtokoljuk.
 
-  Ön védelmi fegyvert említ, noha csaknem minden fegyvert támadásra is be lehet vetni.
 
- Ez így van, de minden a helyzettől függ.
 
- Magát nemrég megtámadta egy rendőr. Hogyan volt ez lehetséges ennyi testőr védelmében?
 
- Hogy megtámadott-e,  azt vitatnám.
Az eset szimpla volt, mert a testőrök gyűrűjéből egy autóban kiloptam magamat a zárt negyedből egy kis washingtoni magányos sétára. Személyi testőröm, a vad Paco bemászott a csomagtartóba, mert nem akart egyedül hagyni a csaknem üres városban.
A Postamúzeum előtti Columbus Circle körforgalomban egyik stop lámpánál  egy rendőr szemtelenkedett velem, aki nem nézte meg az autó diplomáciai rendszámát. De ugyancsak meglepődött, amikor Paco a csomagtartóból kiugorva a rendőrt egy szempillantás alatt leterítette a járdára és lefegyverezte. Az itthon maradt testőrparancsnok majdnem kiugrott a bőréből és az ügyből  nagyobb felhajtást csinált, mint amennyit megért.
 
- Bízik-e a globális epidémia hamaros legyőzésében?
 
- Bízni mindíg lehet, mert a remény utolsónak hal meg. De olyan értesüléseink vannak, melyek nyugtalanítanak. 
Európában már egy olcsó magánlaboratóriumban tenyésztik a coronavírus törzs egyik mutációját, vagyis hamarosan újabb vírusok jelenhetnek meg, a szokásosnál hosszabb inkubációs időben. Amire a tudomány észleli a fertőzést, addigra az emberi civilizáció a kipusztulás állapotába kerülhet. Egy bizonyos határ átlépése után már nincs visszaút.
 
- Mit javasol a védekezésre az embereknek?
 
- Egyetlen tanácsom van; Legyenek olyan fanatikusak, mint jómagam. A korrekt szájvédő ezentúl már az öltözékük kelléke legyen, melynek teljesen be kell takarni az orrot és szájat, valamint egy nagyobb felületű szemüveggel a szemet. A folyamatos és szokat-lanul alapos fertőtlenítés nem maradhat el, melyre elsősorban a 3%-os hidrogént ajánlom. A kémiától mentes és olcsó hidrogén azonnal megöl minden vírust és baktériumot. Aki csak slamposan, cinikusan és arrogánsan áll hozzá az ügyhöz, az életével játszik.
 
Önnek emlékeznie kell arra, hogy a hat évvel ezelőtt felbukkant afrikai ebola járvány vírusa egyetlen nap alatt megölte áldozatát, mely ellen nem volt védekezés.
 
Washingtoni rezidenciámban már ez év január első hetében azonnali hatállyal elrendeltem a teljes védekezést, mely ellen senki nem emelt kifogást. Azóta pedig megfelelő technikai és anyagi ráfordítással tökéletesítettük a quarantine-re és a fertőtlenítésre vonatkozó tevékenységet.
 
A palota és minden rezidenciám lakóinak, a hadseregem minden tagjának és az összes vállalkozásomban tevékenykedő munkatár-saimnak a legmodernebb védőöltözete és szűrőberendezése van a biológiai háború következményei elhárítására. A complex véde-kezés eddig majdnem hatvan millió dolláromba került, de nem lehetett mást tenni.
 
Ezekért a pusztító állapotokért is a politika felelős.
 
A történelem folyamán soha egyetlen gazember politikus, se egyházi szélhámos nem mondta, hogy "emberek, ne csináljatok sok gyereket, mert a Föld tartaléka véges és a sok ember közt egyre több lesz a súlyos beteg is."
 
A politika nem tud mindenkinek enni adni, ezért háborúkat provokálnak bármilyen módon és mindenféle fegyverek bevetésével.
A kínai kommunizmus most a saját népét irtja, mert az már a vadon élő állatokkal táplálkozik. Most éppen az egyik legalattomosabb pusztító eszközt, a biológiai fegyvert vezették be, melyre már van néhány megdönthetetlen bizonyítékunk. 
 
A pénz hatalmánál csak Isten hatalma nagyobb, s  mindent meg lehet vásárolni, csak elegendő nullát kell leírni az első szám után.
Ha valaki azt gondolja, hogy a politikusok ezúttal megúszhatják egyetlen karcolás nélkül, akkor életük legnagyobb tévedésében vannak.  Már annyi csoport készül a leszámolásra, hogy elképzelni is nehéz.
 
Sohase támogattam semmiféle ilyen vagy olyan politikai pártot, csoportosulást, se egyházat, de ebben a helyzetben el kellett gon-dolkodnom másokkal együtt, hogy mi lesz a helyes és valódi lépés a globális epidémia levonulása után.
Megvethet érte minden élő ember s az egész világ, de nyíltan kimondom; az életre-halálra folyó küzdelemben a  magántulajdonú nemzetközi nagytőke  keményen megtámogatja a nemzeti fegyveres erőket, akárhogy is hívják azokat. 
 
Szigorúan őrzött államhatárokra, szilárd rendre és biztonságra van szükségünk a túléléshez és az életben maradáshoz. Az eddig ismert államokat, társadalmi rendszereket az áldemokráciájukkal, a tehetségtelen, gazember politikai pártokat az egyházakkal együtt felejtsék el.
 
A második világháború óta felgyülemlett számlák már nagyok, s az eszetlenkedés ideje lejárt. - Most megszólalhatnak a fegyverek.
Nagyon-nagyon sok halottat fogunk gyászolni és sok embertelen szenvedéssel nézünk szembe, de a hazug, korrupt mafia politiku-sokat kiszolgáltatjuk a népek megcsúfolt érzelmeinek a nyílt utcán. - Meg is érdemlik.
 
- A kialakult helyzet tragikus, amiért a felelősséget valakiknek vállalni kell és viselni minden következményét.
 
- Igy van. De nem szóltunk még a gazdaság összeomlásról, mely annyi bonyodalmat, éhező embereket és újabb gyötrelmeket von magaután, amit most még elképzelni se tudunk. A most született nemzedék az állandó félelemtől paranoiás lesz, mely fóbia romba dönt mindent ami emberi és amiért még érdemes lenne élni ezen a világon.
 
- Sir, köszönöm a riportot és a fejedelmi vendéglátást életem első arany asztali terítékével.
 
- Kisasszony, engedje meg, hogy a riport emlékére önnek is ajándékozzak egy olyan Rolex órát, melyet a hadseregem minden tagja is visel, a lassan lejáró időre emlékeztetve.
 
- Isten megáldja Sir.
 
 
Angol nyelvből magyarra fordította
Dr. Szepessyné Dr. Deák Margit
Nemzeti Akadémia                                                 Mai 3, 2020  Washington D.C. 
 
 
   *      
                                           
 
 
 
 
 Boris Johnson
 
 
A szabadság bátor védelmezőjét, Nagy-Britannia miniszterelnökét felvettük az Arlington Palota állandó vendégei sorába.
 
Permanent invitation of the Arlington Palace 
 Invitation permanente du Palais Arlington
 

"Boris Johnson, mielőbbi gyógyulását kérjük Istentől s addig is hálával a szívünkben gondolunk önre az Arlington Palotában."
 
 - Id. Boris Johnsonért elhangzott  mai imádságunkból.
 
 
 

Alexander Savoia                                              March 27, 2020   Washington D.C.
private secretary

 
 
*
 
Globális chaos
 
 
Európában több ország társadalmi helyzete már chaotikus, s a gazdaságuk is az összeomlás felé halad.
 
A psychopata orosz diktátor atomtámadással fenyeget, a skizofrén kínai diktátor pedig csak alkalomra vár, hogy beválthassa maoista-kommunista pártjának tett ígéretét a "véres harcra", az állítólagos kínai jogok érvényesítésére.
 
Ebben a helyzetben keresünk választ a kérdésekre a Nemzetközi Bank Kartell amerikai szekciója főtanácsosánál.
 
- Sir, lehetséges-e még invesztment és lesz-e gazdasági fellendülés?
 
- A két diktatúra belső helyzete már elérte a kritikus szintet.
 
 Az indikátorok vihart jeleznek, ezért a megsemmisülés elől az ellenség elleni háborúba akarnak menekülni. 
 
Szerintük inkább süllyedjen el a világ, de egyetlen diktátor uralma se bukhat el, legalább is az ő életükben még nem.
Félnek a felelősségre vonástól, s ha országukban lobognak a vörös cafatok és repülnek a babarongyok, úgy gondolják, a helyzetet meg tudják lovagolni.
 
Az orosz, de legújabban a kínai milliárdosok is Nyugatra menekülnek, ahol biztonságban érzik magukat és a vagyonukat.
Nyugati milliárdos még nem menekült se Kínába, se Oroszországba.
 
A felszín alatt régóta tevékenykednek azok az erők, melyek a súlyosbodó helyzetben is tudják tartani az egyensúlyt.
A magántulajdonú nagytőke hatalmával minden lehetséges, csak akarni kell és hallgatni róla, ezért a kényes folyamatok szupertitkosak és azok is maradnak.
 
- Terveznek-e valamit a globális népességrobbanás megakadályozására?
 
- Több akciónk van folyamatban, melyekről nem beszélhetek mert önmagában a globalizáció beszüntetése is súlyos megrázkódtatással járhat. 
 
- Van-e valamilyen módszerük arra, hogy az összeomlásból ne legyen anarchia?
 
- A szovjet uralmat részben Ronald Reagan csillagháborús programja döntötte romba, másrészt a szüntelen zsidó tolvajlások és a felelőtlenség, mely miatt a birodalom szétesett. 
Most ez a sors vár Kínára is, tehát senki ne reménykedjen abban, hogy Kína valaha is szuperhatalom lehet.
A német gazdaság és az izraeli terrorállam elsődleges célpontunk a leszámolásban, mert Kínába kapzsi módon exportálták az ellopott amerikai és más nyugati technológiát.
Elárulták a szabadságot.
 
A globális anarchia megfékezésére a Nemzetközi Bank Kartell Főtanácsa növekvő anyagi támogatásban részesíti a társadalmi rend, biztonság és nyugalom helyreállítására hivatott nemzeti fegyveres erőket.
 
- Leegyszerűsítve ez azt jelentheti, hogy a Kartell támogatja a katonai kormányzást?
 
- Akármilyen is a megfogalmazás, a lényeg ugyanaz.
De mielőtt még elsüllyednénk a nyugati társadalmaknak a szekularizációból eredő értékeit félreseprő iszlám anarchiában és a zsidó kollektivista szellem individualizmust eltaposó alattomosságában, bevetjük a tudomány minden titkos eredményét.

A Nemzetközi Bank Kartell minden országnak ajánlja a tulipiros kulipintyóvá vált ENSZ-ből való kilépést.
 
A Kartell a maga részéről 2018-ban a nemzetközi jogot érvénytelennek mondta ki, ami ellen nem lehet tenni semmit, mert a magántulajdonú nemzetközi nagytőke hatalommá vált az állam felett.

Közben több nemzetközi konvenció szép csendben kimúlt - ugyanis örökké semmi se tarthat, ezért a bálványimádók jogi és erkölcsi köntösbe öltöztetett emlékművei és szervezetei is érdektelenségbe fulladtak.
 
Új világrend van kialakulóban, melyben csak olyan erőnek lesz hatalma, mely a népeknek szimpatikusabb, intelligensebb, gazdagabb és racionálisabb.

A Nemzetközi Bank Kartell támogatása - a fegyverprogramok költségvetésén kívül - már túlhaladta az évi húsz milliárd dollárt, a tudomány legújabb eredményeit produkáló szupertitkos laboratóriumoknak.
Már a Föld légköre, a levegő összetétele, az időjárás és a humán DNA megváltoztatására folynak kísérletek, melyek eredményei minden eddiginél veszélyesebb fegyverek lehetnek a zsarnok akarnokok kezében.

- Ennyi elrémítő információ birtokában ön nem fél?

- Mitől kellene félnem a Nemzetközi Bank Kartell hatalmával mögöttem?

- Az ön Augusztus 10-én adott fogadására, fiai meghívásában, egy olasz származású angol filmszínész is érkezett, akivel riportot  készíthettem, személyi adatai mellőzésével.

A fiatalember a közel háromheti vendégség után alig tudott magához térni az álomban lebegésből, ezért újra kellett értékelnie egész életét.
 
Azt mondta, az előkelő Arlington Palotában számára szokatlanul nagy szeretettel vették körül.
Akkor még nem tudta, hogy az exkluzivitást fokozni is lehet, mert a vallási és politikai identitás nélküli Noble House kulturált, emelkedett világa birodalmi pompában fogadja azt az embert, akit emlékei közé sorolt.

A palota egyik fejedelmi lakosztályát kapta rezidenciának, melynek varázsát felülmúlta az ön magánszalonjában adott   ultra-exclusive - egyetlen személyre szóló - fogadás glamourja.
A majordomus arany étkészlettel terített, mely jól harmonizált a Lexington birtokáról légiúton hozatott asztali dekoráció sárga rózsatengere színeivel.
 
A vendéget mégis az ön beszédstílusa ragadta meg. 
Halk szavai tiszták és érthetőek voltak s hangja, a szenvedély melódiája olyan igényességet fejezett ki, mellyel ő nem találkozott addig sohasem.
A stresszes filmforgatás és a világ egyre súlyosabb nyugtalansága után itt érezte először a valódi hatalom biztonsága felemelő nyugalmát, mely az individuális, kreatív  művészi kifejező erő első feltétele.
 
Személyéhez szóló ajándékát a kezembe adta.
A színarany carte de voeux bevésett kézírásán ez áll; ( "Az Arlington Palota állandó meghívója.")
 

  
 
Permanent invitation of the Arlington Palace 
 Invitation permanente du Palais Arlington
 
 
 
A créme de la créme, a szupergazdagok világába befogadott vendég fülében csengenek ma is luxueux lakosztálya szalonjának zavarba ejtően szép virágai mellé helyezett aranybulletin protokoll francia és angolnyelvű szavai;
"Touchez-moi pour croire que je suis en vie." "Touch me to believe that I'm alive." ("Érints meg, hogy elhiggyem, hogy élek.")
 

Sir, köszönöm a beszélgetést.
 
 
Heather Landy 
 
 
International Banking Cartel - Global Council             November 3, 2018  Washington D.C.
 
 
*
 
 
 
 
Riport egy számüzetés negyvenegyedik évfordulóján
 
 
 
  
Már kilenc éve vagyok a Noble House csaknem egyetlen sajtótudósítója, s a szemem előtt fejlődött és változott washingtoni rezi-denciája, a luxurieuse Arlington Palota elragadó milieuje, exkluzívról ultra-exkluzívra, melyet nem lehet egyetlen szóban jellemezni.
 
Az Arlington Palota a big business megtestesítőjéből a politikusokat csaknem teljesen kizáró hatalmi központ volt, mely mára az ön par excellence szervezésében huszonegy tagú szakértői testülettel global player, az alávetett politikai hatalom feletti birodalom lett.
 
- A tevékenységhez rendelkezésünkre állt a Nemzetközi Bank Kartell hasonló összetételű de terjedelmében nagyobb tanácsadói köre is.
 
- Mondja doktor, milyen hosszú az ön napja?
 
- Huszonöt óra. Egyik nap beleér a másikba, a másik pedig a következőbe.
 
- A három embert is megszégyenítő, szünet nélküli munkája mellet van-e valami hobbyja, szenvedélye, mellyel ki tud kapcsolódni a gazdasági háborúvá vált hétköznapokból?
 
- Racionális, de kreatív gondolkodású analítikus vagyok, ezért több lépést előre tervezek és összekötöm a hasznost a nem kellemet-lennel. Az első pillantásra nem szimpatikus emberekkel már gyermekkoromban se ápoltam kapcsolatokat, így nem maradt senki aki manipulálhatna és kisiklathatná az életutamat.
 
- Ön rendkívül érzékeny. Hűvös és zárkózott, mint egy titokzatos istenség.  Azt hiszem, az elérhetetlen magasságban ön nem éli, csak álmodja az életét.
 
- A teljes magányban zajló életemben mély csend uralkodik, melyben meg lehet hallani  minden szívdobbanást. 
Konzervatív stílusban, szigorúan nevelt anyám, ezért nem lettem használható és eldobni való rongya senkinek. Rezerváltságom miatt magánéletről kérdezni nem illik, mert nem válaszolok.
 
Ilyenné tettek a szenvedéssel teli szorongó évtizedek, a jogtalan és törvénytelen hatalomban tombolt magyar zsidók, a halál ügy-nökei máig is tartó szégyenletes uralma, melyet majd csak a Kartell űrfegyverei, vagy a neutronfegyver fog kitörölni az emberi történelemből.
 
- Az INF-Szerződés lejárta valószínűleg újabb fegyverkezési hullámot fog generálni. Mi az ön véleménye az ügyről?
 
- A háttérben titkos megállapodások vannak, melyek a stratégiai egyensúlyt szolgálják úgy, hogy mások nem tudnak róla.
 
- Nem bízik többé a jövőben?
 
- Örökké semmi se tarthat, s a jövő is lejár egyszer, legkésőbb akkor, amikor a kenyeres kosár üres lesz. Kíváncsi vagyok arra, mit fognak mondani, ígérni a mindenféle felelőtlen liberálisok a  szavazóiknak, akik most a hasznos idióta szerepét játszák.
 
Ha minden társadalmi rendszerből szocializmus lenne, s mindenki tagja lenne a szocialista pártnak - annak minden következményé-vel, vagyis egyenlő privilégiumokkal -, s a börtöneik is tele lennének szocialistákkal akiket szocialisták őriznének, akkor hogyan menne tovább? - Majd csak lenne valahogy?
 
- Az Arlington Palotában egyedi és pezsgő kulturális élet folyik s a minden évben Augusztus 10-én adott fogadás az egyik legkiemel-kedőbb kulturális event. Van-e valami exkluzív rejtélye a program összeállításában?
 
- Az idei fogadás fénypontját ön is láthatta. A garden party zenekara játéka közben laser fényjátékokat vetítettek a csillagos égre. 
 
- Úgy tudom, fiai egyetemi tanulmányaik mellett nem csak zenei, de képzőművészeti akadémiára is jártak, s alkotásaik az ismert katalógusokban is megtalálhatók.
 
- Minden hónapban legalább egy könnyűzenei, s egy klasszikus zenei koncertre hívjuk a palota állandó vendégeit.
De kiállítást rendezünk a fiaim alkotásaiból is, megtoldva éremgyűjteményeink ősrégi ritkaságaival, ékszerekkel, órákkal, vagy vi-rágkiállítással a palota parkjából és az üvegházunk szépségeiből. Ha nem jut eszembe egyéb, a több száz éves könyvek titkait tárjuk a látogatók elé, vagy a saját képgyűjteményünket, melyet amúgy is láthat mindenki, akit emlékeink közé fogadva a szívünkbe zártunk.
 
Egyéb kultúrkincseket is rejteget a Noble House zárt milieuje, mint egyedi bútorokat, vázákat, Fabergé remekeit, vagy a Belle Époque magával ragadó stílusában készült és már rég elfelejtett értéktárgyait.
 
