NOBLE HOU$E
PRIVATE BANKING®
HOMEWELCOMEDIAMOND*RAINGLOBAL_INVESTMENTU$_ECONOMYWALL_STREETULTRA*EXCLUSIVEGOLDEN*BANKERSUPERBANKERACADEMYDISCLAIMER
GLOBAL_INFORMATIONNEWSINTERNATIONAL_BANKING_CARTELNOBLE_HOUSE REPORTSNOBLE_HOUSE EXCLUSIVECULTURESCIENCECONTACT
NOBLE_HOUSE EXCLUSIVE

 

 

 

 NOBLE HOUSE

*   EXCLUSIVE   *  

         

       *     A SZABADSÁG HARCBAN SZÜLETIK     *      

 

 

 
 


 

 


March 21 

 
 
 
2019 Március 21-én, a Tavasz Ünnepén Dr. Constantin Helios "Hajnali Álmok" címmel, exclusiv cocktailt adott washingtoni rezidenciáján, az Arlington Palotában.
 
A fogadásra küldött meghívás ezúttal a Nemzetközi Bank Kartell hatalmasságainak és a washingtonban accreditált diplomáciai kar néhány kiválóságának, valamint a kultúra jeles személyiségeinek szólt.
 
 
 
Alexander Savoia
private secretary                          March 24, 2019  Washington D.C.
 
 
 
 
 


 

 


March 21 

 

2017 Március 21-én, Flora istennő napján,  Dr. Constantin Helios a Lexington Kastélyban 
"Álom ég és föld között" címmel fogadást adott a tavasz ünnepe tiszteletére.

Az idei cocktailra meghívót kapott számos amerikai üzletember és a tudományok fiatal művelői.

A Nemzeti Akadémia képviseletében megjelent Dr. Szekeres László főtitkár.


Countess Mariola Bubna-Littitz
international information
Noble House Private Banking                          March 25, 2017 
 
 
 
 

  

 


Human Rights Day

 

 

Az Emberi Jogok Napján, 2016 December 10-én, Dr. Constantin Helios washingtoni rezidenciáján, galadinneren rögzített riportot közöl a Nemzeti Akadémia - Human Rights Day  címmel.

 

Alexander Savoia
private secretary

Arlington Palace                                      December 12, 2016  Washington D.C.

 

 


 

 


Galadinner

 
 
 
2016 Július 24-én, Dr. Constantin Helios "Nyáréji álom" címmel exkluzív fogadást adott washingtoni rezidenciáján, az Arlington Palotában.
 
A high society harminc meghívott vendégét a magántulajdonú amerikai nagytőke által támogatott tudományos kutatások legújabb eredményeiről tájékoztatták. 
 
 
Alexander Savoia
private secretary                                      July 25, 2016  Washington D.C.
 
 

 

 

  


 

 


March 21 

 
 
 
Flora istennő napján, Március 21-én, Dr. Constantin Helios  "Egy pillantás az égbe" címmel, a tavasz ünnepe tiszteletére exclusiv cocktailt ad washingtoni rezidenciáján, az Arlington Palotában.
 
Az idei fogadásra megkülönböztetett tisztelettel kaptak meghívót a közéletben tevékenykedett idős hölgyek és urak, valamint a diplomáciai kar néhány kiválósága.
 
 
 
Alexander Savoia
private secretary                          March 12, 2016  Washington D.C.
 
 
 
 
 


 

 


Galadinner

 
 
Hagyományaihoz hűen, 2015 Július 18-án, Dr. Constantin Helios "Nyáréji álom" címmel exkluzív fogadást adott washingtoni rezidenciáján, az Arlington Palotában.

A nemzetközi üzleti életből meghívott vendégek "Könnyek az Égben" névvel alapítványt tettek az Amerikai Egyesült Államok árvái javára.
 
 

Alexander Savoia
private secretary                                      July 19, 2015  Washington D.C.
 

 

 

 


 

 


March 21 

 
 
2015 Március 21-én, Flora istenasszony napján,  Dr. Constantin Helios a Lexington Kastélyban
"Egy pillantás az égbe" címmel fogadást ad a tavasz ünnepe tiszteletére.

Az idei fogadásra az amerikai high society és a sajtó képviselőin kívül a bankár meghívót küldött hadirokkantaknak, néhány hadiözvegynek valamint a nemzet árváivá lett gyermekeknek.

Cdr. James Juliano - speaker
majordomus                                                    March 1, 2015 
 
 
  

 


Human Rights Day

 

 

2014 December 10-én, Dr. Constantin Helios washingtoni rezidenciáján sajtófogadást ad az Emberi Jogok Napján.

A nemzetközi társadalmi élet, és az emberi jogi szervezetek képviselőin kívül meghívót küldött a szabadság és az emberi méltóság védelmében kiemelkedő tevékenységet folytató számos közéleti személyiségnek.