- Itt szinte már minden van a Mona Lisán kívül.
 
- A franciák a beképzeltségük és nem jó jellemük miatt most gazdaságilag nagy bajban és mély társadalmi válságban vannak. A francia kultúrához nem tartozó Mona Lisára háromszáz millió dollárt kínáltam nekik, de más műkincseikre is vásárló vagyok - akár Arsène Lupin összelopott ékszergyűjteményére is - ha elfogadják ajánlataimat.
 
Tehát a Noble House exkluzív kulturális event titka, a megélt valóság pillanata művészet rangjára emelése, mely ünnepi milieu különbözik nem csak a hétköznapoktól, de a világ többi részétől is.
 
- Ön született esztéta, s a sajátos igényességgel és a jó ízléssel is elhatárolódik a rég magamögött hagyott világtól, ami nem tudja utolérni az ön egyedi, előkelő stílusát, mely élete legfőbb hajtóereje a morális elismerés és anyagi motiváció mellett.
 
- A motiváció egyik legfontosabb üzleti módszerem is, mert nem elégszem meg a mások által ismert legszebbel és legjobbal.
 
A magyar társadalomból való kitaszítás utáni életemben erkölcsi és anyagi elismerés mellett tartok igényt az ultra-exkluzívra, vagyis a minden mást kizáró abszolútra, arra,  ami csak az enyém.
 
- A tavalyi augusztusi fogadáson egy új, állandó vendéggel bővült a Noble House zárt világa. Még emlékszem a majordomus tájé-koztatójára, mely a vendég meghívására vonatkozott. 
 
Ön nem csak elsőosztályú repülőjegyet küldött, de Párizsban megrendelt luxus garderobe is indult Londonba a filmsztárnak. A vendég kíséretet is kapott, hogy  Washingtonba utazásakor semmilyen módon ne zaklathassa senki a  reprezentatív megjelenése miatt. 
 
A filmszínész vendéget testőrök védelmében, a repülőtér elkülönített terminálján a magántitkár s az ön személyi titkárnője fogad-ta, halvány angol rózsákkal. 
Az Arlington Palota főbejárata előtt már aranyszegélyű bíborszőnyegre lépett ki a páncélozott limuzinból, miközben tiszteletére felhúzták a palota ünnepi selyemzászlaját. Fejedelmi lakosztálya ajtaján, itt tartózkodása ideje alatt színarany névtábla jelezte a rezidencia állandó vendége magas személyiségét.
 
Az ilyen előkelő, zavarbaejtő fogadtatás a legmagasabb megkülönböztető  tisztelet jele, mely miatt a vendég  három hétig kábulat-ban volt.
 
Ön sohase vállalt semmiféle állami vagy szervezeti hivatalt. Megvilágítaná a hátterét ennek a visszafogottságnak?
 
- Több oka van az üzletemberként kapott minden ajánlat elutasításának. Elsősorban azért, mert teljesen büntelenül,  szadista psychopaták emberhez nem méltó brutalitással bántalmaztak,  ami számomra egyértelmű bizonyíték. Ezért se állammal, se egyhá-zakkal még köszönőviszonyban se vagyok.
 
Sohase támogattam semmiféle olyan szervezetet, melyet nem tudtam korlátlanul uralni, mely az én erkölcsi és gazdasági érdekeim-mel ellentétes volt.
 
Minden ember csak egyszer él a Földön, s az egyetlen életem az én tulajdonom, melyben én vagyok a törvény, ezért az életemben senkinek semmiféle jogai nincsenek.
 
Ha elvállaltam volna a Világbank, vagy a Federal Reserve elnöki posztját, elapróztam volna azt a sok tapasztalatot, melyet megsze-reztem a gazdasági értelemben vett öldöklő, globális harcban. Ezekkel a képességekkel és lehetőségekkel bármely országot ki tudok vasalni a gazdaságban akár egyedül is, ha arra lesz szükség. A kereskedelem megbénulása a szabadság ellenségei számára akasztófakötél.
 
Gazdasági és egyéb érdekeim védelmére már megfelelő katonai erőt is fel tudok vonultatni, részben a Nemzetközi Bank Kartell magánhaderejének a világűrben elhelyezett  fegyvereire támaszkodván, melyre mint a Kartell amerikai szekciója főtanácsosának döntő befolyásom van. Másrészt a most ötezer fő feletti magánhadseregemmel, mely folyamatosan bővül és specializálódik, s min-den pillanatban bevethető állapotban van.
 
A Kartell tulajdonában megépítendő holdbázison igényt tartok a magánhadseregem számára kialakítandó stratégiai támaszpont korlátlan használatára.
 
Ha egy akármilyen függőségben levő hivatal élén állnék, kötelességeim lennének, melyeknek meg kellene felelnem azon embernek se tartott, lélek és erkölcsi identitás nélküli ocsmány kreatúrák elvárására, akik meggyalázták az emberi méltóságot, megkínoztak, s kitaszítottak saját, addigi életemből is.
 
Ezért a szabadság ellenségeit lassú megsemmisülésre ítéltem, s nincs kegyelem senkinek.
 
A közgazdaságtudomány nem ismeri a folyamatos, egyenletes fejlődés fogalmát, így a  Nemzetközi Bank Kartell eszközeivel a glo-bális gazdaságot már olyan helyzetbe tudtuk hozni , mely csak lefelé tart, de felépülés nem lesz belőle sohasem. 
 
A súlyosan beteg emberi társadalom egymás elleni gyűlölködése és a gazdasági fegyver fogja megsemmisíteni a földi civilizációt, mely nem érdemli meg az életet.
 
Azért se vállalok semmiféle alárendelt szerepet, mert egy  hivatal élén vagyoni nyilatkozatot kellene tennem, amit nem teszek meg, mert a kommunizmus által a személyem kétszeres kirablása és a csaknem éhenhalás után, a szabadságban megszerzett tulajdonom nem közpréda.
 
A magánvagyonom nem domíniuma se szellemileg és erkölcsileg eltévedt náciknak, se komplexusoktól szenvedő, fóbiát kapott zsidóknak, se analfabéta, brutális bolsevikoknak, se valódi álszent keresztényeknek, se munkakerülő, hazug szocialistáknak.
 
Mint magánbankár úgy gyarapítom vagyonomat a tőzsdén, amilyen tehetségem és szorgalmam van, anélkül, hogy mások meg-szerzett vagyonát elvenném, amire nekem nincs szükségem.
 
Semmiféle hivatal nem tudna nekem annyi jövedelmet ígérni, amennyiért felcserélném a minden üzleti napon való tőzsdei tevé-kenységemet, mely az avatatlan emberek számára elképzelhetetlen haszonnal jár.
Sohase beszélek adatokról, de a legjobb tőzsdei kontraktusok legalább huszonöt-harminc százalékot hoznak évente a természetes kurzus emelkedéssel is, a volatilitás kihasználásával pedig ennek a többszörösét, akár háromszáz, vagy több százalékot is.
 
Tehát a csak példaként említendő száz dolláros alapnak meg kell hoznia évente minimálisan további száz dollárt. A tulajdonomból  a tőzsdén befektetett összeg  profitja helyett ugyanakkora, vagy magasabb jövedelmet a világ összes országa együtt sem adna nekem önszántából.
 
Azt pedig nem lehet felróni senkinek, hogy eltérő érdekei vannak azoktól, akik a politikai államhatalomban bármilyen jogcímen ran-dalíroznak és jelenleg még uralják.
 
A mások által ellenőrzött és nem az én érdekeimet szolgáló hivatal elfoglalása napján abba kellene hagynom a tőzsdekereskedést, mert a kettő együtt az érvényben levő törvények alapján tiltott.
 
A Nemzetközi Bank Kartellel és az invesztment bankárok információs konzorciumával a háttérben, a vezető tőzsdét a magántulajdo-nú nemzetközi nagytőke és a saját gazdasági érdekeimnek megfelelően irányítom, vagyis az árképzést befolyásolom, ami a törvény szerint nem megengedett, de nem is tiltott.
 
A szabadpiaci magángazdaság úgy műkdödik ahogy lehet s  bármilyen közösségi szellemre épülő állami beavatkozással a tőzsde  valamiféle "szabályozását" követően a gazdaság motorja azonnal leállna. 
 
A munkában töltött nehéz életemben nem tévedtem el se balra, se jobbra, se lefelé.
Az olyan embernek (se) látszó kreatúrával, akit egy politikai párt, vagy egyház, esetleg a már említett boszorkányklub vezet, még köszönőviszonyban se vagyok.
 
Önállótlanok csak a gyermekek szoktak lenni, de jólnevelt, alapos képzést kapott, a munkától nem félő, motivált emberek nem függenek senkitől és semmitől.
Felettem csak a teremtő Isten áll, s a lelkiismeretem az egyetlen erkölcsi mérce.
 
- Ilyen magas igényekkel nehéz lehetett kiházasítani a konzervatív szellemben, szigorú erkölcsiségben nevelt top megjelenésű fiait, akikre a felső tízezer eladó leánykái hordákban vadásztak.
 
- Nagykorúságuk elérésekor tudattam minden számbajöhető jövendőbelivel a feltételeimet.
A globális hatalom birtokosainak nevelt fiaim számára  erkölcsileg feddhetetlen, érintetlen, jólnevelt, jólfejlett, egészséges, öntuda-tos, akadémiai  kultúrával rendelkező, szerény, halk beszédű, lelkileg kiegyensúlyozott, reprezentatív, szép kisasszonyokat kerestem feleségnek.
 
Az Arlington Palotában királynőket akarok látni s nem olyanokat, akiket még takarítónőnek se alkalmazna a háznagy egyik reziden-ciában sem.
 
- Nem békélhetek meg annak tudatával, hogy ön mint invesztment bankár, drasztikusan visszafogja a gazdaság további fejlődését.
 
- A Nemzetközi Bank Kartell amerikai szekciója és a nagyabankárok tanácsa a háttérből irányító árnyékkormánnyá lett a tehetség-telen Obama  alatt, akinek jelentéktelen személye mindenféle megegyezés akadálya volt.
 
Amerika az elvesztegetett  nyolc éve alatt hanyatlásnak indult és most nehezen tudja elfoglalni szuperhatalmi helyét a világban.
 
- Nem gondolja, hogy azzal a tapasztalattal és befolyással melyet hosszú pályafutása alatt szerzett, hozzá kellene járulnia a felemel-kedéshez?
 
- Ezt megtenném, ha közben a legfontosabb komponensek mutatói nem zuhannának.
A stratégiai nyersanyag tartalékok veszélyes szintre csökkentek, az ökológiai egyensúly felborult s az emberek úgy viselkednek  mintha világvége lenne.
 
De egyéb, a tudomány által nem ellenőrizhető folyamatok is vannak, melyek közül csak néhányat említek meg.
 
A Hold évente négy centiméterrel távolodik a Földtől, ami a Föld tengelye nagyobb kilengéséhez vezet és a stabilizáló hatás gyengül.
 
Az Északi-sark mágneses pólusa is egyre gyorsabban vándorol, s most éppen Kanadából Szibéria felé tart. Megtörténhet, hogy az északi és déli pólusok helyet cserélnek, s ennek a természetre olyan hatása lehet, melyet a tudomány még nem ismer.
 
A Nap bár lassan, de megállíthatatlanul kitágulóban van, s a Föld felszíni hőmérsékletét instabillá teszi, ezért a bolygónk időjárása összeomlása bármely napon bekövetkezhet.
 
Ilyen feltételek mellett az amúgy is agresszív emberi faj chaotikus lett és már az anarchia jeleit hordozza.
Ezért van szükség a hatékonyabb védekezésre, s ha még lehetséges, a megelőzésre.

- Ön már többet foglalkozik a magánhadserege kiterjedt titkosszolgálata, vagy a magas frequenciájú elektronikus hadviselésre specializálódott Cyber Command bővítésével s a Special Forces egységei kiképzésével, valamint a gazdasági és hatalmi érdekeivel szembenálló korrupt és amateur politikai hatalom elleni ideológiai szubverzióval, mint valódi értéket teremtő gazdasági tevékeny-séggel.
 
- Most erre van  igény, ami ugyancsak komplex téma, ezért sok időt venne igénybe annak analízise.
A jövő technológiájával már minden ország minden centiméterét lefényképeztünk, felmértük dronjainkkal s az eredmény alapján a szabadság  minden ellenségének teljes kiszolgáltatottság lett a sorsa. Egyebet nem mondhatok stratégiai titkainkról.
 
Kérem, elégedjen meg kisasszonyságod azzal, hogy a folyamatos szakértői tanulmányok utólag mind beigazolódtak, melyekre alapozva több kollégával úgy határoztunk, hogy a Föld erősen megfogyatkozott stratégiai nyersanyagtartalékait nem engedjük felélni. Azokra szükség van a biztonságunkat és szabadságunkat garantáló szupertitkos fegyverek továbbfejlesztésére, valamint az egyre több magáncég által folytatott űrkísérletekhez.
 
- A konkurrencia körében  az ön csúcstechnológiára épült cégei a digitalizált automatika és robottechnikai produktumairól ismertek, mint a Electromagnetic Railgun, vagy a világűr elaknásítására szolgáló autonóm gránátok, vagy a halál esőnek nevezett, urániummal keményített köpenyű, több robbanófejű gránátok.
 
- A folyamatban levő fejlesztések miatt egyéb ipari tevékenységünk már háttérbe szorult, mert a titkos fegyver és űrkutatási programokhoz használjuk fel a meglevő anyagi eszközöket. 
 
Amerikában magáncégek gyártják a nukleáris és más tömegpusztító fegyvereket is, mert itt semmi se állami, mint a fasizmusban és a kommunizmusban, vagy a demokráciának mondott eurokratúrában, melyben egy szellemileg és lelkileg összezavarodott, önmagával meghasonlott, bolond öregasszony vezeti szakadékba az ájult állapotba taszított országok öntudat nélküli és akaratgyengye politikusait.
 
A németek felfelé buktatott bakasárija lezüllesztette a német hadsereget, s váratlanul az is kiderült, hogy a "nagy szakértőknek" száz ötven millíó Euro honoráriumot fizetett a félrevezetésért.
 
Ezen a bolygón az emberi társadalom felett az idő lejárt.
  
 
"...Az idő lejár, ne várj többé semmit se már,  
az idő lejár, álmodd, hogy álom vár reád..." 
 
(C. H. "Az utolsó idő")
  
  
A  Földnek gazdasági szempontból sincs jövője, mert a  nyersanyagkészletekből és energiahordozókból észrevétlenül csak emlék lett. Tehát aki nem akar itt megsemmisülni, az meneküljön amíg lehet és még nem késő.
 
Az éghajlat megváltozásával az idei időjárás volt a legszélsőségesebb - bár még nincs vége az évnek -, de ezután már jobb nem lehet. Ami egyszer elromlott, önmagától nem javulhat meg sohasem.
 
Hamarosan leég minden erdő, kiönt minden folyó, kiapad minden tó, s elúszik minden város oda, ahol éppen nem akarna lenni.
 
Mit mondjak  még? A liberális, csúnyácska eszetlenkék, akiknek eddig nem jutott Európában még egy féldarab másodkézből való használt  férfi se, már hajókon és repülőgépeken "menekítik" Ázsia fanatikus vallású, kiéhezett, nincstelen, nemzetközi kalandorait, valamint Afrika képzetlen, neveletlen, taszító külsejű, ápolatlan, a munkát nem ismerő, agresszív, gyakran betegségeket is maguk-ban hordozó csavargóit Európába, mert ott még nem fogyott el a disznókolbászból és szalonnából épült kerítés.
 
Európa kipolitizálta önmagát saját  jövőjéből, nem tud védekezni ezért reménytelenül elveszett. Már csak az utolsó felvonás van még hátra; A polgárháború.
 Hogy annak mikor és milyen módon lesz vége, s mennyi európai marad életben, azt még Isten se tudja.
 
- Van-e ön szerint valamiféle megoldás, vagy megelőzés a vég elkerülésére?
 
- Még soha, egyetlen szövegben se olvastam - talán azért, mert nem írták bele -, hogy gyermeke csak annak az embernek lehet, aki el is tudja azt tartani és fel tudja nevelni valódi embernek. De még úgy sincs szükség öt-hat gyermekre, mert a  népesség-robbanással kiüresedő élelmiszerraktár az egyetlen biztos garanciája a harmadik világháborúnak.
 
Ha nem lesz mit enni, majd csak felfalják az éhesek a gyengébbet, mint amikor még emberevők voltak az őserdei ősök. Hogy a huszonegyedik század csak ennyire fejlett, vagy még ilyen fejletlen lenne, nehéz elhinni. Ezért aztán történjen meg az, ami elke-rülhetetlen.
 
- S végül az utolsó kérdés; Tudna-e valamit mondani a Nemzetközi Bank Kartellnek a Vénusz bolygó légkörében vagy a légkörével kapcsolatos űrkísérletéről?
 
- Szinte semmit se mondhatok, mert a program titkos és az előkészületek befejezéséig még eltelhet néhány hónap.
Hogy lesz-e valamilyen tudományos eredménye, vagy csak a fegyverkísérletek egyik eleme lesz, arra nézve nincs információm.
 
- Doktor, megköszönöm önnek a riportot mielőtt még elájulnék a felvázolt komplex jövőtlenség hallatán.
 
- Köszönöm önnek én is, hogy erkölcsileg eddig is tartani tudta magát a globális dekadenciában.
 
 
 
Heather Landy                              August 12, 2019  Washington D.C.
 
 

Angolnyelvű szövegből magyar nyelvre fordította
Dr. Szepessyné Dr. Deák Margit
Nemzeti Akadémia
 
 
*
 
  Akit az istenek szeretnek...
 
   
 
                       
                
                                                     
John Henry Rostill
 
* 1942 Június16, Birmingham 
† 1973 November 26, Radlett
 
 
 
 
- Grand Seigneur, mai beszélgetésünk témája kulturális jellegű. Az Arlington Palota évente többször is színhelye zárt körű kulturális eseménynek, mely az exkluzivitásra való tekintettel a nyilvánosság számára elérhetetlen.
 
A magasan szárnyaló álmokból kaphat most egyetlen pillantást a hozzáértőEgy pillantást az égbe, abból az alkalomból, hogy az Arlington Palota fehér rózsákkal dekorált "John Henry Rostill" nevét felvett koncert szalon aranycímerét felavattuk.
 
  
 
 
- Sajnos nem olyan gyakoriak a kulturális rendezvények mint szeretném, mert a feszített munkatempóban töltött időm nem elegendő többek közt kulturális rendezvényekre, tudományos konferenciákra, történelmi kutatásokra.
  
- Az akadémiai kultúrának melyik ága áll közel szellemi beállítottságához? 
 
- Több is van ilyen. A classica philológia, a történelem, az irodalom, a zene, a filmművészet, a belső építészet s talán utolsóként említeném a táncművészetet, melyet magam nem művelek, csak mentora vagyok.
  
- A Noble House világa ilyen változatosságban nem a szürke foltok fáradt és megúnt életét éli. Ezért mindig nagy örömmel és vá-rakozással  nézek a fogadásokra való meghívók elé s az ön megbízására magam is törekszem a kultúrtörténet legszebb gyöngy-szemei begyűjtésére. 
 
A londoni Sotheby legutóbbi aukcióján magánbeszélgetésben megszólított egy idős hölgy, aki egy kuriózumot ajánlott megvásár-lásra. Az aukciók milieujében eléggé megedződtem már, de ehhez hasonló ajánlattal eddig nem találkoztam. 
 
Az idős asszony  márciusban örökre eltávozott testvére hagyatékában volt egy eredeti lezárt borítékban levő levél, melynek aukción kívüli eldási ajánlatára  felhívtam az ön figyelmét telefonon.
 
A Hertfordshire grófság beli Radlettben a postai alkalmazott egykori kézbesítője volt  John Rostillnek, a  The Shadows rockband egykori bravúros basszusgitárosának.
 
 
 
A postás a rock együttes hozzá  hasonló korú zenészei rajongójaként több autogrammot gyűjtött be a zenekar tagjaitól, s a John Henry Rostillnek címzett levélen a rockband egyik tagja kézírását felismerve, a postás a levelet nem kézbesítette.
 
Másnap a zenekar egyik tagja, Bruce Welch  talált rá John Rostillre élettelenül a Radlettben levő stúdiójában. 
 
A The Shadows együttes virtuóz basszusgitárosa John Rostill harmincegy éves korában tragikus körülmények között, titokzatos ok miatt feláldozta életét.
 
- Egy ógörög mondás szerint  " Akit az istenek szeretnek, fiatalon hal meg."  
 
- A postás a testvérére hagyta a felbontatlan levelet, mely addig birtokában volt, de lelkiismeretfurdalása miatt soha nem merte  elolvasni.
  
Ön azt mondta, a levél megvásárlása után az összes írásos és filmanyag elemzésével megfejtette a tragédia minden részletét, ezért a továbbra is zárva maradó levél tartalma a The Shadows együttes egyik tagjának életében etikai okok miatt nem publikálható. 
 
Sir, az ön beleegyezésével a riporthoz mellékelem John Rostill, a megnyerő mosolyú, bűnösen vonzó megjelenésű fiatalember fáj-dalmas szép gitár játékát, melyet ő már a gyógyító álomban, az örökkévalóságban hallgat a föld alatt.
 
 
 
     
 
 
 
- Az angyalok sohase sírnak kisasszony. A halhatatlan lélek fájdalmának könnyekben megmutatkozó jele személyes veresége Istennek, mert nem tudott olyan emberi lelket teremteni, mely nem fáj ha nem talál rá a megfelelő szavakra.
 
- Sir, köszönöm a beszélgetést és a reám áldozott idejét.
 
 
Dr. Szepessyné Dr. Deák Margit
Nemzeti Akadémia                                                 Mai 24, 2019  Washington D.C.
 
 
 
 Emberi Jogok Napja
 
 
 
2017 December 10-én, a washingtoni Arlington Palota a Nemzeti Akadémiával együttes sajtófogadást adott az Emberi Jogok Napján.
A házigazda a nemzetközi sajtó néhány képviselője jelenlétében elemezte az emberi jogok helyzetét.

Megállapította, hogy a globális zűrzavarban az emberi jogok súlyos csapást szenvedtek.
 
Afrikából az új népvándorlók útrakeltek Európa irányába, de a líbiai emberkereskedők karmaiban sokan rabszolgák lettek.
 
Észak-Korea szerencsétlen sorsú, koldus népe a bálványimádó, eszelős diktatúra halálos szorításában az éhhalállal küzd.
 
A minden emberi joguktól s a létalapjuktól megfosztott palesztinokat - akiket mindenek előtt csak embernek tartunk -, a psychopata, cionista terror gyilkolja le a nyílt utcán.
 
Dr. Helios ironikus megjegyzése;
"A cionizmus se sokkal rosszabb a nácizmusnál."
 
Trump amerikai elnök amateur külpolitikai kijelentését, miszerint a Nemzetközi Joggal ellentétes módon elismeri Jeruzsálemet Izrael fővárosának, a Nemzetközi Bank Kartell semmisnek mondta ki.
 
A világot a pénz hatalma kormányozza, s nem egy újabb, tehetségtelen akarnok, akinek rendeleteit a következő elnök egyetlen aláírással eltörli.
 
Trump a nem qualifikált tanácsadóira hallgatva, odadobott egy csontot a világnak, hogy azon rágódva a koreai háború előkészületeiről vonják el a figyelmet.
 
A koreai krízist kihasználva, a múltból nem tanult, erkölcsileg eltévedt,  nem előkelő, áruló zsidóság a színfalak mögött kész tényeket akar produkálni a háborúban meghódított Jeruzsálem státusza jogi megerőszakolásával és a palesztin nép jogai megsemmisítésével. 
 
A naiv Trump elnök a Fehérházat sikertelen családi vállalkozásként irányítja, s ezért válhatott személye és elnöksége is az amerikai érdekek ellenségei könnyű játékszerévé.
 
Trump eddigi elnöki tevékenysége egyetlen botrány volt.
"America first." - Trump ezzel a megtévesztő ígérettel lett elnök, noha se képzettsége, se alacsony kultúrája nem teszi lehetővé az Amerikai Egyesült Államok szolgálatát, melynek érdekeit alárendelte Izraelnek.
 
Dr. Helios memorandumot intézett a rossz jellemű, gyilkosságokban, utcai kivégzésekben elmerült cionista államhoz, mely szemérmetlenül mindenkit antiszemitának minősít, aki nem hajol meg a zsidó uralom előtt;
 
"A számla mindig megérkezik, s aki mindent magának akar, az mindent elveszít. "
 
A Nemzetközi Bank Kartell mintegy tízezer milliárd dollár egyenlege folyamatban levő gazdasági csapásával szemben a szabadság esküdt ellenségei elveszítik a harcot.
 
A szigorúan racionális Nemzetközi Bank Kartell hatalma a tudomány legújabb, titkos eredményeivel figyelmeztetés nélkül megtorolja a szabadság ellenségei minden aljasságát, melynek következményeit még Isten se tudja meg nem történtté tenni.
 
 
Dr. Szekeres László, 
Dr. Szepessyné Dr. Deák Margit
Nemzeti Akadémia                                     21017 December 12  Zürich
 
 
*
 
Riport egy oligarchával
 
 
 

Az Amerikai Egyesült Államokban folyik az elnökválasztási szavazás. 
A végeredmény mindenképpen következményeket von magaután, mert Amerika a sokévi stagnálás és hanyatlás után megérett a gyökeres változásra.
 
Dr. Szekeres László, a Nemzeti Akadémia titkára az elnökválasztás alkalmából érkezett Washingtonba s a vendéglátójával délelőtti tea közben kérdez.

- 2017 januárjában már négy éve lesz, hogy diplomavizsgám folyamán személyesen is találkozhattam Dr. Constantin Helios úrral, az ausztrál Kelemen Tamás társaságában.
 
Az eltelt idő némileg kiegészítette a nagyúrról alkotott véleményemet, de alapjaiban nem változtatta meg.
Dr. Helios határozott, jó jelleme és tevékenysége a szabadság védelmére töretlen és nincs benne semmi opportunizmus, se demagógia.
Miért is lenne, ha a helyzet alakítására döntő befolyása van?
 
A racionális gondolkodású embernek nincs szüksége a másokhoz való igazodásra.
Sohase viselt egyenruhát és életcélja nem az alkalmazkodás.
Itt valódi, szuverén egyéniségről van szó, mely gyakran mindenki előtt jár pozitív és hasznos tevékenységgel, tehát követésre méltó.

A választások eddigi eredményével elégedetlen ember, kissé túlméretezett asszisztenciájával folyamatosan elemezte a kialakult helyzetet, melyért egyértelműen a mindenkori politikai hatalmat tette felelőssé.
Annak alapján, hogy a fejétől bűzlik a hal.

- A választások kimenetele változtat-e valamit eddigi gazdasági tevékenységén és erkölcsi hozzáállásán?

- Erre most nem tudok határozott választ adni, mert mindenre készenállok.
Nem vagyok hajlandó egy olyan ország gazdaságát támogatni, mely a szocializmus felé halad és bármely napon államosíthatja a vagyonomat.
Már többször hangoztattam, tőlem csak egyszer lehetett mindent elkobozni, még a szláv zsidó gazemberek magyarországi uralma alatt.

Önéletrajzi művember írtam; " Isten kegyelméből újászülettem a szabadságban és mostani vagyonomat már az intelligencia védi."
Inkább az óceánba dobok mindent, de tőlem nem tud elkobozni mégegyszer senki semmit, akármilyen zsidó is legyen valaki.

Kérdésére, hogy változik-e valami a tevékenységemben;
Természetesen változik.
 
Istenen kívül nem hajolok meg semmi és senki előtt és készenállok Amerika elhagyására is.
Legalizált tulajdonom egy része már liquiditásban van, nagyobb részét pedig sohase deklaráltam.
Esetleges győzelme után, Clintonnéval és adminisztrációjával semmiben nem működöm együtt.
 
De a félvilági nőt nem választó embereket nem szabad cserbenhagyni és nem is tenném meg sohasem.
Egyedi gazdaságpolitikámmal a legkeményebb konkurencia harcot üzenem meg minden vállalkozónak, mely gazdasági módszerek meghozzák Amerika gazdasági függetlenségét.
A független emberek pedig nem választanak szocialista politikust saját fejük fölé úrnak.
 
- Amerika már régóta süllyedőben van és nem látszik a kivezető út.
Összhangban van-e ez a széthúzás a szovjet birodalom megszüntével?
Mai beszélgetésünkben erre keresünk egyértelmű választ.
 
- Amig létezett a szabadság egyik legveszélyesbb ellensége, a vörös birodalom, az amerikai népet könnyen lehetett egyesíteni a külső veszély ellen.
A külső fenyegetés csak látszatra szűnt meg, s ennek hamis tudata nem csak elaltatta az amerikai nép éberségét, de félre is vezette, mert a mindenbe beleavatkozó liberális politika célja az ember szabadsága megszüntetése, az önálló gondolkodás és cselekvés kiírtása, vagyis az önmagáról gondoskodni tudó független ember alávetése.
 
A politika alattomos módon helyzetet teremtett, melyben mindenfelé megfigyelő kamerák vannak, mindenütt ügynökök lesnek és a mindent jobban tudó, dolgozni nem, csak vezetni akaró, önjelölt képviselők "képviselik" a gondnokság alá erőltetett embert.
Ez a liberális, indoktrinált szocialista szellemiség lényege, s ez okozza a bukását is.
Ugyanis a valóságban minden ember önmagát képviseli az életben és a munkában is.
 
A vörös birodalom annál is gonoszabb volt mint ahogy azt Ronald Reagan egykori elnök kifejtette.
Mert a gonoszság ott kezdődik, ha a gonosz erők a  másik embert kihasználhatónak, alsóbbrendűnek tartják a saját elképzeléseikkel szemben.
Ilyenek a nácik, a zsidók és a bolsevikok, s az összes mindenkin túltevő szocialisták.
 
Bécsben, az idegengyűlölők fővárosában egyszer azt mondtam Friedrich F. osztrák tábornoknak; " A szocialisták se sokkal rosszabbak a náciknál, akik azt vallják; "Ich bin Österreicher und du bist nix." 
(Én osztrák vagyok és te semmi/senki vagy. - Ocsmány dialektusukban;  i bin észterrher und du bieszt niex.)

- Az ön jól működő, negyvenkét vállalkozásában már ismét több mint ezer ember tevékenykedik.
Kérem, mondja el, hogyan sikerült ennyi ember érdekét közös nevezőre hozni?
 
- Sokkal könnyebb volt, mint ahogy azt bárki el tudja képzelni.
Ugyanis minden embernek vannak elképzelései és érdekei.
Erre kellett kidolgozni a mindent összefogó, vezető gondolatot, a motivációt.
 
Mindenkit motivál a jó munkája utáni magas bérezés és a konkurrenciával szemben bevezetett egyéb privilégiumok.
Minden alkalmazottamat munkatársamnak tartok, és mindegyiket ismerem személyesen még akkor is, ha csak három percet beszélgettem velük egy videokonferencián.
Mindegyik tudja, hogy a szolgálati szabályzat betartásával bármely problémával fordulhat hozzám, ha az a munkájával kapcsolatos, vagy valami súlyos, személyes jellegű ügy, melynek megoldásához az én segítségem szükséges.
 
Természetesen nem volt könnyű összeválogatni az embereket, akinek egymáshoz is teljesen normális kapcsolatuk van, mely gyakran nem terjed ki másra, mint csak a tevékenységükre.
Tehát egymás életébe egyetlen szóval se avatkoznak be, ami viszont jellemző a politikai pártokra és az egyházakra.
 
- Amerika eltévedni látszik, amit talán még meg lehet fordítani.
 
- Igen, ez így van, de ezért mindenkinek nagy árat kell fizetnie.
Amerikából száműzni fogjuk a magánélet helyetti politizálást.
Ehhez elsősorban az oktatatást és az általános nevelést vettük célba, mely itt sem egyértelmű.
 
Buta embert könnyű manipulálni, ezért a képzetlen ember a politikai pártok és egyházak dédelgetett gyermeke lett.
Akiben megbíznak, az nyer.
 
Az indoktrinált emberrel semmit se lehet kezdeni azonkívül, hogy elmegy szavazni és egésznap a televízió előtt lapít saját falodájában.
De azért ő is elvárja, hogy neki is járjon valami az életből - mert ő is ember - bár a jólétért nem tett semmit.
Ezzel ismét visszakanyarodtunk a magánalkalmazottaim tevékenységéhez.
 
Ők mindnyájan tudják, hogy csak akkora feladatot kapnak, amekkorát még elbírnak anélkül, hogy a lábukra ejtenék.
Tehát nincsenek túlterhelve, s gyakran nem az a lényeg, hogy mennyit teljesítenek, hanem az, hogy milyen minőségben.
Aki az egykori taszári amerikai támaszpont magyar alkalmazottai "rúgd fel, s hagyd ott" stílusát követi, az olyan gyorsan kirepül, hogy nézni se tud, mert a többiek nem végzik el helyette a legmagasabb minőséget követelő munkát.
 
- Ön gyakran elégedetlen a nemzetközi fejleményekkel, s azt mondja, a világ egyre súlyosabb helyzetbe csúszik.
 
- A Föld ökológiai egyensúlya felbomlása, a túlnépesedés és a gazdasági helyzet eredményeit látva nem lehet elégedettnek lenni - s ekkor még nem is említettem a politikai zűrzavar okozta erkölcsi hanyatlást.
 
- Van-e a magántulajdonú nagytőkének gyógymódja a hanyatlás megállítására?
 
- Igen, van, de a módszerekről és a célokról nem szívesen nyilatkozom, mert akiket érint, azok tehetetlenségükben rombolhatnak a beavatkozás megakadályozására.
Mégis megemlítek néhány célt, ami első hallásra megdöbbentheti a "minél rosszabb, annál jobb" életforma híveit.
Az újkori népvándorlást be kell fejezni, s a lehető legkisebb mozgásra visszaszorítani.
 
Arra semmi szükség nincs, hogy egy ember évente öt külfödi utat finanszírozzon, s ebből négyet adósságra.
Aztán váratlanul egy olyan ország fogságában találja magát, amelyben a szabadságot nem ismerik és az emberi méltóságot nem tisztelik.
De sokan összetévesztik a szabadságot a liberális szabadossággal, ami a megsemmisüléshez vezet.
Arra pedig egyáltalán nincs szükség, hogy politikai vagy vallási doktrinák vezette emberek nyulak módjára szaporodjanak és középkori nézeteiket erőltessék rá fegyverrel a másik emberre.
 
Ugyan mit lehet várni egy olyan néptől, melynek önjelölt, érdemtelen vezetői hazugságokkal kormányoznak, korruptak és semmiféle problémát megoldani nem tudnak?
Ehelyett mesterséges helyzetet teremtve odadobnak a népnek egy csontot, hogy azon rágódjon.
 
Egyik hírhedt példa erre Hillary Clinton, aki a Washingtoni Fehérházba bevitte az erkölcsi romlást és nyilvánosházat, vagyis kurvaságot csinált belőle.
Tehát a kormányzás problémái helyett egész Amerika a clintoni erkölcsbotrányok ügyeivel foglalkozott.
 
A nemzetközi helyzet folyamatos romlása nem engedi meg, hogy Hollywoodba illő ripacsok, pojácák, részeges, kivénhedt kerítőnők uralják a Fehérházat.
 
Az amerikai nép mindenkor nagy áldozatot hozott a szabadságért, de nem olyan emberek szabadságáért, akik felelőtlenül randalíroznak a hatalomban, visszaélnek a nép bizalmával, és ellpoják adópénzét.
 
Amerika történelmében többször voltak elkerülhető botrányok, bár az önmagukat színpadon képzelő, romboló gazemberektől mindig sikerült megszabadulni ilyen, vagy olyan módszerrel.
Ez így lesz ezután is, tehát a szabadság ellenségei csak ne örüljenek előre az időszakos győzelmüknek.
Semmi se olyan rövidéletű, mint a méltatlan siker.

- Dr. Helios, köszönöm a beszélgetést.
 
- Minden jót kívánok Dr. Szekeres úr. Adjon Isten önnek egészséget, egy milliárd dollárt és tíz gyermeket.
 
 
Dr. Szekeres László                     November 8, 2016 Washington D.C.
 
 
*
 
 
 
 Nyárvégi álom
 
 
 

címmel 2016 Augusztus 14-én, az Arlington Palotában adott fogadáson rövid beszélgetésre kérte Dr. Fazekas Zoltán a házigazdát, Dr.Constantin Helios urat, a Nemzetközi Bank Kartell amerikai szekciója főtanácsosát.
 
- Köszönöm, hogy nagyságod megtisztelt a fogadáson.
 
- Most Kanadából utaztam ide erre az alkalomra, ahol másodszor is találkozhattam Bubna-Littitz grófnővel, aki annakidején kapcsolatot létesített az ön alapítványa és köztem a tanulmányaim finanszírozása ügyében.
 
- Doktor, mondana-e valamit a nagytőke álláspontjáról a jelenlegi, feszült nemzetközi helyzettel kapcsolatban?
 
- Nem tudom, mit mondjak mert nem tudhatom, hogy ön mit akar hallani.
Nem vagyok politikus, de ha van ezen a világon nálam nagyobb ellensége a politikusoknak és a politikának, akkor kérem, prezentálja őt nekem.
 
Az utóbbi év drámai fejleményeivel közelebb kerültünk egy globális háborúhoz.
A politika a huszadik században már kétszer belevitte az emberiséget a világháborúkba, mérhetetlen szenvedéseket okozva sok népnek.
Ezért a politikusok megérdemlik a pokol pusztító, kék tüzét.
 
A nagytőke szünet nélküli küzdelemben eddig mindent megtett, azért, hogy elkerüljük az újabb háborút, mely a civilizáció végét is jelentheti.
A pacifisták és a felelőtlen szocialisták, a mindenféle tehetségtelen, korrupt liberálisokkal együtt azt állítják, hogy a kapitalisták -  kommunista megfogalmazásban; "imperialisták", stb. - fegyverkeznek, mert háborút akarnak.
 
Hülyék, gazemberek és zavaros elméjű anarchista akárkik mindig is voltak.
 