 

 

Alexander Savoia
private secretary

Arlington Palace                                                  December 9, 2014  Washington D.C.

 

 

  

 

 

 
Galadinner
 

 
 
2014 Augusztus 2-án, Dr. Constantin Helios "Nyáréji álom" címmel exkluzív fogadást adott a washingtoni Arlington Palotában.
 
  
A fogadásra néhány közéleti személyiségen és a sajtó riporterein kívül meghívót kapott több hadirokkant és a szabadság védelmében életüket feláldozott katonák özvegyei.
 
  
Mrs. Elisabeth P. a harmincöt évesen megözvegyült, hat gyermekét egyedül nevelő asszonyt, Dr. Helios ezekkel a szavakkal üdvözölte.
 
  
- Minden édesanyának legszebb ékszere a mosolygó gyermeke, melyből önnek hatot is ajándékozott Isten.
  
Köszönöm, hogy gyermekeit önfeláldozó szeretetben neveli fel a Hazának.
 
 
 A galadinnert követően a "Nemzet Árvái"  nevű magánalapítvány megfelelő nagyságú pénzösszeget ajándékozott a nehéz sorsban élő vendégeknek.
  
 
Cdr. James Juliano - speaker
majordomus
 
Arlington Palace                                               August 3, 2014 Washington D.C.
 
 
 
  

 


March 21


 

 
2014 Március 21-én, Flora istennő napján, amikor megújul az élet a Földön, Dr. Constantin Helios a Lexington Kastélyban
"Álom ég és föld között" címmel fogadást ad a tavasz ünnepe tiszteletére.
 


 
Cdr. James Juliano - speaker
 majordomus                                                                     March 17, 2014


 
 
 
  

 

 

December 10


 

 

  2013 December tizedikén, az Emberi Jogok Napján, Dr. Constantin Helios sajtófogadást ad

az Arlington Palotában.


A nemzetközi sajtón kívül meghívót kapott az ENSZ Emberi Jogok Bizottsága, az Amnesty International, valamint a Human Rights Watch New-York-i szervezete és néhány közéleti személyiség.

 

 

James Juliano - speaker

 

Arlington Palace                                                  December 8, 2013  Washington D.C.

 
 
  

 

 

March 21


 

  2013 Március 21-én, Flora istennő napján,  a washingtoni Arlington Palace  "Hajnali Álom" címmel  exkluzív fogadást ad  a tavasz ünnepe tiszteletére. 

Amikor megújul az élet  földön, a szabadságot ünneplő Arlington Palota birodalmi pompában, az álmok virágai tengerében  fogadja vendégeit. 

             Az idei vendégek között elsőnek kapott meghívót az egykori amerikai first lady, a kilencvenegy éves grande dame,               

Nancy Davis Reagan, President Ronald Reagan özvegye.

 

 

James Juliano - speaker

Arlington Palace                                                  January 26, 2013  Washington D.C.

 
 
  

 

 

Human Rights Day

 
 

 

2012 December 10-én, Dr. Constantin Helios Washingtonban fogadást ad az Emberi Jogok Napján..

 

Az egykori magyar államfogoly, a nemzetközi politikai élet, mint az UNO, az Amnesty International, továbbá a Human Rights Watch szervezetek képviselőin kívül meghívót küldött a szabadság és az emberi méltóság védelmében tevékenykedő számos közéleti személyiségnek.

 

James Juliano - speaker

Arlington Palace                                                  December 8, 2012 Washington D.C.

 
 
 

 
 

In memoriam
 
Habsburg Otto

IV. Károly magyar király, Zita királyné és Otto főherceg

 
 
 

A mai nap reggelén Magyarország trónörökösét 98 éves korában megszólította Isten.
Őcsászári és királyi fensége Otto, bajorországi otthonában halt meg.

Szép, küzdelmes életet adott neki Isten.

A trónörökös az Osztrák-Magyar Monarchiában született, 1912-ben, Habsburg Károly herceg és Zita de Bourbon-Parma hercegnő első gyermekeként.

Az első világháborút az Osztrák-Magyar Monarchia elveszítette, ezért a birodalom ellenségei IV. Károly osztrák császárt és magyar királyt 1919-ben, családjával együtt a portugáliai Madeira-szigetére száműzték, ahol az uralkodó 1922 április elsején, fiatalon meghalt.

Őfensége Otto királyi herceg Spanyolországban és Belgiumban nőtt fel.
Özvegy királynénk a számüzetésben mind a nyolc gyermekét - olykor súlyos anyagi szükségben - nagy tisztességgel felnevelte.