Egy háborús helyzetben a tőke az amelyik a legtöbbet veszíti, s nem csak az anyagiak pusztulása miatt, hanem a haszon elmaradása miatt is.
 
Az amerikai külpolitika második világháború utáni legfőbb feladata  az volt, hogy elkerüljük a harmadik világháborút.
S eddig el is kerültük.
De most, hogy a bipoláris világból tripoláris lett - Kína belépésével a global player klubba, már követeli helyét az imperialisták között, vagyis világuralmi törekvéseket mutat.

Akik nem képesek a második következtetésre se, azok elképzelni nem tudják, hogy Kína nem fog megállni a jelenlegi, még létező országok határán.
Nepal és Bhutan eleste már csak idő kérdése, s Indokínát is elveszett területnek tartjuk.
 
A talibán csak azt hiszi, hogy Afganisztánban vissza tudnak térni hőn vágyott uralmukkal a középkori életformához.
A jövő bebizonyíthatja, hogy sokkal rosszabbul járnak a kínai gyarmatosítással mint Tibet, melynek lakossága a kínai néppel rokon, mégis megkínozták.
 
Kína szép csendben el fogja törölni Afganisztánt, Pakisztánt, aztán Irán következik.
Oroszországba a Közép-ázsiai népekkel lassan belopakodik a polgárháború, mellyel megpecsételődik sorsa mint Törökországnak, melynek nagyobb részét kiszakítják maguknak a kurdok.
 
Legkésőbb egy szintén terjeszkedő ázsiai terrorállammal való háborúban fogják bevetni ami bevethető - ha a világ addig is eltűri a kínai hegemóniára irányuló törekvéseket.
 
Amerika nem fog a középkor segítségére sietni, Oroszországnak pedig ehhez nem lesz ereje.
A sok háborúnak egyetlen következménye lesz, vagyis az egész Kelet alávetése Kínának.
Aki ezt nem látja, vagy nem tudja megérteni, az semmiben nem partnere a szabadságszerető nyugati világnak.

Több alkalommal kifejtettük, hogy a magántulajdonú nemzetközi nagytőke - a valódi hatalom -, a számlálatlan dollár milliárdok  birtokában teljesen függetlenül tevékenykedik az amerikai politikától.

A jelenleg önmagukat nagyhatalomnak tartó országok - beleértve az egyetlen szuperhatalmat, az Amerikai Egyesült Államokat - a magántulajdonú nemzetközi nagytőkéhez mérten, szegények.
A világ összes országa nem tud egyidőben kiadni a fegyverkutatásokra és fejlesztésekre akkora összegeket, mint a bankok zárt világa, karöltve a milliárdosokkal.
 
Ha szükséges, a magántulajdonban levő titkos fegyvergyárak tudományos kutatásaira költött öszegeket a Nemzetközi Bank Kartell évente akár száz milliárd dollárra is felemelheti.
Fegyverkutatásaink eredménye a béke biztosítéka.
 
Minden úrhatnám hatalom tudja, hogy neki nincs kegyelem, ha támadást indít a szabadság ellen.
Az űrben levő mikrohullámú fegyvereink hangtalan akciója mögött csak hamu marad, mely nem vádol az ENSZ-ben és nem tud támadni se többé.
Mást nem áll módomban közölni.
 
Tehát várjuk a támadást, melyért a számlát néhány percen belül benyújtják a magánhaderőnk  Lightning alakulatai bárkinek ezen a világon.
 
A háborúra való felkészülés több országban a legszükségesebb ügyektől akkora anyagi erőt von el, hogy azt nehéz elképzelni.
A hírhedt európai unió minden országában porladoznak az utak, a kórházak nyomorult állapotban vannak és egyre több ember éhezik. 
Már minden negyedik gyermek a szegénységi küszöb alatt él.
Ezért pedig a számla megérkezik egyszer, amit jelenleg uralkodó politikai mafia meg is fog fizetni.

- Dr. Helios, köszönöm az exkluzív riportot.

- Isten megáldja Fazekas doktor.
 

Dr. Fazekas Zoltán,      2016, Augusztus 14.  Washington D.C.
 


 
 
 
Washingtoni riport 
 
 
 
 
 
A tavasz ünnepén, az Arlington Palotában készült informatív riportunk Dr. Constantin Helios úrral, Amerika egyik legbefolyásosabb invesztment bankárával.
 
 
Miss Heather Landy és Mariola Countess Bubna-Littitz kérdez, Dr. Constantin Helios válaszol az emberi jogokra specializált két ügyvéde jelenlétében.
 
 
Miss Landy;
 
- Ön látványos pert indíthatna nemzetközi vagy amerikai bíróság előtt, emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények vádjával a magyar állam ellen.
 
Eddig nem indította meg a pert, pedig a súlyos bűntettek elkövetésének már több mint negyven éve.
 
Mi az oka az igazságtételhez való ilyen hozzáállásának sir?
 
 
- Az igazságtétel hatékonyabb s egyben hosszabb folyamatát választottam.
 
Nem célom a nyilvánosság bevonása ügyeimbe, még igazságtételben se.
 
 
A Nemzetközi Bank Kartell gazdasági ereje áll mögöttem is mint minden mögött, melynek érdekei érvényesítéséhez a pénz bűvös hatalma szükséges.
 
Mindent meg lehet tenni, csak hallgatni kell róla. Exact megfogalmazásban; teljes titoktartásra van szükség.
 
Ezért a magyar állam elleni igazságtétel is érdekeinknek megfelelően, titokban folyik.
 
 
C. Bubna-Littitz;
 
- Nem gondolja-e, hogy a súlyos bűntettek ellenére is valamiféle egyezségre kellene jutnia a magyar állammal és vice versa, az államnak önnel?
 
 
- Azt nem tudhatom, hogy a magyar államnak miféle gondolatai, tervei vannak a személyem ellen elkövetett bűntettek jóvátételére, csak azt tudom, hogy nekem mi a célom s a mögöttem álló Nemzetközi Bank Kartellnek, ill. a Kartell amerikai szekciójának.
 
 
Az amerikai szekció negyvenöt  bankja egyenlege önmagában is szuperhatalom.
 
A teljes tagság - most százhuszonnyolc nemzetközi bank - egyenlegénél nincs nagyobb hatalom ebben a pillanatban.
 
 
Ezért, már csak a protokolláris szabályok betartása mellett is abszolút egyenlőtlen felek tárgyalnának egymással, de itt kell megjegyeznem, hogy a magyar állammal való mindenféle tárgyalás ideje régen lejárt.
 
A magyar állammal nem tárgyalok, hanem érdekeimnek megfelelően rendelkezem felette.
 
 
Ezzel összhangban közlöm, hogy az, amit ma magyar államhatalomnak mondanak, általam el nem ismert, jogtalan és törvénytelen társulat, politikai mafia, mely Magyarország népe becsapásával jutott hatalomra.
 
A magyar állam a szegénységből koldusságba csúszott s akár egymaga, vagy a kirongyolódott és már szétoszlóban levő, totálisan eladósodott európai unióval együtt miféle ajánlatot tehetnének azok, akikbe csak hálni jár a lélek?
 
 
Miss Landy;
 
- Ön Magyarország népéről és nem magyar népről beszél.
 
Van-e jogi, társadalmi, etnikai és politikai értelemben különbség Magyarország népe és a magyar nép között?

 
- A különbség nyilvánvaló.
 
A történelmi viharok szinte teljesen elsodorták a magyar nemzetet, mely a jelenlegi népnek csak negyede, vagy egyharmada lehet.
 
Csak meg kell nézni a telefonkönyvet, hogy mennyi és miféle exotikus, idegen nevek tarkítják, melyek viselőiről gyakran nem is lehet megállapítani, hogy a világ melyik tájáról tévedtek Magyarországra, a magyar nemzetiségű nép megcsúfolására, nyakára koloncnak, vagy éppen feje fölé úrnak.
 
 
Miss Landy;
 
- Tudomásom szerint ön memorandumban szólította fel a magyar államhatalom jelenlegi birtokosait az igazságtételre.
 
A memorandumban megjelölt-e egy összeget, mint kártalanítási célt?

- Igen, megjelöltem, s bár a számok nem tartoznak a nyilvánosságra, most először közlöm a teljes volument.
 
Egy illetékes amerikai bíróság előtti jóvátételi követelés emberi jogi szakértők véleménye szerint másfél milliárd amerikai dollár.
 
 
A magyar államhatalom birtokosai által önkéntesen, bíróságon kívüli megegyezésben fizetendő kártalanítás összegét - tekintettel a koldusságukra -, ennek töredékében jelöltem meg, de az államhatalom félelmében mélyen hallgat.
  
Önkéntes igazságtételi eljárásban az ellenem súlyos bűntetteket elkövetett szláv zsidó gazemberek hatalomban maradt utódainak, vagyis gyermekeinek be kellene ismerni, hogy nem én követtem el bűncselekményt, hanem ők a tettesek velem szemben az emberiesség elleni bűntettekben.
  
C. Bubna-Littitz;
 
- Úgy tudom, ön Amerika egyik legnagyobb magánvagyonával rendelkezik.
 
Sir, közölné velünk, hogy mi a célja az igazságtételben követelt összeggel?
 
- A magyar állam felkínálhat bárkinek valódi kártalanítás helyett húszfillért "kárpótlásul", de nekem nem.
 
A nemzetközi nagytőke hatalma elveszi ami neki megjár.
  
Még 2005-ben, Svájcban két alapítványt tettem.
 
Egyiket az árvák javára, mert nekik az élet véget  nem érő szenvedés, a másikat a valódi magyar nemzetiségű emberek felemelkedésére.
 
A Nemzet Árvái alapítványnak száz millió dollárt ajándékoztam, a társadalmi alapítvány számlájára ötszáz millió amerikai dollárt helyeztem el, mely már meghaladja a kettő milliárdot, de az alapítvány nem működhetett a jelenlegi államhatalom bűnei miatt.
  
A kiadott nyilatkozatban az igazságtételi folyamatban nekem járó kártalanítás teljes összegét az alapítványnak ajándékoztam, mely a beérkezés napján kezdte volna meg működését Svájcban, a magyar mafia államhatalom által el nem érhető módon.
 
Miss Landy;
 
- Mondana-e részleteket a társadalom felemelkedésére tett kezdeményezéséből?
 
- A program komplex és több évtizedre kiterjedő, bár a jelenlegi politikai és társadalmi helyzetben már megvalósíthatatlan.
 
Legfontosabb céljai közt volt az oktatás világszínvonalra emelése, az egészségügy, az idősek ellátása és ápolása, atomerőművek nélküli önálló energiatermelés, a biológiai élelmiszertermelés és a honvédelem kiépítése.
 
Az elágazó programok nem kevésbé fontosak, de azokról most nem lenne értelme beszélni. 
 
Csak egy elemre térek ki, s ez az államaparátus drasztikus leépítése, a diplomáciai kapcsolataik minimalizálása mellett.
 
Manapság már sok mindent lehet computerekkel csinálni, ezért az államaparátus kétharmadára többé nincs szükség.
  
Magyar államaparátusban kizárólag magyar nemzetiségből származó emberek szolgálhatnak.
 
Az államhatalom idegen nevű, idegen szívű és vallású bitorlói jobban teszik, ha a titkos felelősségrevonás elől csendben elmenekülnek oda, ahonnan elődeik betelepedtek.
 
C. Bubna-Littitz;
 
- A Nemzetközi Bank Kartell már 2005-ben megkezdte az európai befektetések visszavonását, s a Lehman Brothers összeomlásakor, 2008 Szeptember 14-e után drámaian felgyorsította.
 
Nem bíznak többé a jövőben?
 
- Igy is lehetne fogalmazni némi árnyalatnyi eltéréssel.
 
A Nemzetközi Bank Kartell és sok magántulajdonú nagytőkés céljai megváltoztak.
 
A hosszútávú gazdaságtervezést feladtuk és a nagyobb volumenű középtávú befektetéseket is minimalizáltuk.
 
A világgazdaság már csak botladozik és Európát is feladtuk, mert nincs jövője.
  
Európában eluralkodott az anarchia, melynek a németek lettek hangadói.
 
A háttérben pedig az izraeli terror állam mozgatja bábúit, a nemzetközi porondon piszkos játékot játszva.
 
Újabban azt mondják, az izraeli nép negyven százaléka el akarja űzni a palesztinokat szülőföldjükről.
 
Az ilyen kísérletek nem csak ellentétesek az ENSZ Alapokmányában rögzített kötelező érvényű ajánlásokkal, de Izrael ellen fordítják az ENSZ tagállamok többségét.
  
A magántulajdonú nagytőke ennek tudatában cselekszik, s mert a politikai helyzet egyre szövevényesebb, mindenre fel kell készülni.
  
C. Bubna-Littitz;
 
- Számolnak egy világháború lehetőségével?

- Grófnő, ön évtizedekig irányította az invesztment bankárok információ konzorciuma titkárságát Bécsben, tehát a hírszerzésben egymaga annyi tapasztalatot szerzett, mint bármely titkosszolgálat.
 
Naivitás lenne azt gondolni, hogy a nagy összegeket felemésztő hírszerzés és az elhárítás mögött ártalmatlan társasági játék folyik.
 
Első és legfontosabb érdekünk a háború elhárítása, sőt megelőzése - bármilyen eszközzel és módon.
  
A felkészülés és az eszközeink olyan titkokat képeznek, melyekről csak azoknak van tudomása akik az anyagi alapot adják, valamint a tudományos kísérletek résztvevőinek, akik kizárólag a magántulajdonú nagytőke köreiből kerülnek ki.
 
Sem indoktrinált haszonlesők, sem olyanok nem kapnak meghívót, akik nem születtek bele a high society körébe. 
 
- Sem a Pentagon, vagy a CIA, de a NSA se rendelkezik használható információkkal a magántulajdon által finanszírozott tudományos folyamatokról.
 
Miss Landy;
 
- Sir, megfogalmazná pontosabban, mit ért indoktrinált haszonlesők alatt?
 
- Már vártam a kérdést kisasszony.
 
A titkos fegyverfejlesztési és gyártási programjainkban nincs se politikai nézeteket hangoztató, se vallásos ember.
 
Tehát se baloldali, se náci, se zsidó.
 
Az Amerikát elárult kommunista Klaus Fuchs, a cionista Jonathan Pollard, Julius Rosenberg, Ethel Rosenberg,vagy a hazaáruló Edward Snowden és a hozzájuk hasonlók, csak az állami programokba tudnak beférkőzni, de a magántulajdonú nagytőke exkluzív köreibe nem. 
 
A szabadság megvédésére tett erőfeszítéseink egyik legfontosabb eleme az említett gazemberek kiszűrése és hatástalanítása még mielőtt kárt tehetnének.
  
C. Bubna-Littitz;
 
- Van-e céljaiban valami, ami még Magyarországnak vagy népének, vagy a magyar nemzetiségű magyaroknak segítség lenne?
 
- Ezen már régóta nem gondolkodom, mert nincs értelme.
 
Az életben mindennek van határa, így az államok időbeni kiterjedésének is.
 
A népvándorláskor kialakult államok ideje Európában lejárt, mely folyamatot a globalizáció olykor kissé homályos céljai felgyorsították.
 
A természetes emberi érzéseket, ösztönöket félremagyarázva, az embereket saját lelkükből  kiforgatván, irracionalitásba süllyedt és eltévedt politikus réteg teljesen alkalmatlan a társadalmak vezetésére.
 
Az ilyen politikusok nem akarnak tudni arról, hogy az ember nem azt szereti amit akar, hanem azt, amit szabad akaratából el tud fogadni.
 
Minden embernek és mindenek népnek saját érdekeiért kell küzdeni s nem a másik érdekeit szolgálni.
 
Idegen érdekek képviselői nem egyebek idegenek udvari bolondjainál.
 
Az agymosás és félrevezetés magaiskoláját gyakorló német-lengyel zsidó kancellárnő, Merkel,  szívvel-lélekkel az izraeli terrorállam érdekeit képviselve takarít a Közelkeleten, hogy a zsidók háborítatlanul élhessenek az általuk folyamatos háborúkban megnagyobbított Izraelben.
  
Az egymással szembenálló feleket pénzzel és fegyverekkel egyformán támogatók, áldemokratikus, áltudományos téziseinek szeméthegye temeti most maga alá Európát, majd a nyugati világ szabadságát.
  
A szabadság és az emberi méltóság tisztelete nem követeli meg azt, hogy be kell fogadni mindenkit a befogadó akarata ellenére is és el kell tartani a másik ember nyolc-tíz gyermekét akkor is, ha nem tudja.
 
Egyáltalán nem tudom megérteni azokat az embereket, akik a jelenlegi súlyos helyzetben még mindig nyulak módjára szaporodnak, noha abszolut rendezetlen társadalmi és anyagi viszonyok közt tengődve nem tudnak adni gyermekeiknek ennivalót.
 
Sem erkölcsileg, se társadalmilag nem köteles senki a nincstelen, munkanélküli embereket tenyészteni - különösen a jelenlegi helyzetben, amely összeomlás felé viszi a földi civilizációt.
 
A magántulajdonú nagytőkének kötelessége a szelektálás, vagyis a természetes kiválasztódás elősegítése.
 
Aki nem tud gazdálkodni, annak nem szabad a kezébe adni semmit, mert függőségébe jutva, élete végéig el kell tartani.
  
A szocialisták és az egyházak nagyon jól élnek a semmittevésből s a beszedett adók elherdálásából és részbeni privatizálásából. Tehát jobban tennék, ha mélyen hallgatnának.
 
Visszatérve eredeti kérdésére, a magyar nemzetiségűek segítésére; 
 
A válaszom egyértelmű.
 
Amig nem számolnak le az államhatalomba felszemtelenedett idegenekkel, s amig nem önmaguk irányítják saját sorsukat, nem akarok programot finanszírozni függőségben levő embereknek, mert a program anyagi alapja egy szempillantás alatt a jogtalan és törvénytelen, tolvaj államaparátus zsebében kötne ki.
  
Az irracionalitás egyik legékesebb példája, hogy a csalással hatalomra jutott, tehetségtelen kormányfő stadionokat épít tucatnyi wellness hotelek helyett, ahol a munkában megfáradt, megrokkant pedagógusok, orvosok, de egyéb, a társadalomért tevékenykedő emberek kaphatnának gyógyulást és új energiát.
  
A jelenlegi kormány semmivel se jobb, se sokkal rosszabb mint az előtte megbukott tolvaj, hazudós paprikajancsi uralma volt.
  
Miss Landy;
 
- Mi a véleménye sir az eluralkodott terrorról és a megfékezésére irányuló kezdeményezésekről?
 
- A terror csak részben uralkodott el, mert nem meghatározó erő.
 
Az emberekkel rosszul bántak, s akinek nincs veszíteni valója, az egy lapra tesz fel mindent.
 
Azonban semmiképpen nem vezethet eredményre, hogy az önmagukat a társadalomból kibombázott terroristákkal a társadalom demokratikusnak látszó módon bánik, jogokat ad nekik, s nem számol le velük.
 
Pedig a társadalom, vagyis a hatalom birtokosai önmaguk se demokratikusak.
 
Egy hasonlattal élve; egy ember nem adhat az arisztokráciára jellemző, valódi fejedelmi fogadást azok tiszteletére, akik nem arisztokraták, ha ő maga se származik arisztokrata családból.
  
Terroristák nem bombázhatják vissza magukat a társadalom kegyeibe, mondván, itt vagyunk, s adjatok ugyanolyan jogokat mint annak, aki senkit se bántott.
  
A terroristáknak semmilyen társadalmi rendszerben nincsenek többé jogai, ezért nincs értelme se a velük való "demokratikus" bánásmódnak, mert egy nem demokratikus társadalom így nem válhat demokratikussá.
  
Nekik kötél jár akkor is, ha az emberi társadalom nagyobb része rámegy, vagyis terrorcselekményekért felakasztják.
 
 
Köszönjük az egyértelmű és bátor megnyilatkozást.
 
 
Heather Landy
Countess Mariola Bubna-Littitz            March 21, 2016  Washington D.C.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Beszélgetés az Emberi Jogok Napján a Lexington Kastély onyx márvány teraszán
 

 
Mariola Countess Bubna-Littitz kérdez, 
 
Dr. Constantin Helios válaszol
 
 
 
 

 
- Tudom, hogy nem politizál sir. 
 
Mégis megkérdezem, kit favorizál a már beindult elnökválasztáson.

 
- Érdekes kérdés, melyre nyílt választ adhatok.
 
Kizárólag azt az elnökjelöltet támogatom, aki a magántulajdonú nagytőke érdekeit képviseli fenntartások nélkül.

 
Érdekeimnek megfelelően csak támogatom a jelöltet pénzzel, de még sohase választottam fejem fölé egyetlen politikust se úrnak.

 
Ha nem az lenne az elnök akire szavaznék, még Amerika nemzeti érdekeiben se működnék együtt vele.
 
Csak az lehet amerikai elnök, aki nem kíváncsiskodik a magántulajdonú nagytőke és a Nemzetközi Bank Kartell belső ügyei iránt, s nem akarja hisztérikusan ellenőrizni magánhaderőnknek a szabadság védelmére irányuló globális akcióit, melyek titkosságán már egy egész cyber hadsereg őrködik. 
 
Autokephal - görögül független - személyünk több fontos kollégával, felette áll mindenféle állami és egyházi szervezetnek, s a társadalomnak is.
 
Ezért fejünk felett csak egyetlen úr van; a teremtő Isten aki nem  keresztény, nem zsidó, nem mohamedán és nem budhista.
 
- Tudomásom szerint ön nem görög, mégis gyakran idéz valamit görög nyelven. 
 
Magyar közjogi megfogalmazással élve, a megszálló hatalommal való bátor szembefordulásért ön egy nemzeti hős, aki valamikor magyarnak vallotta magát.
 
- Rég volt. 
 
Az embertelen üldözésben elszenvedett kínzás, a minden tulajdonomtól való megfosztás, a de facto halálos ítélet és az életfogytig tartó számüzetés megkeményítette az egykor jó magyar szívemet, s ezért már csak ember vagyok.
 
Többre nincs szükségem. - C' est la vie.
 
Magyarországon nekem, az egykori magyar nemzetiségű embernek sohase voltak és a mai napig sincsenek jogaim.
 
Jogai csak Magyarország elárulóinak vannak, mégpedig olyanok, amilyent önmaguknak ajándékoznak.
 
Magyarország a nemzetközi terroristának, Carlosnak ( Illich Ramírez Sánchez ) támogatást adott mindenféle szedett-vedett aljanép hitbizományi domíniuma lett, vagyis tolvajok és gyilkosok tanyája.
 
Az ilyen közegből eredő  "nemzeti hős" címre nem tartok igényt.
 
A "nemzeti hős" címet a magyar államhatalomba jogtalanul és érdemtelenül kormányfővé felszemtelenedett és despotává lett "roma" úr adja oda a Magyarországot elárult, nem előkelő szláv zsidó bolsevikok leszármazottainak, a kínzás szakértőinek, a magyar etnikum elleni tisztogatás jutalmául. 
 
Az érdemtelen hatalom birtokosai koronát és kalapot levéve éljenezzék meg csak saját gazembereiket, akik olyan ügyesen beleragadtak a bitorolt hatalomba, mint kutyába a bogáncs.
 
A magyar államaparátusról hajlandó vagyok tárgyalni de vele nem.
 
Ahhoz globálisan jelentéktelen, ezért kár lenne minden másodpercért.
 
Az ilyen társulat felett a későbbi leszármazottaikkal együtt, titokban kell rendelkezni mert úgy gyorsabb és nagyobb a siker.
 
Visszatérve a görög kifejezésekre, melyek mellett latin szavakat is használok, részben a Római Jogra épült Nemzetközi Jogban előforduló kitételek miatt.
 
Magánemberként a fiaimmal gyakran beszélek német és francia, valamint spanyol nyelven, hogy ne felejtsék el a megtanultakat.
 
Görögül és latinul ők csak keveset tudnak.
 
Nagyságod előbbi kérdése az elnökjelöltek támogatásával kapcsolatban, közlöm, hogy Amerikában a gazdaság irányítói kezében van a gyakorlati hatalom, melynek haszonélvezője a nép, a mindenféle társadalmi szervezetekkel együtt.
 
Már többször hangsúlyoztam, a politikusok csak a nagytőke reprezentánsai - vagyis a gyengébbek kedvéért képviselői - de nem a tőke birtokosai, se kezelői.
 
Ellentétben az európai és egyéb országok gazembereivel, akiket parlamenti immunitás véd a felelősségre vonástól - mint az egykori abszolutista uralkodókat.
 
Azokat se lehetett börtönbe zárni semmiért, legfeljebb meggyilkolni,  ha a nagyuraknak az uralkodójuk kényelmetlen lett.
  
A hazugságokkal félrevezetett népnek csak kisebb része gazdag, a többség még megél valahogy, de a legalsó, a csaknem koldus réteg is adót fizet, amit a gazember politikus egyszerűen ellop.
 
Tehát meglopja a szegényeket.
  
- A magángazdaságban nincs korrupció?
 
- A magángazdaságban csak üzleti érdek létezik, ezért a korrupció ismeretlen fogalom.
 
Ha állami hivatalban gazdálkodnék saját érdekeim javára, az korrupció lenne, ami büntetendő.
 
- Ön szerint miért nem akarja az önmagát liberálisnak mondó politika megszigorítani a törvényeket a chaos megfékezésére?
 
- A válasz komplex, vagyis összetett.
 
Részben azért nem szigorítanak, mert a következmény önmagukra nézve is veszélyes lenne, másrészt egyre több rendőr beállításával remélik megfékezni a terrort és az erőszakot, ami így nem sikerülhet.
 
A rendőrök egyenként is könnyedén ámokfutókká válhatnak fegyverük birtokában, bár a hatalomtól, vagyis a politikusoktól függenek, akik vérebeiknek bármikor felmondhatnak, de a törvényeknek nem.
 
A jelenlegi helyzetben, a globális terror felülkerekedése ellen csak egyetlen megoldás van.
 
A törvények megszigorítása, a halálbüntetés globális bevezetése, valamint az eddigi büntetések mértékének drasztikus felemelése. 
  
Talán négy éve lehet, hogy egy ámokfutó török, Bécsben, a hatos számú metroban néhány utas jelenlétében megerőszakolt egy nőt.
 
A török terroristát Magyarországon fogták el, de a magyar rendőrök kiadták Ausztriának, pedig a a körözés alapján fel kellett volna akasztani az első villanyoszlopra.
 
Ez a nők védelmében erkölcsi kötelességük lett volna, bár a hozzávaló joguk vitatható. 
 
A terror elszenvedői a fóbiától sok esetben lelki sérültek lesznek, s a társadalomnak terhére válnak életük végéig.
 
Tehát a bűnözővel meg kell fizettetni a számlát.
 
A chaosba taszított, terrorizált társadalomnak nincs más választása, csak a kemény megtorlás de elsősorban a nevelés és a megelőzés.
  
A tőzsdeakadémiák előadásain a virtuális vagyoni tanácsadásban és vagyonkezelésben, első lépésként a munkatársaknak motivált hallgatókkal egy reális célt tűztünk ki, vagyis meghatároztuk érdekeinket.
 
Aztán a prioritások (elsődlegesség, fontosság) betartásával a komponensek sorrendjét  kellett szelektálni.
 
Mindig a biztonság volt a legfőbb követelmény.
 
Csak ezután jöhetett a tőke megsokszorozása.
 
A biztonsági módszer sorrendjét megfordítani egyenlő a tőke elvesztésével.
 
Aki kapzsi, azt megbünteti az élet.
 
Egy idevágó példa; amikor valaki álomra hajtja fejét, előtte nyilván megnézi, hogy be van-e zárva lakása vagy háza ajtaja, mert nem szolgáltathatja ki magát alvás közben bárki idegennek ezen a világon.
 
Bármije is van, ha nem szabad, semmije sincs, mert még az élete is mástól függ.
  
Mindaddig amig a társadalmat következetes szigorral nem tisztítjuk meg a bűnözőktől, a kiszolgáltatott ember egyfajta bénultságban lesz és a társadalom elbukik - nem is szólva a politikai rendszerekről, melyek elsőként esnek áldozatául.
 
Egyszer azt kérdeztem egy zsidó hallgatómtól;
 
"Ha választania kellene, hogy a világ pusztuljon-e el vagy inkább Izraelt töröljék el a föld színéről, melyik megoldást választaná?"
 
A fiatalember elvakult cionista volt, ezért a világ elpusztítására szavazott, de nem akarta engedni Izraelt eltűnni.
 
A hallgatók két táborra szakadtak, de végül az ésszerűség győzött.
 
Ugyanis Izrael pusztulása után  a világ még létezhet, de ez megfordítva már nem érvényes.
 
Az indoktrinált cionista már nem tudott racionálisan gondolkodni, nem tudott prioritásokat tenni,  ezért nem is lett belőle jó invesztment bankár.
 
Aki a factumok - tények - helyett érzelmekre épít, az máris a vesztes oldalra került és menthetetlen.
 
Ezért hangsúlyozom mindig; a politikai pártok és az egyházak esetében az emberek nem tudják, hogy milyen álarcokkal állnak szemben.
 
Akit megválasztanak, akinek hisznek, az nyer.
 
A többi, a vesztes nem egyéb önkéntes rabszolgánál, aki a sorsát meg is érdemli.
 
Tehát mindenkinek el kell döntenie, hogy alul akar-e lenni, vagy felül.
  
A felemelkedést pedig nem mások eltaposásával kell elérni, hanem saját tudásra és szorgalomra épült munkával.
 
Minden más megbosszulja magát.
 
- Néhány rövid hete tartózkodom a Lexington birtokon, mely maximális védelmet biztosít Európa összeomlása közben.
 
Az európai chaos már belecsúszott a terrorháborúba, ezért az invesztment bankárok a befektetéseket leállították.
 
Az információs konzorcium európai központja eddigi formájában felszámolásra kerül.
 
Most arról érdeklődöm, milyen feltételekkel térne vissza a nagytőke Európába.
 
- Már vártam a kérdést.
 
Európa elsüllyedőben van, s vagy polgárháború, vagy az egyre jobban kiszélesedő globális háború fogja megsemmisíteni.
 
Tehát idejében meneküljön onnan aki tud, vagy akar.
 
- A helyzet jó ismeretében sok nehéz döntés áll ön mögött, melyek nem kizárólag gazdasági jellegűek.
  
- A befutó titkos információk gyakran nyugtalanítóak, s ezt önnek kell tudni a legjobban, mint az adatok feldolgozójának és továbbítójának.
 
Se politikai, ideológiai problémákba, se katonai ügyekbe nem szeretek beleszólni, de most, a globális terrorháború korszakában is viselnem kell a döntés felelősségét és következményeit más gazdasági hatalmassággal együtt.
 
A politikusok mindig idejében eltűnnek a lopott milliókkal valahol a sötétben.
 
De a magántulajdonú nemzetközi nagytőke a befektetett súlyos milliárdokkal csak visszavonulhat és várhatja a politika rossz döntései következményeit.
 
A kezünkben levő erővel mindenkor megpróbáljuk tartani az egyensúlyt, vagy legalább a globális összeomlás  levezetésének lassú ütemét tartjuk.
 
- Már egyre ritkábban jelenik meg a nyilvánosság előtt és szinte sohase nyilatkozik egyetlen problémával kapcsolatban sem.
 
Van-e valami személyes oka a visszavonultságnak?
 
- Részben a sok munka, melynek több komponense titkos.
 
Nagyságoddal készített interview után csak kivételes esetekben fogok nyilatkozni.
 
Gondolataimba zárkózva, már csak az emlékeimben élek.
  
Európa után Amerika is lassan az irracionalitás chaosába süllyed mert az emberiség nagyon beteg.
 
Legvalódibb példa erre a dekadens Európa.
 
Az oligarchák közti értekezletek egyre hosszabbak és bonyolultabbak.
 
A Cartel magánhadereje Lightning  alakulatai akciói hétpecsétes titkok a CIA és a NSA előtt is.
 
Modern háborúk már nem nagy hadtestek felvonulásával zajlanak.
 
Elegendő hozzá néhány kisebb alakulat titkos fegyverekkel végrehajtott villámakciója, melyek közül az egyik alig félóráig tartott a célország területén.
 
Az állandó és felerősödő globális fenyegetés miatt hirtelen el kellett hagynom washingtoni rezidenciámat, az Arlington Palotát, mely a megszokott otthonom.
 
Vidéki bácsi szerepben itt nem érzem jól magam, de erről nem beszélek a fiaim előtt se.
 
Örülök, hogy szépnagyságod védelmet talált a Lexington birtokon, élvezi a lágy napsütést, s a hyacintok nehéz illatát, de én egy éjszaka megszököm innen, ha kell az ablakon keresztül.
 
Hazamegyek s mégjobban belevetem magam a munkába, melyet senki nem végez el helyettem.
 
Az Obama korszakot hamarosan magunk mögött hagyjuk, mely Amerikának stagnálást és bizonytalanságot ajándékozott a rothadó Clinton korszak után.
 
Jelen pillanatban nem tudok - vagy talán nem is akarok - állást foglalni ezzel kapcsolatban, de mindig megteszem amit lehet, a vonal mögé belátni nem tudó kíváncsiskodók számára elképzelhetetlenül nagy erőre támaszkodván.
 
De azt nem tehetem, hogy aféle szocialisztikus elméletek alapján egy elkényelmesedő és csodaváró társadalmat "tenyésszek", mely álmok között lebegve követelőzik, politizál, kábítószerezik és másokat terrorizál.
 
- Doktor, ön láthatólag nincs megelégedve egyetlen politikai rendszerrel se, vagy mégis van legalább egy, melyet támogat?
 
- A világ összes országai közül csak egyben létezik valódi demokrácia, bár azt is lehet még javítani.
 
A svájci, a közvetlen demokrácia az egyetlen és valódi, mely a folyamatos népszavazásokkal tud létezni.
 
Néhány nyugati országban olykor van némi előrelépés az emberi jogok terén de a jelenlegi helyzetben az emberek jogai hátrányt szenvednek az állammal szemben.
 
Megdöbbentő, hogy a legtöbb európai kormány saját népe ellenkezésére hatalmas idegen áradatot fogad be határozottan körvonalazott feltételek és működőképes koncepció nélkül.
 
Az abszurd lépést azzal indokolják, hogy Németország emberséges és barátságos választ ad a háború menekültjeinek.
 
Ezzel kapcsolatban talán várjuk ki a fejleményeket - de felkészületlennek lenni nem szabad.
 
A fejlemények következménye Németország polgárháborúja lesz.
 
Az ámokfutó német állam bárgyú politikusai már magántulajdonú ingatlanokat is lefoglaltak az illegális bevándorlók számára, sőt hamarosan ingatlan adóemelést hajtanak végre.
 
Az emberi jogok területén Németországban a csizma ismét az asztalra került.
 
Az európa unió politikai mafia bűnözői által beígért "jóléti" és "békeprojekt" helyett, Európa már háborúban áll.
 
A szabadság ellen elkövetett bűntetteiért több nem európai ország is megfelelő választ fog kapni nem csak az Amerikai Egyesült Államoktól, de elsősorban a Nemzetközi Bank Kartelltől.

 
Köszönöm a beszélgetést.
 

Mariola Bubna-Littitz                                        December 12, 2015 
 

 

 
 
 
 
NEMZETI AKADÉMIA®
 
Végtelen múlt
 
 
A washingtoni soirée keretében Dr. Constantin Helios úr lehetővé tette a Nemzeti Akadémiának adandó riportot.
 

- Már egyre ritkábban mutatkozik a nyilvánosság előtt és nem nyilatkozik a folyamatban levő eseményekről sem.
Van-e valami társadalmi oka a visszavonultságnak sir?

- Anyám halálát követően abbahagytam az egyetemi oktatást és többé nem fogadok el magánemberektől se meghívást.
Ezt a jelenlegi társadalmi-politikai helyzet tette, mely súlyosabb mint amiről a nyilvánosságnak tudomása van.

A Nemzetközi Bank Kartell mostani százhuszonhárom bankja erejével próbáljuk megakadályozni a hidegháború elmérgesedését, vagyis a háború kitörését.

- Már hatodik éve ön a Nemzetközi Bank Kartell amerikai főtanácsosa. Nem fáradt bele a véget nem érő értekezletekbe?

- Bár fáradt vagyok, de megszoktam a sok munkát, mely a harminchét évvel ezelőtti számüzetésemmel ért utol.
Se a kartell bankvezéreinek, se nekem nincs más választásunk, mint a kihívásokkal szembenézni.

A magántulajdonú nagytőke titkos tudományos és fegyverkezési, valamint űrprogramjai folyamatos finanszírozása nehéz feladat.

- Mondhat-e egy irányadó összeget?

- A programok titkossága és volumene, valamint egymással összefüggő céljai nem engedik meg a nyilvánosság elé tárást egyetlen adattal sem.
A szabadság ellenségei súlyos provokációit el kell hárítanunk mielőtt még kirobbanthatnák a háborút.
A politikusok csak bárgyú marionettek, akiknek alacsony intelligenciája csak a népek becsapására elegendő és a soha nem látott korrupcióra.
A földi civilizáció túlélési koncepciójára ők nem alkalmasak.

- A gazdasági helyzet ugyancsak ingadozik a nem jó és a rossz között.
Van-e ebben a helyzetben használható tanácsa a befektetőknek?

- A társadalmi válság kialakulásáért és elmélyüléséért egyedül a politika felelős, de különösen az európai politika.
A bankok csak azt tették, amit az állam elvárt tőlük.
Az állam mindent meg tud tenni alattvalóival, amire eddig számos példa volt.
Az egyik legelképesztőbb újkori cselekedete volt a ciprusi bankok egyenlegei megnyirbálása, vagyis a betétesek erővel való meglopása.

Az állam mindent tud alattvalóiról, akiket megfigyel, lehallgat, ellenőriz, fenyeget és ha kell, életükre tör.
Az európai unió szép csendben már régesrég terrorhatalom lett.

- Mit lehet ezellen tenni úgy, hogy az emberek ne kerüljenek veszélybe?

- Mindent lehet, csak akarni kell és mindent meg lehet tenni, csak mélyen hallgatni kell róla.

Az embereknek semmiképpen nem szabad deklarálni pénzüket és olyan értékbe fektetni, melyet az állam megadóztathat, vagy elkobozhat.
Magyarul, vegyék ki pénzüket a bankokból és titkolják el akár önmaguk előtt is.

A bankok által felkínált kölcsönöket nem szabad elfogadni, mert azzal saját rabszolgaságukat készítik elő azok, akik tartoznak.

A felvett kölcsönök nagyobb részét sokévi, súlyos munkával lehet csak visszafizetni, lemondva az élet minden előnyéről.

Ha az ember elutasítja a bankok ajánlatait, s az állammal semmiben nem működik együtt, az előbb-utóbb összeomlik.
Ennek vagyunk tanui napjainkban.

Még az ezredforduló előtt információt szereztünk a  második világháborút követő békeszerződés egy titkos záradéka lényegéről, mely minden józan ember számára felháborító.

A titkos záradék értelmében a legyőzött államok jóvátételt kötelesek fizetni - időbeni határ nélkül.
Tehát a jóvátételi fizetésnek nem lesz vége sohasem.
A titkos záradék államtitok és a nyilvánosságot nem tájékoztatják róla, valamint arról se, hogy a kártalanítási összegek az államok költségvetésében vannak elrejtve.

Magyarország kevés anyagi kártalanítást fizetett, mert a háború után megpecsételődött sorsa.
A magyar nép a teljes országával fizetett a kártalanítási követelésekért.

A szovjet bolsevizmus 1948-49-ben hatalomra emelt szláv zsidói a mai napig uralják a jogtalan és törvénytelen tulajdonukká tett országot.
A sötét múltjukat eltakaró, magyarosan hangzó nevek mögé bújt gazemberek nem egyebek, mint az ávo gyerekei.

Jogtalan és törvénytelen uralmukból "többpárt rendszeri demokráciát" kreáltak, melyben minden fontos poszt az övék, s ezért nem lehet tőlük törvényes és legális módon megszabadulni.
Egyetlen mondatba foglalva; a rabszolgaságba taszított magyar néptől Magyarországot elkobozták.

A globalizációba kényszerített emberi társadalom elmerült a chaosban.
Személyi és vagyonbiztonság helyett eluralkodott az erkölcsi és gazdasági csőd.

A manipulatív, indoktrinált, liberális nézetek megfertőzték az emberi szellemet, mely már nagyon beteg.

A földi civilizáció emberi társadalmának már csak múltja van, melyből sohase lehet jövő.

A múlt nem múlik el sohasem.

- Köszönjük a riportot.Mariola Bubna-Littitz
Dr. Szekeres László

Nemzeti Akadémia                                 2015 Augusztus 29, Washington D.C.
 
 
 

 

 


 
 

 

Magyarország psychogrammja
 
 
 
 
Első rész
 
 
 
A Nemzeti Akadémia politológia köre a legtávolabbi országokban élő embereket hívott meg véleménycserére azzal kapcsolatban, hogy meghatározzuk a magyarság  kritériumait.
 
Ebben a körben helyet kapott egy ember, aki fájdalmunkra már nem vallja magát magyarnak a rettenetes szenvedések után.
Mégis egy programmal kíván hozzájárulni a magyar nemzet megújulásához, melyet magánvagyonára alapozova alkotott meg.
 
A hosszúra nyúlt dialógus leglényegesebb elemeit tesszük közzé, rövidített formában.
 
 
A politológia kör vendégei:
 
Krassay Mariola /Bubna-Littitz grófnő, Ausztria,
Kelemen Tamás, Ausztrália,
Dr. Szekeres László, Svájc/ Ausztrália,
Dr. Fazekas Zoltán, Kanada,
Trencsényi-Molnár Lívia, Uruguay,
Dr. Constantin Helios, USA
 
 
 
- Ma arról beszélgetünk, miért nem tudnak a magyarok túllépni a történelem súlyos viharai okozta romokon.
 
- A választ azzal kell kezdeni, hogy kit is lehet magyarnak tartani, ugyanis Magyarország  népének nagyobb része nem magyar. 
Tehát ki a magyar?
 
- Ha megengedi, felsorolnék tréfásan, mégis találóan néhány nevet, aminek magyar valódiságához nem fér kétség.
Mák Máté, Bödön Ödön, Tenyeres Teri, Talpas Vali, Kefe Elek, Szerény Szerénke, Kövér Gyöngyi, Pince Vince, Harci Marci, vagy Andrássy, Batthányi, Báthory, Dőry, Károlyi, Széchenyi, stb.
 
A lomnici, szálasi, rákosi, sztójai, decsi, aczél, koncz, göncz, kun, torgyán, bregyán, londa, zonda, ronga, stb. csak magyarosan hangzó, felvett "művésznevek" és Magyarország művészi kifosztásának leplezésére szolgálnak.
 
- Miért van szükség arra, hogy megtudjuk, kik tartoznak a magyar nemzethez és kik a magyar néphez?
Mert a kettő nem ugyanaz.
 
- A magyar nemzetnek történelmi gyökerei vannak.
 
A magyar nép - mely nem magyar nemzetet jelent -, a török mészárlás után betelepítésekkel kialakult konglomerátum lett, egy akármilyen társaság, mely az első alkalommal behódolt a fegyverrel jött támadóknak.
 
A történelmi alkalommal a magyar nemzet fölé befurakodott emberekből lett zsarnokok aztán bevégezték a gyilkos törökök kegyetlen tettét.
Magyarországot a megsemmisülés szakadékába taszították.
 
A magyar nemzethez tartozni csak történelmi örökségből lehet, vagyis hamisítatlan magyar családból való származással, melyet bizonyítani kell.
 
Akinek legalább egyik szülője valódi magyar volt, magyar nevelést kapott (magyar iskolába járt), magyarul beszél és önmagát magyarnak vallja -  a nacionalizmust kizárva mindenek felett magyarul érez -, az az ember a magyar nemzethez tartozik.
 
A többi csak a magyar néphez tartozónak mondhatja magát.
 
- Szükség van-e az ilyen specifikus megkülönböztetésre egy országon belül?
 
- Mindenképpen, ugyanis ettől függ egy nemzet jövője.
A magyar nemzethez tartozó embereket, de főként a nevelésre szoruló gyermekeket megfelelő szellemi nevelésben kell részesíteni, megfelelő anyagi körülményeket biztosítva a szilárd életvitelhez és a neveléshez, mely nem lehet se demagóg, se doktrínákkal terhelt, se idegengyűlölő.
De kritikátlanul idegeneket befogadó se, tehát minden tekintetben optimálisnak és főként történelmi vonatkozásban magyarnak kell lennie.
 
Ehhez a neveléshez - de a szükséget szenvedőknek és az idősek ellátására is - pénzügyi alap létrehozásán fáradozunk a Nemzeti Akadémiával, melynek legfontosabb része már elkészült.
A modalitásokat még ki kell dolgozni, ugyanis a magyar nemzet tagjainak is részt kell venni a teherviselésben a teljes és maradéktalan elszámoltatás mellett.
Semmilyen más mód nem lehetséges.
 
- Tudja-e ön, hogy tervével polarizál?

- Igen, tudom. Ez az egyik célom.
A nemzet megtisztítása és újraélesztése, öntudatra ébresztése és megerősítése.
Ez az öntudatos nemzet nem lesz hazaáruló és végre birtokba veheti a Kárpát-medencét, a jogos történelmi örökségét.
 
Csak a megtisztult nemzet tud és hajlandó összefogni, minden terhet elviselni, mert tudatában lesz minden cselekedetének.
Természetesen azzal is, hogy az idegen szellemiségű és szívű emberek előbb-utóbb lemorzsolódnak.
De kívánjunk nekik más népek között minden jót.
Találják meg a boldogulásukat azok után, hogy a magyar nemzet nem tudott szabad és boldog lenni velük egységben.
 
A megtisztult magyar népet nem tudja elsodorni semmiféle vihar, amely a következő évszázadokban vár az emberi társadalomra.
Ha lesznek még évszázadok az egyre bizonytalanabbá váló világban.
 
 
***
 
 
Magyarország psychogrammja
 
 
 
Második rész
 
 
A politikai pártoknak nem a nép felemelkedésére van szükségük, hanem az önmaguk által ellenőrzött hatalomra, mellyel ők emelkednek fel a szellemi és anyagi elnyomásban tartott nép fölé.
 
Állami felhatalmazással adnak önmaguknak védelmet és teljes büntetlenséget s állami parancsra hallgattatják el a hatalomra veszélyes embereket is.
 
- Gyilkosságok, állami engedéllyel?
 
- Igen, mert a hatalomhoz pénz társul, s a pénzhez hatalom, melynek luxus életét a kívülálló még elképzelni is nehezen tudja.
 
A több évtizedes szellemi és fizikai rabzolgaság után Magyarországon sok olyan ember van, aki  szegényes gondolatait is nehezen tudja kifejezni mert az elégtelen szellemi impulzus hatására hiányzik a szókincse.
 
Az ilyen milieu pedig gyors lelki elsivatagosodáshoz és szellemi leépüléshez vezet.
Gyakran hangoztatom azt a nézetemet, hogy a Magyarországon élő nép még csak ezután fog rádöbbenni, mit jelentett neki a negyven évi rabszolgaság.
S ha valóban megvilágosodik, kő-kövön nem marad.
 
- A hatalom érdemtelen birtokosai Magyarország népét belevitték az idegen érdekek uralta európai unióba. 
Barroso, az egykori portugál maoista-kommunista pártvezér, de a gazember görög politikusok is jól tudták, hogy az európai uniót úgy zsarolhatják ahogy nekik tetszik.
Ugyanis az európai unió a magasabb életszínvonalért cserében, elhanyagolta katonai védelmét.
 
Ha a görögök akarják, beengedhetik szigeteikre az orosz hadihajókat, s Európa védhetetlenné válik.
Tehát Európa gazemberek játékszere lett.
A görögök most fizetnek vissza az 1453 Május 29-én történt tragédiáért, melyet Európa nem volt hajlandó feltartóztatni.
 
- A magántulajdonú nemzetközi nagytőke a globalizáció folyamatában stratégiailag globálisan gondolkodik, ezért a megsemmisüléssel küzdő Európába már semmilyen befektetést nem kezdeményez.
 
Magyarországnak ebben a helyzetben nincsenek esélyei a fennmaradáshoz.
A jelenlegi kormány a hosszútávú gazdaságtervezés helyett csak improvizál, ami egyenlő a dilettantizmussal, s nem a professzionális tevékenységgel.
 
Az életellenes atomerőműveket több országban kiiktatják az energiatermelésből, míg a budapesti kormány ennek ellenkezőjét teszi.
Egy magyarországi súlyos nukleáris baleset után aligha fogják a magyarokat szerte Európában szidalom helyett mosollyal fogadni.
 
- Akit Isten meg akar büntetni, elveszi az eszét.
 
- Orsós Győző/Orbán Viktor fiatalkori, negatív éményei miatt, a helyzet jelenlegi uraként a magyar népnek és a magyar nemzetnek kamatostól fizeti vissza sérelmeit.
Rombolása a mohácsi vészként számontartott történelmi tragédia súlyához lesz mérhető.
 
 
***
 
 
Magyarország psychogrammja
 
 
 
Harmadik rész
 
 
A magyar nemzet és Magyarország népe nem egy és ugyanazon fogalom.
 
A magyar nemzetnek megtisztulásra, megerősödésre és Magyarország visszafoglalására van szüksége, jobb kifejezéssel a magyar társadalom megalapítására.
 
Ehhez a programhoz gyűjtött a Nemzeti Akadémia információkat a rendszerváltásnak mondott félrevezetés óta.
Mert véleményünk szerint se változás, se váltás nem volt.
Ami történt, az egyenlő a magyar nemzet szervezett kirablásával, titkos félrevezetésével és lassú megsemmisítésével.
 
Ezért a legnagyobb óvatossággal meg kellett szervezni a magyar nemzethez tartozó emberekről való adatgyűjtést. 
Semmiféle politikai párt, sem egyház nem tudhatott az évekig folyó akcióról, mellyel a magyar nép között már csak töredékében létező, magyar nemzethez tartozó embereket következetes támogatással kellett megerősíteni létükben.
 
A jelenlegi szakaszban már óvatos segélyeket juttatunk el a rászorultaknak, de mindenképpen azoknak, akik minden kétséget kizáróan történelmi alapokon valódi magyaroknak tekinthetők.
 
A szelektálásnak nincs semmi köze valamiféle faji vagy vallási megkülönböztetéshez, esetleg a magyar nemzet uralkodó réteggé tételéhez.
Kizárólag a magyar nemzet megmaradása, megerősödése és minden tekintetben való felemelkedése a cél.
 
Ehhez a tervhez kellett a rendkívül nehéz és óvatos adatgyűjtést követően - de már közben is - megfelelő terv alapján megkezdeni a magyar nemzet tagjai titkos támogatását.
 
Azon emberek, akik nem magyar családokból származnak, csak magyarnak hangzó neveket viselnek, s önmagukat magyarnak mondják, valamint a magyar nemzettől idegen életszemléletű és vallású egyének, tőlünk semmiféle segítségre nem számíthatnak.
Célunk ugyanis nem az, hogy a betelepedetettek és idegen szellemiségű és szívű embek számát szaporítsuk, hanem az, hogy ezeknek helyébe lépjenek a magyar nemzet részét alkotó emberek.
 
Ezzel megtörténik az új honfoglalás és a magyar társadalom megalapítása.
A magyar társadalom csak a magyar nemzetre épül, de semmiféle betelepedettre, se idegen vallású emberekre.
 
A nemzeti terv ellen semmit se lehet tenni, mert a magyar nemzethez tartozó és minden tekintetben támogatásra szoruló emberek elfogadják a támogatást - ami jelenleg még nem elegendő - de ennélkül sokkal nehezebben, vagy egyáltalán nem is lenne lehetséges túlélésük.
 
- Van-e konkrét feltétele a nemzeti magyarsághoz tartozó emberek támogatásának?
 
- Igen van, de ezt nem nehéz teljesíteni, ha a szigorú szűrés után bizonyítható a magyar nemzethez való tartozásuk.
 
Egyik ilyen feltétel a támogatás titokban tartása, mert jelen pillanatban a magyar nemzethez tartozó családok kisebbségben vannak, tehát a jelenlegi politikai rendszer súlyos retorziót alkalmazhat ellenük, amivel a helyzet mégrosszabbra fordulhat.
 
Jellemző adat, hogy a beérkezett közel ezerháromszáz segélytkérő ember közül kevesebb mint négyszáz bizonyult valódi magyarnak, a többinek csak felvett, vagyis magyarosan hangzó neve volt.
De volt közöttük legalább kétszázötven olyan is, akinek a neve inkább valamelyik környező nemzetből valóra utalt, vagy vallásos, indoktrinált haszonlesőről volt szó.
Kettő olyan is akadt, aki magyarul csak konyhanyelven tudott és megírta, hogy honnan érkezett Magyarországra a messze idegenből.
 
- Mekkora anyagi alapja van a programmnak?
 
- Erre nem adhatunk választ, mert ez a magyar nemzet egyik titka. 
De az anyagi alap megfelelő, bár nem bővelkedünk semmiben.
Az anyagi alap egy része kitűnően van befektetve, a programból kizárt elemeknek soha el nem érhető és meg nem kaparintható helyen és módon.
A befektetések a legjövedelmezőbbek amit a gazdaság ebben a helyzetben nyújthat.
 
- Tudnának-e mondani egy átlagot?
 
- Nem sok értelme lenne, ugyanis nem ismerik a befektetett tőke nagyságát, de százalék arányban jóval több mint évi ötven-hatvan százalék.
A profit felét ismét befektetjük és csak a maradék összeget fordítjuk a program finanszírozására, az eredeti alappal együtt.
Tehát a program finanszírozására létrehozott alap soha nem fogy ki, sőt a növekedés arányával a program elemei is bővülnek.
 
A nemzetmentő program részleteit soha nem hozzuk nyilvánosságra, mert a nem magyar nemzethez tartozó erők külföldről és belföldről egyaránt meg tudnák akadályozni.
 
De szerepel benne pénzbeli, élelmiszer, ruházati, gyógyszer és sok más egyéb adomány, ami az érintettek helyzetét javítja.
Ezenfelül több olyan elem, mely kizárólag a magyar nemzet tagjaira tartozik de nem a nyilvánosságra.
 
Már saját kézbe tudjuk venni a gyermeknevelés egyes elemeit, valamint az idősek ellátását és a szükséget szenvedő családok szerény, de rendszeres anyagi támogatását.
 
A munkahelyek létesítése, vagyis inkább a jövedelmi források gyarapítása külön feladat.
Nem akarunk ebben a szakaszban olyan munkahelyeket létesíteni, mely a dekadens rendszer létét meghosszabbítaná a befizetendő adókból.
A magyar nemzet tagjainak inkább aféle privát tevékenységet adunk, mellyel javíthatnak életszínvonalukon annélkül, hogy jövedelmükre az állam rátehetné a kezét.
 
A magyar államnak ebben a formában nincs kegyelem.
A magyar állam elbukott és egyik legfőbb célunk a romok mielőbbi eltakarítása, mely után még emlékek se maradnak.
Ezt a tervünket sokan megértették már, de vannak, akik még rágódnak rajta, bár nem helyezkedtek szembe vele.
Tudják, hogy számukra nem az un. "parlamenti képviseleti demokrácia", vagyis a hazug és korrupt rendszer jelenti a jövőt.
 
A magyar nemzetnek a közvetlen demokráciára és szabadságra van szüksége, de nem politikai pártokra, se parlamentre, se egyházakra.
Ezeknek ideje az állammal együtt végérvényesen lejárt.
Urat játszani a más pénzéből, más ember verejtékéből, a huszonegyedik században már nem lehet.
A szabadságnak nincs alternatívája.
 
- Dr. Helios úrnak szóló közvetlen kérdésem;
Nem tart-e attól, hogy a most nyilvánosságra került nemzetmentő program jobbára csak körvonalazott elemeiért politikai támadásoknak lesz kitéve?
 
- Örömmel várom a támadást.
Erkölcsileg szilárdan állok a világ előtt, s nem vagyok indoktrinált.
A támadónak a nyilvánosság előtt megadom ami neki megjár.
Legyen az népcsoport, politika, ideológia, állam vagy vallás.
Jómagam Isten után nem függök senkitől és semmitől, de a támadó nem független, tehát gazdasági csapással meg tudjuk semmisíteni.
 
Pénz nélkül mulatni bajos, s a Nemzetözi Bank Kartell minden ellensége lába alól ki tudja rántani a talajt.
Példa rá a legújabb birodalmi próbálkozása egy eszét vesztett hatalomnak.
 
 
 
 
 
A dialógus protokollja megtalálható a Nemzeti Akadémia zürichi archivumában.
 
 
Minden résztvevőnek köszönjük a televideo párbeszédre áldozott idejét.

2015 Március 1
 
 
Nemzeti Akadémia

 

 

 

 
 


 
 Őrangyalok
 
 
A crème de la crème protokolláris szabályait elfogadva, 2014 Október 2-án vendég voltam a Washingtoni Arlington Palotában.
Az őrangyalok ünnepére való meghívás csak egyszeri alkalom volt.
A huszonhárom Helios tanulmányi ösztöndíjas közül a fogadásra ketten kaptunk meghívót, ami számomra megtiszteltetés.

A gyöngyház intérieurben tartott galadinner alkalmából személyesen is megköszöntem Dr. Helios úr ötévig adományozott ösztöndíját, mely lehetővé tette, hogy humán medicinából akadémiai titulust kapjak Kanadában.

Jószívű és nagyvonalú embernek ismertem meg Dr. Constantin Helios urat, vagy ahogy szűkebb környezete említi, a nagyurat.

Bár a fizikailag szokatlanul fiatalos amerikai oligarcha szellemében friss és töretlen, de lélekben fáradni látszik, mert több, távolabbi tervéről is lemondott.
Európából már minden befektetést kivont s Dél-Amerikával szemben is bizalmatlan lett.
Az invesztment üzletben csak Ausztrália képez némi kivételt, más földrészeket pedig régen elfelejtett.

Beszélgetésünkben közölte, biztonsági és üzleti okok miatt is szeptemberi útja volt az utolsó Európába, ahova nem utazik többé.
Számomra lesújtó volt ezt hallani, mert ha egy ilyen nagyhatalmú invesztment bankár ejt valamit, annak vége.
A lassan széthulló Európa zűrzavarba süllyedt, mely bénítólag hat az invesztment üzletre.

Azt mondta, nem akarja a bank pénzét elveszíteni olyan befektetéssel, mely csak a gazdaságilag függőségben levő holdingok és szellemileg éretlen konglomerátumok agóniáját hosszabbítaná meg, de létüket nem.

A Nemzetközi Bank Kartell Tudományos Tanácsa lesújtó tanulmányt készített a Föld állapotáról, mely elveszítette ökológiai egyensúlyát.

A mezőgazdaságnak pusztító károkat okozó globális  felmelegedés minden évben súlyosabb, ezért mintegy harminc éven belül a Föld klímája összeomlásával kell számolni.

Ilyen feltételekkel jövőt tervezni abszurdum.
A nyersanyagok megfogyatkozása s az egyéb ökológiai problémák mellett a túlnépesedés a legkényesebb, amit ismert módszerekkel lehetetlen megoldani.

Kérdésemre, hogy mibe fogja fektetni a bank pénzét Amerika egyik legbefolyásosabb invesztment bankára, röviden válaszolt.
Talán azok jövőjébe, akik már nem a haldokló Föld kategóriájában gondolkodnak.
Tehát a felgyorsult űrprogramba, melyet nem lehet eléggé sok pénzzel támogatni, ugyanis pénzből sohase lehet elegendő.
De támogatást ad néhány tudományág, mint a nukleáris biológia, az asztrofizika, az ökológia és a fegyverfejlesztés titkos programjainak is.

Magánvagyonáról nem kérdeztem, mert a magántulajdon tabu.
Lényegében nem is érdekel az ilyen téma, mert nem érint a high society exclusiv milieuben zajló világa, melyben a hölgyeknek nem illik ugyanabban a ruhában, ékszerekkel és egyéb accessoire birtokában megjelenni mégegyszer, sem az uraknak ugyanabban a szmokingban s a nyilvánosság előtt egyszer már viselt órával és mandzsettagombokkal.
 
A nagyúr konzervatív stílusban, par excellence nevelt, húszéves, jó megjelenésű fiai csendesek, szerények.
Nevelt fia kilencéves korában, nagyiparos apjától költözött át hozzájuk a negyedik szomszédból.
Saját fiával együtt nőttek fel, akkora feladatokkal, amit még elbírtak.
A magas társaságban nem szokás gáláns aranyifjaknak a szalonokban való széptevésből élni csak azért, mert ők szupergazdag emberek fiai, akiknek ablaka alatt a lányok és a szépasszonyok kitapossák a füvet.

Kiterjedt vagyon sok munkával és mégtöbb felelősséggel jár.
A fiatal urak tizenhét éves koruk óta önállóan folytatnak tőzsdekereskedelmet, ami fontos segítség a gazdasági és egyéb kapcsolatokban.
Néhány titkos, globális ügyben már rájuk lehet bízni extraordinaire, meghatalmazotti feladatot, melyet korrekt módon hajtanak végre.
Egyetemi tanulmányuk félidejében máris kiválasztották a doktori disszertáció témáját és alkalomadtán dolgoznak is rajta.
Minden szemeszter között katonai kiképzésben is részesülnek, mert a szabadságot fegyverekkel is meg kell védeni ha arra lesz szükségük.

Magyarországról csak néhány rövid mondatban beszéltünk.
Vendéglátóm azt mondta, a magyar népet folyamatosan félrevezető, hazugságokra építkező politikai mafia tevékenysége tragédiában fog végződni.
Senkinek nem tanácsos az egyik gazember után a másik gazembert megválasztani nagy többséggel.
A nyugati világban sehol se létező parlamenti abszolút többség a kollektív szalonképtelenség jele, ami szégyen arra a népre, melyet átlátszó ígéretekkel könnyedén félre lehet vezetni.

A legyőzött magyar nép újászületésére a huszadik században egyetlen esély volt, a rendszerváltozó korszak körüli években.
A múlt bűneit nem ok nélkül takargató, indoktrinált, demagóg politikai kalandorok, a hatalom megszállottai, a történelmi lehetőséget saját céljaikra használva, eljátszották a megújulás lehetőségét.

De mert a nép felemelésére nem volt magyar szívvel érző, tiszta múlttal, elegendő anyagiakkal és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező intellektuális társadalmi réteg, az erkölcsileg elesett magyar nép elveszett.

Magyarország népének már csak két lehetősége van ezen a világon.
A nyílt forradalom, vagy a rosszabb alternatíva, a polgárháború.
A forradalom vívmányait a Nemzetközi Jog is elismeri, de a polgárháborúban Magyarország nyomtalanul el fog tűnni.

Hatékony nemzetközi támogatás hiányában, Magyarország népe se kisiskolásoknak való szájbarágós módszerrel, se önálló szellemiségben nem tud ráébredni a gazember lomnici és bűntársai mögötti  alattomos, idegen erő globális tevékenységére, melynek hosszútávú stratégiai célja a tudatlan népek gyarmati sorban tartása s  vészhelyzetben tartalék hátországként való használása.

Szétszéledőben, elenyészőben levőnek mondta a rossz jellemű népet, mely olyan szenvedéseket okozott neki, amit nem lehet elfelejteni, se megbocsátani sohasem.
Az eredeti dokumentumokkal egyértelműen bizonyítható, idegen erő okozta szenvedések, a kínzás, a létalapjától való megfosztás neki halálos ítéletet jelentett. 

A jövőt meghatározza a múlt, mely mindaddig élni fog, amig a nemzetközi terrorizmust támogatott magyar bűnözőket leszármazottaikkal együtt nyomtalanul el nem tünteti az igazságtétel.
Mindaddig amig a magyar nép nyíltan le nem számol az államhatalomba belopakodott sötét erőkkel, még a jelenlegi, kritikussá vált helyzetben se várható semmiféle támogatás, mely csak az ablakon kidobott energia lenne.

Globális pénzügyi tevékenységére való tekinettel, környezete maximális védelmet biztosít a nagyúrnak.
Nehéz munkája mellett magánügyekre már nem marad ideje, s a pihenésre is kevés.
Emberi kapcsolatokat nem ápol, s mindenféle magánügyet a competens magántitkár intéz.

Diplomatikusan céloztam arra, hogy a személyéhez írt levélre válasz nem érkezik.
Közölte, már az internet kezdetétől neki írt elektronikus postát is az információs consortium bécsi titkársága szelektálta.
Igy senki se tudhatott róla, hogy levele nem jut el a címzetthez s a válasz is mástól érkezik.
A személyesen küldött exclusiv levélen ilyen emblème áll, kézírásos aláírással. 
 
 

A nagyúr kitárta gondolatait.

- Túl sokan próbáltak mindenféle érzelmi trükkel manipulálni s érdemtelenül ráakaszkodni a sikerre.
Mindenféle módszerrel el akartak téríteni a racionális és valódi értékeket adó, örökérvényű erkölcsi alapokon álló pedagógiai nevelőmunkától, mert veszélyt láttak bennem irracionális politikai és emocionális vallási alapokon ingadozó hatalmi helyzetükre.

Részben azok tették, akik csak saját társadalmuk beképzelt "erkölcsi tekintélyét" ismerik el, de a másokét nem.
Amig az igazságtételt akadályozó gyakorlat létezik, nem bízom az önmagukat mindenki fölé helyezett, un. "kiválasztottak"  "erkölcsi tekintélyében".
Egyetlen szavuk se hiteles, ezért nem vásárolok tőlük és nem adok el nekik semmit.

Sem az én személyem, se bármilyen cselekedetem senkivel szemben nem alsóbbrendű és nem alárendelt.
A természetből eredően, az erősebb jogán való szelektáló tevékenységet nem lehet megakadályozni, mert stratégiai érdekeim ismeretében még taktikailag se működöm együtt senkivel.

Az akadémiai képzésre alapozott intelligenciának a tudomány eszközeivel való igazságtételét a hatalom terrorista bitorlói nem tudják kivédeni.
A tudomány hatékony fegyvereket adott kezembe, mely ellen panaszt tenni a Jóistennél lehet.

Tartalék energiámat Amerika és néhány exponált ország politikai, gazdasági és kulturális életére kártékony befolyást gyakorló, idegen szemléletű elemek titokban való felelősségre vonására fordítom.

A rabszolgatartó birodalomban is szabad tudtam lenni, mert a gondolatok szabadok.
De a súlyos bűntetteket elkövetett bűnözők halálig tartó gondolataik foglyai lettek a félelemben, mert nem tudhatják, hogy a globalizált világban mikor, hol és milyen módon éri őket és leszármazottaikat az igazságtétel.

A nagytőke nem fenyeget, de lehetőségeivel  gondoskodik az igazságtételről, mert nem felejt sohasem.
Mindennek sikere a titoktartástól függ.

A hatalomra és vagyonra vágyó, szünet nélküli haszonlesők közül főként azok akarnak megélni a személyem és tevékenységem utáni szimatolásból, akik saját szellemiségükre épített képességükkel még egy pohár víz árát se tudják megkeresni.

Mindig könnyebb a másik ember tulajdonát ellopni, emocionális és egyéb manipulációval kicsalni, vagy jóvátétel címén erővel elkobozni, mint saját tulajdont létrehozni nehéz és veszélyes munkával.
Mindennek van határa, még a mindenféle kitalált jogcímeken való követelőzésnek és mások kirablásának is.

Azon kisebbség közé tartozom, akik kétszer fizettek háború utáni kártérítést, de az ellenem elkövetett súlyos bűntettekért nekem senki se fizetett egy negyed centet se.

A második világháború egyik vesztese, Magyarország, a kommunizmus egyik kiszemelt áldozata, nem fogadhatta el az újáépítésre alapított amerikai Marshall-segélyt, amiből a háborút nem viselt Portugáliának és a semleges Svédországnak is jelentős öszegeket adtak.

A háború után a magyar népre erőltetett szovjethatalom - talán a jóvátétel fizetési kötelezettség teljesítésére - minden családi tulajdonunkat elkobzott.
A magyar állam - adataim szerint - Oroszországnak, az akkori Jugoszláviának és a háború alatt nem létezett, de abból győztesként kikerült "Csehszlovákiának" összesen háromszáz milló amerikai dollár körüli összeg jóvátételt fizetett s valamennyit a holocaust túlélőinek is, amiről nincsenek megbízható adataim.

Számüzetésem után néhány évig Ausztriában dolgoztam, s az adópénzemből ismét fizetnem kellett a háborús jóvátételt.

Tőlem csak elvettek, de nekem senki semmilyen támogatást nem adott s az akadémiai tanulmányaim árát is egyedül gyűjtöttem össze. 
A legnehezebb időkben is késedelem nélkül egyenlítettem ki minden számlámat s az akkori kevésből is adtam annak, aki az eleséssel küzdött.

A Nemzetközi Bank Kartell már abban a helyzetben van, hogy meg tudja előzni az alattomos támadást és vissza tud fizetni minden gyalázatot.
A gondolkodni nem tudó ámokfutók nem tanultak az embertelen múltból s a második világháború után megismételték az első világháborút lezáró hibákat, melyek nem a béke irányába mutatnak.

Ami lehetséges, azt a magántulajdonú nemzetközi nagytőke eszközeivel és módszereivel megtesszük a színfalak mögött, ezért némelyek csak érzik a titkos igazságtétel rettenetes erejét, de ellene védekezni nem tudnak. 
A világ globális polgárháborúban áll, melyben bármi megtörténhet.

A pokol kék tüzét megtapasztaló magyar ámokfutó hatalom tőlem csak egyszer tudta elrabolni tulajdonomat, mert a szabadságra alapozott nyugati magántulajdonomat már az intelligencia védi a tudomány minden eszközével.

Egész nyáron megállás nélkül dolgoztam egyik vidéki rezidenciám, a Lexington Kastély megnövelt birtokának biztonságán, melynek néhány védelmi eleméért a Nemzetközi Bank Kartell magánhadereje "Lightning" alakulatai felelősek.
A globális katasztrófa esetére, szakértők csoportjával készített terv részleteiről nem beszélhetek, mert a titoktartás a legfőbb prioritásunk.

A nagyúr elgondolkodó tekintettel hirtelen elhallgatott.
Talán azért, mert egyetlen szóval sem akarta veszélyeztetni a folyamatban levő ügyek kimenetelét.

A rendszerváltásnak mondott manipuláció óta a magyar terrorhatalom különböző személyekről készített titkosszolgálati dokumentumait a Nemzeti Akadémia felvásárolta.
Vendéglátóm ezekből az aktákból adott át néhány eredeti iratot megtekintésre.

A kortörténeti dokumentumok megfelelő időben való nyilvánosságra hozása megsemmisítő csapás lesz a még hatalmon levő bűnözőkre, a szabadság magyar és más ellenségeire.

A nagyúr így zárta a gondolatsort;  
Bár halványulnak az árnyak és szunnyad a halhatatlan lélek, de a gonosz birodalom emlékei még élnek benne.Dr. Fazekas Zoltán
Toronto

 
 

 

 NEMZETI AKADÉMIA®
     

A szabadság harcban születik

                                               

 Szekeres László és Kelemen Tamás riportja
  
 
 

 
Találkozásunk Constantin Helios úrral semmiféle szokásos keretbe nem illik bele.


Fogadásunk diszkrét és tartózkodó volt, mégis egy életre való élmény.

Dr. Constantin Helios személyhez szóló levélben közölte, hogy írásban fogja megválaszolni a nem konvencionális riport november eleje óta formálgatott kérdéseit.

Szekeres Lászlóval törekedtünk a tömör, komplex fogalmazásra, bár tudtuk, a kérdések és a reájuk adandó válaszok nem lehetnek mindenre kitérőek a határos idő és a publikáció terjedelme miatt.

2013 január 5-én érkeztünk Washingtonba, másnap pedig megfelelő módon előkészítve, a zárt településen épült Arlington palotába.

A fogadás feltétele az volt, hogy az angol nyelven kívül más nyelven nem szólalhattunk meg, ugyanis a találkozásról videofelvétel készült, a későbbi jogi bonyodalmak elkerülésére.

Mintegy negyedórai, luxus vendéglátásban töltött várakozás után, egy földszinti szalonban megjelent egy meghatározhatatlan korú úr, négy tagbaszakadt ember kíséretében.

A hatvanfelé közeledő ember negyvennek se látszott.

Későbbi kérdésemre azt válaszolta, a sok munkától maradt ilyen fiatal.

Alkoholt nem iszik és csak egy "bűnös" szenvedélye van, a Magyarországról magávalhozott szovjetellenesség.

Csendes, nyugodt hangjából végtelen jóság áradt, s a szavai olyan tisztán és méltósággal csengtek, ami számunkra szokatlan volt.

- Uraim, köszönöm, hogy meglátogattak életfogytig tartó számüzetésemben.

Kissé zavarba jöttünk a tartózkodó és barátságosságában se bizalmaskodó, mégis természetes megjelenésétől, fejedelmi tartásától, kulturált megjelenésétől, mely a magyar embernek ismeretlen.

Fájdalmas felismerésben inkább így fogalmaznék; a proletárkurzus kiölte a magyarokból a valódi és a legjobb iránti igényességet, ezért a magyar társadalomba az előkelőség már nem illik bele többé.

Ezt az embert, aki az üldözés borzalmai után, az életfogytig való számüzetés gyötrelmeiben is önmagára talált és Amerikában otthonra lelt, örökre elveszítette a haza.

Kétoldalnyi kérdésekre épült a riport, melyek átadása után meghívott bennünket egy rövid házilátogatásra.

Közölte, a kérdéseket írásban fogja megválaszolni. - Már amennyit lehet belőlük.

Exkluzív, zárt világ tárult elénk, melynek részleteit nehéz összefoglalni.

Legjobban a csodaszép üvegház tetszett, jobban mondva az üvegszalonok, melyekben számtalan virág és zöld növény pompázik.

Egyikben két papagály lakik, fehér kertibútorok, szőnyegek és megvilágított szökőkutak társaságában, egy másikban úszómedence és mindenfelé ápolt, szép virágok vannak.

Az agyonkényeztetett cicák, kutyák mindegyikéhez volt néhány simogató, emberi szava.

Azt mondta, a szabadság, az emberi méltóság, a kultúra, az állatok és a növények szeretetét ajándékozta neki Isten a sok szenvedés után.

Az egyszeri fogadás nem tarthatott sokáig.

Szekeres Lászlóval a nyilvánosság előtt mondunk köszönetet a rövid, de fejedelmi vendéglátásért.

- Hogyan lehet valóban függetlennek lenni?

- A teljes függetlenség felé vezető első lépés a szellemi függetlenség.

Ez a legnagyobb küzdelem.

A többi elem már szinte automatikusan következik.

Az anyagi függetlenség tudatában már csak proklamálni kell az Istenen kívül mindentől és mindenkitől való függetlenséget, mely ellen se állam, se egyházak nem tehetnek semmit.

Az egyéni függetlenség s valódi értékek birtokában és a nemzetközi nagytőke hatalmával a háttérben, megvalósulhat az állam teljes alávetése.

A hatalom az állam felett.

Ezt az ember nem ajándékba kapja, mert a számlát meg kell fizetnie ugyanis a szabadság harcban születik.

- Van-e a jövőre nézve európai vagy magyar vonatkozású gazdasági terve?

- Már 2007-ben visszavontam csaknem minden európai befektetést, s hamarosan követett az információs konzorcium többi tagja is, mellyel elmélyült a válság.

Ezzel a hatalmi demonstrációval állítottuk sarokba az államot, ahova az való.

A globalizált világban csak egyetlen úr lehet s az államra nincs szükségünk többé.

Európát pedig a magam részéről leírtam.

Magyarországra nem fektettem be egyetlen centet se és a jövőben se áll szándékomban befektetni, mert Magyarországon számomra nincs kereskedelmi érték.

Az állítólagos rendszerváltozásnál - ami elmaradt - meg akartam vásárolni a Pick szalámi gyárat, de nekem nem adták el.

Azt mondták, külföldi vagyok.

Azt válaszoltam nekik, igen, én már külföldinek születtem.

Sokáig Bécsben, az idegengyűlölő psychopaták városában voltam a szidalmat jelentő Ausländer -, 1992-ben pedig hirtelen Budapesten is külföldi lettem.

Ilyen is van.

De szerencsém is lett az elutasítással, mert a Pick szalámi minősége olyan lett, hogy Amerikából kitiltották.

A rosszindulatú magyarok bosszúból csontokat daráltak bele, az íze pedig a szappanra emlékeztetett.

A magyar Pick szalámi minőségét a legmagasabb színvonalon kellett volna tartani és a világpiacon eladni valutáért.

Ehelyett a bolsevikok a jókoranagy szovjetunióba küldték terméküket, az orosz atomtengeralattjárók legénysége ellátására.

Amerikában új gazdaság alapjait vetettük meg, mely csak lassan fog kiteljesedni.

A függőségnek nyoma sincs benne.

Elsőrendű érdekünk az értékálló fizetőeszköz bevezetése a mindennapi üzletben.

A régi-új fizetőeszköz az arany lett, ugyanis a színaranyat nem lehet manipulálni mert a huszonnégy karát mindig valódi és nem lehet más.

Semmiféle zsarnok akarnok nem utasíthatja a pénzjegy nyomdát az uralma fenntartásához szükséges huszonnégy karátos arany tömeges gyártására.

Az államnak csak a semmit sem érő papírpénz marad, ugyanis szegény ember vízzel főz.

- Ugy tudjuk, a nagytőke hajlik az űrkutatásba való befektetésbe.

- A Föld ismert készletei kifogyóban vannak s a jelenlegi technológiával a holdon és a naprendszerben levő aszteroidákon a jövőben egyszerűbben lehet jelentős mennyiségű fémet kibányászni, mint az egyre mélyebb és veszélyesebb földi bányákban.

A háttérben már készülnek a tervek a Marson való gazdasági tevékenységre is.

Az amerikai államhatalom is meggyorsította a Mars-programot, részben mert ez már sürgetően időszerű, másrészt pedig olyan országok, mint Oroszország és Kína, de India is az űrbe törekszenek egyre nagyobb léptekkel.

 

- A rettenetes múltból eredő ellenérzése mélyről jön.

Van-e az ismert okain kívül egyéb?

- Önéletrajzi művemben írtam; "Egész életemet önfeláldozó szeretetben éltem, de a megbocsátó szeretetet nem ismerem."

A rossz jellemű embereket nem tartom számon az emlékeim között.

A magyar néppel pedig az fog történni, aminek történnie kell.

A természet törvénye szerint a gyengéb mindig veszít.

Európában még olyan nép is megsemmisül, mint a germán, a többiről pedig már beszélni se érdemes.

Európában az országokat egymástól függővé tette a politika, pedig a függőség a teljes kiszolgáltatottság és a megsemmisülés.

Ezellen pedig minden embernek küzdenie kell, mert a másik ember nem fog harcolni az ő érdekeiért.

Csak a magyar bolsevikok voltak olyan "okosak", hogy nem a magyar érdekeket képviselték, hanem a szovjetet.

Idegen érdekek képviselői nem egyebek, idegenek bolondjainál.

- Magánemberként van-e megfelelő társasága, elfoglaltsága, hobbyja?

- Az emberek közelségétől óvakodom, mert a fájdalmas tapasztalatokat szereztem.

Tőlem csak egyszer lehetett elkobozni minden tulajdonomat s csak addig lehetett megfigyelni, amig független lettem.

Azt vallom, mindig jobb egyedül lenni, mint rossz társaságban.

Az állatkáim szeretete mindenért kárpótol, s az Arlington Palota minden szombaton és vasárnap, azon a héten a legjobban tanuló öt-hat árvagyermek otthona is.

Bár már nem vagyok a legfiatalabb s a sokoldalú tevékenységem fárasztó, mégis újabb akadémiai tanulmányokon gondolkodom.

Classica philologiát hallgatnék egy erre alkalmas egyetemen és a diplomát ógörög nyelven szeretném megírni.

Szórakozásként pedig néha moziba megyek, s az ötvenes évek neorealista alkotásait nézem meg.

A mozi nincs messze, csak az Észak-déli szárny egyik földszinti szalonjában.

A cicáim imádják a mozit, főként a kényelmes fotelok miatt.

Ők se használhatják az egész házat, de a moziban kedvükre álomba henyélhetik magacskájukat.

- Mit üzen a magyaroknak?

- Nem tudom. Még nem gondolkodtam el rajta.

 

*

Dr. Constantin Helios úr a további hét kérdésre személyre szóló levélben, exkluzíve válaszolt
Szekeres László és Kelemen Tamás uraknak.

Köszönjük közreműködésüket.

 

    Nemzeti Akadémia     2013 Január 16S ami a riportból kimaradt...

 

Kelemen Tamás és Szekeres László a hozzájuk írt személyes levélből idéz jónéhány gondolatot.

Dr. Constantin Helios nem tiltotta meg az írásos nyilatkozat publikálását, ezért úgy ítéljük meg, hasznos elgondolkodtató lesz minden magyar ember számára.

- Mit üzen a magyaroknak?

- Nem tudom. Még nem gondolkodtam el rajta.

Már régóta nincs közvetlen kapcsolatom a magyar néppel.

Két ember viszonyában az egyik mindig adó, a másik vevő.

Ha az adó olyan színvonalon ad, hogy azt meg lehet érteni, a vevő érthet belőle, ha szellemileg erre alkalmas.

Vagyis most nyíltan megfogalmazok valamit.

Önmagamon és házam népén, valamint az általam alkalmazásba vett embereken kívül senkiért nem tartozom felelősséggel, mégis sokan várnak tőlem valamit.

Azt azonban nem tehetem meg, hogy a budapesti kormányt éjnek idején ingben, glória nélkül - lehetőleg hóban és fagyban - kikergetem az ég alá és a hatalmat átadom a népnek.

Elragadott szabadságot, függetlenséget visszakapni nem, csak kivívni lehet, mert a szabadság harcban születik.

Az ajándék függetlenséggel semmit se tud kezdeni az olyan ember, aki nem tud megállni a saját lábán.

Hiába gondolja valaki önmagát ilyen-olyan okosnak, kulturáltnak, nem elmaradottnak, ha a gyakorlat sajnos mást mutat...

Egy német mondást idéznék.

"Einbildung ist auch ein Bildung." - Szószerinti magyarra fordítva így hangzik: A beképzeltség is egy képzés/képzettség.

Az olyan ember, aki nem tud megállni saját lábán, maradjon meg az állam árnyékában, különben éhenhal.

Aki rabszolgának született, az állam szolgájának, vagyis cselédjének, az meg is marad annak a haláláig.

De aki szellemileg és egyéb módon is képes önmagát kiszabadítani a rabszolgaságból, az szabad és független lesz és megérdemli a saját jogán megjáró szabadságot, melyért mindennap meg kell küzdeni a milliárdok birtokában is.

Mert nem az jelent szabadságot, ha a függőségben levő embernek a tenyerébe tesznek egy millió dollárt, ugyanis akinek sohase volt hétkrajcáron kívül több, a nyílt utcán lobogtatja a milliót, amig valamelyik gazember hirtelen kikapja kezéből, s a milliónak csak emléke marad.

Alighanem erre mondja a szentírás, hogy "akinek kevés van, attól azt is el kell venni" - ugyanis aki nem tud bánni a pénzzel, annak a pénz csak bajt okoz.

A történelem folyamán már annyi politikai rendszer volt, hogy annak számát se tudom ebben a pillanatban.

Nyilván egyik se lehetett valami jajdejó, ha mindegyik eltűnt, mint a tavalyi hó.

De a hatalom gyakorlásához a népnek mindig kellett mondani valamit, amivel engedelmességre kényszeríthették.

Magyar és külfödi példákat tudok mondani a politika szélhámosságára.

Magyarországon a fidesz csak elnézte, hogy a bolsevikok állítólag kifosztják az országot.

De nem tett ellene semmit.

Amikor egy váltás alkalmából a kassza kiürül, nem lehet tudni, hogy a lelépő, vagy az éppen fellépő nyúlt-e bele az alkalmat megragadva, s a hiányt a lelépőre hárítva, mert az már nem tud megfelelően védekezni.

A kétharmados többség csak egy szép szemfényvesztés azért, hogy így tudják ráerőltetni a népet minden megszorításra.

Ugyanis mindenért a népnek kell megfizetnie a számlát.

Ausztriában, egyik kancellár, a neki adott húsz millió Schillinggel villámgyorsan elmenekült Argentinába. - Önökre bízom az ok kitalálását.

Nemrég egy volt belügyminiszterük adta át magát a korrupció kényének és biztos ami biztos alapon, meggazdult amig lehetett.

Most négyévi börtönt kapott, melyből egyetlen napot se fog letölteni.

Európában még egyetlen politikust se zártak börtönbe - kivéve a demokráciának nem mondható Ukrajnában és Oroszországban.

Egy görög miniszterelnök is a legnagyobb zűrzavarban még átutalt Svájcba egy milliót.

Később jöttek rá, hogy az nyolcvan feletti anyósát használta futárnak aki fél milliárdot csempészett Svájcba - nyilván nem a magántulajdonukból.

Az ilyen politikusoknak egyáltalán nem felel meg, ha az általuk függőségbe hozott nép nem hisz nekik és a rendszerükben.

De a régi idők elmúltak, s a régi hazugságok se hatnak többé.

Sok ember nem tud mást, mint csak abban hinni, amiben felnőtt, ezért meg is marad benne, mert a rendszer eltartja, ha nem gondolkodik.

De a többi, aki szellemileg alkalmas a függetlenségre, előidézte a társadalom legnagyobb válságát, mely eltöröl mindent ami eddig lézetett.

- A mindennapjainkban tapasztaljuk az állam haláltusáját a fennmaradásért. Az összeomlás a végső szakaszába lépett. Ön szerint mi váltja ki az agonizáló állam összeomlását?

- Először azt kell megfogalmazni, hogy a klasszikus értelemben vett államnak melyek az ismertetői.

1. Az államhatár.

2. A saját pénznem.

3. A hadsereg.

4. Az önálló külpolitika.

Ezek a tényezők az európai unióban megszűntek.

A magyaroknak csak azért van még mindig saját pénzük, mert a gigantikus államadósság és a belső egyensúlyát veszített magyar állammal az európai unió nem tud mihez kezdeni, tehát a magyarok éles megfogalmazással a kutyának se kellenek.

Amerikában törvény tiltja a korlátlan pénzgyártást, de az európai unióban mindenre van elég mennyiségű pénz, melynek valódi értékét nehezen lehetne meghatározni.

A tíz évvel ezelőtti aranyárnak négyszerese - időnként ötszöröse - a mostani, tehát az amerikai dollár az arannyal szemben súlyos veszteséget könyvelhet el.

De az euro még ennél is nagyobbat, ugyanis az európai uniónak nincs aranytartaléka, se megfelelő gazdasági teljesítménye, se elég munkahelye, s kinyomtatott pénz is egyre többe kerül - számításaim szerint évi három-öt milliárdba - és az államok mindegyike koldus lett.

Az állam tehát akkor omlik össze, ha már nem lesz elegendő papírja a pénzgyártáshoz.

Megfigyelhetik, hogy az un. német-francia barátság a mai napra a politikusoknak is teljesen közömbös, sőt teher lett.

Tehát az európai uniónak gyakorlatilag vége és a jelenlegi szakasz az összeomlás lassú levezetése, mely további, hatalmas összegekbe kerül.

Megítélésem szerint az infláció Európában a nép minden tartalékát megsemmisíti, mely ugyanott fog állni, ahol az első világháború után.

Rongyokban és kiéhezetten, mint egy kóbor eb, akit mindenki feltaszít, ha útjába kerül.

- A politika néha bemond ezt, azt, hogy mostmár túljutottak a nehezén... stb. - Mi a véleménye erről?

- Stabilizáló szakaszok mindig is voltak, de ezek nem tartottak sokáig.

A gazdaság nem teljesít és a nép már nem működik együtt az állammal.

A politika kitüntetheti önmagát az összes, megmaradt rozsdás bádog cafrangokkal, rendelhet mindennapos szentmisét a Jóisten helyettesénél, de ebből a helyzetből nem lesz megújulás sohasem.

Az államok ideje lejárt, csak ezt sokan nem tudják, s nem is akarják tudni, mert létük az állam létével azonos.

 

 
Nemzeti Akadémia

  

 

 

Interview

 

 


Thomas Kelemen

Yahoo messengeren beszélget Dr. Constantin Heliossal 

 

- Néhány éve figyelem publikációit és minden sorát elolvassuk baráti körömben.
A leírt gondolatok néha új értelmet kapnak, mely addig elkerülte a figyelmet.
Az ön irodalmi stílusa, magávalragadó személyi sajátosságából ered.

A svájci Asconában élt Hans Habe, (Békessy János) írta az ön Kanadában megjelent első angol nyelvű könyvének előszavát.
Békessy szerint a francia nyelven emlékezetből újraalkotott nagyepikai műnek angol nyelvre váltva elvész a színárnyalata. Békessy azt írta zárszavában, a minden individuumhoz szóló exkluzivitás angol fordításban kissé megszürkült.

Sajnáljuk, hogy már nem publikál magyar nyelven, melyről egy classica philologia tanulmányában összehasonlításként ezt írta:
" A legszebb európai nyelv a portugál, a legkönnyebb a spanyol, a legelőkelőbb a görög, de a legkifejezőbb a magyar..."

Bankári tevékenységéről szinte semmit se lehet megtudni, részben azért, mert a banküzlet szigorú titok.
Ausztrál vagyonkezelő bankárom az összegyűjtött noble sajátosságok alapján annyit mondott, a jellemzők csak egyetlen amerikai bankárra illenek rá, s bár tudja kiről van szó, de adatait banktitokként kezeli.

Savoia herceg riportjában ön azt nyilatkozta, nem vállal politikai szerepet és sem élve, se holtan nem tér vissza Magyarországra.

Kéretlen tanácsot nem illik adni, de egy szétzilált politikai rendszernek el kellene gondolkodni azon, hogy az ön erkölcsileg támadhatatlan személye, szakmai és élettapasztalata, gazdasági befolyása és kulturáltsága, valamint belpolitikailag semleges alapállása államfői méltóságra hivatott.
Szándékosan elkerültem a magánvagyona említését, nehogy olyan benyomás keletkezzék, hogy a magyar nép az ön tulajdonára számít.

A Magyar Nemzeti Tanács megalakítására irányuló tevékenysége őszinte elismerést vált ki bennünk - akik jó ismerői vagyunk a magyar jellemnek - itt Ausztráliában is.
Minden erkölcsi és egyéb támogatást megadunk a sikerhez és sajnáljuk, hogy a megnyitó után már nem vesz részt a további tárgyalásokban.
Titokban azt reméljük, hogy a megalakuló Magyar Nemzeti Tanácsnak legalább egyik tagja lesz.

 

- Ausztriában az volt a legnagyobb bűnöm, hogy nem osztráknak születtem.
Amerika földjére lépve újászülettem a szabadságban, s nekem is lettek emberi jogaim, amit addig megvont tőlem az élet az idegengyűlölő Ausztriában is.
Az osztrákok bánásmódját velem szemben még az örökkévalóságban se lehet elfelejteni se megbocsátani sohasem.

Amerika a magasba emelt és Isten megadta a hosszú várakozás jutalmát.
Harmincéves koromban lettem valódi ember a társadalom színe előtt.
Arra a szabadságra vágytam, melyet itthon, Amerikában találtam meg, s bűn lenne feladni mindazt, amiért az üldözés után még élni érdemes.

Európa rémálommá lett légkörében, ahol népbetegségként tartják számon a munkanélküliséget, az emberek nincsenek tudatában a félelemmel üzletelő politika manipulációjának.
Tőlem csak egyszer lehetett elkobozni minden tulajdonomat, egyszer lehetett megkínozni és száműzni.
Nem akarok egyik elődömhöz hasonlóan kétszer emigrációba menni.
Köszönöm a személyem iránti bizalmat, mely az államfői méltóság egyik legfontosabb előfeltétele, de személyes ambícióim még gondolatban se terjednek az államfői méltóságig.
A politika piszkos üzlet és nekem ilyesmivel nincs semmi dolgom ezen a világon.

Európa háború utáni történelmében a politika összetákolta a szociális állam illúzióját, részben a szellemileg függőségbe kényszerített emberek állammal szembeni passzivitásával.
Európában a kritikai gondolkodásmódot kiiktatták a társadalomból, mely a jelenlegi helyzetből nem tud kitörni és nem fog megújulni sohasem.
Az emberek bizalma a politikusokkal szemben megszűnt.

Valamikor a kilencvenes évek közepén, az ellenforradalmi Horn kormány belügyminisztere, Dr. Kunze Gábor kabinetfőnöke levelében írtak eloszlatták bennem az összes illúziót Magyarországgal szemben.
Az idegen érdekeket szolgált Dr. Gyekiczky András levelét hamarosan nyilvánosságra hozom a Nemzeti Akadémia oldalán. (A személyes jellegű, magyar ügyekkel kevés időm ellenére is nekem kell foglakozni, mert magyar asszisztenciát nem foglalkoztatok. - Nem akarom árulókkal körülvenni magam a szabadságban.)
Racionális gondolkodásmódommal, Európában a szellemileg agymosott, s lélekmérgezett emberekkel a süketek párbeszédét folytatnám.

Az emberi élet értéke sokkal több a pusztába kiáltott szónál.


 

 

Köszönöm a Nemzeti Akadémiának adott riportot Dr. Helios

 

 

Thomas Kelemen                                                February, 2012  Sydney
 

                           


 
 

 

Távoli ég

 

Ősz van.

Hajnalonta már köd ül a harmatos réteken s a magyar puszta virágai lassan lehajtják fejüket. Álmodik a halhatatlan lélek.Kitárja emlékeit egy régi ház, s valahol a csendben megszólal egy elfelejtett dal.... 

Az új ígéretek csak a szélbe kiáltott szavak voltak.
Az emberek nem hittek a szavaknak, mert megfakult lélekkel már érzéketlenek lettek az ígéretek iránt.


A magyar népet ismét becsapták.

A gazdaság egész Európában pang, a munkanélküliség ismét növekszik s az árak folyamatosan emelkednek.
Magyarországon sok ember eladósodott és nem várhat közvetlen segítséget senkitől ezen a világon.
A gáz és villanyszámlákat nem tudják kifizetni, s bár az energiaárakat befagyasztották, de Isten szegényein ez nem segít semmit.
Magyarországon a valóság messze távolodott az álmoktól, melyek nem valósulnak meg sohasem.
 

Lassan bezárulnak ablakai s kialszanak fényei a mély álomba hanyatló régi-régi háznak...

 

 
 
Dr. Constantin Helios                                        October 11,  2011  Washington D.C
 

 

 

                 


     A SZABADSÁG HARCBAN SZÜLETIK    

 

Designed by

NOBLE HOUSE

PRIVATE BANKING®

Copyright © 2007 All rights reserved