A birodalom ellenségei nem engedték, hogy a trónörökös elfoglalja helyét az állam élén, de ő mégis fiatalon felvette a küzdelmet a német nemzetiszocializmus és a kommunizmus ellen.

Valódi európaiként tagja lett az Európa Parlamentnek és tiszteletbeli elnöke a Nemzetközi Páneurópa Uniónak.

Az önmagát demokratikusnak mondó osztrák és magyar politikai államhatalom az erkölcsi példaképpé emelkedett embert nem engedte letelepedni.

Ausztriában a hatvanas években "kegyelmet" akartak adni neki - mint valami bűnözőnek - amit a főherceg elutasított.

Magyarország a megszálló szovjetunió gyarmataként, a tudatlanság és megalázottság mély álmába merült és nem lehetett szó a hazatérésről.

Magyarország trónörököse számüzetésben halt meg.

Otto királyi herceg 2011 Július 4-én, Isten kegyelméből hazatért a hosszú út után.
Őrangyala a halhatatlan lelkét az örökkévalóságba vitte, ahol édesanyja, Magyarország királynéja várta.
Felettük már az örökkévalóság csillaga ragyog.


 

Isten adjon örök nyugodalmat nekik.

 


 
Dr. Constantin Helios                                                          July 4, 2011 Washington D.C.
 
  
 
In memoriam
  

Felavatták President Ronald Reagan szobrát Budapesten

 

 

Az Amerikai Egyesült Államok egykori elnöke, aki 2011 Február 6-án töltötte volna be a századik születésnapját, szobrot kapott Budapesten.

A szabadságszerető, de a mai napig rabszolgaságban és a tudatlanság szégyenletes börtönében tartott magyar nép ezzel az aktussal nagy adósságot törlesztett a szabadságért és az emberi méltóságért folytatott harcban.

President Ronald Reagan, 1981-89 között az Amerikai Egyesült Államok 40. elnöke, a kommunizmust saját eszközével, a bátorsággal verte szét, mely cselekedettel a jókoranagy szovjetunió is szétesett.

Méltatói vele egysorban említik a sokkal kisebb szerepet betöltött II. János-Pált, Róma püspökét és az utolsó szovjet elnököt, Michail Gorbacsovot, aki a végsőkig küzdve, meg akarta menteni a történelme folyamán sok emberi szenvedést okozott vörös birodalmat.

A valóságban a szovjetunió megszüntében nagy része volt az amerikai fegyvertechnológiának, ugyanis a bolsevik államot rákényszerítette a fegyverkezésre, melyben az anyagilag és technológiailag elbukott.
A történelmi elemzők nem említik meg a sok névtelen hírszerzőt, s azt a sok orosz zsidót, akik intelligenciájukkal észrevétlenül szétlopták a gonosz birodalmat, melyből végül csak a rossz emlék maradt.

Budapesten ironikus közjátéknak lehettek szemlélői a szoboravatáson megjelent emberek.
A Szabadság-téri, sztálinista szovjet emlékművel farkasszemet néz Amerika egyik legnagyobb és legbátrabb elnökének szobra.

 

 

 President Ronald Reagan

 
Köszönjük elnök úr!

Thank you Mr. President!  

God bless you!

 

Dr. Constantin Helios                              June 29, 2011 Washington D.C.

 
 
 
 


 

In memoriam


"Ha megkérdezik, hogy kiért szól a harang, mondjátok el, egy asszonyért.

Egy asszonyért!"

 
 

Jelena Bonner

Jelena Bonner, életének 88. évében, 2011 Június 18-án, az amerikai Bostonban levő otthonában elhunyt.

1972-ben házasságot kötött Andrej Szaharovval, a szovjet hidrogénbomba megalkotójával, aki miután rádöbbent tettére, szembefordult a kommunizmussal.

Jekatyerinburgi számüzetésében a házaspárnak egyetlen nyugodt órája se volt a kágébé zaklatásai és aljas praktikái miatt, de Jelena Bonner, a bátor asszony, a szenvedésben is kitartott Andrej Szaharov mellett.

1975-ben Osloban átvette a Béke Nobel-Díjat férje nevében, akit a szovjethatalom nem engedett kiautazni.

Tevékenyen részt vett a moszkvai "Helisinki Emberi Jogi Bizottság" munkájában és éles kritikusa volt a Szovjetunió emberiség és emberiesség ellen elkövetett bűntetteinek, később a Putyin uralomnak.

1994-ben, a csecsen háború elleni tiltakozásból kilépett Jelcin elnök Emberi Jogi Bizottságából.

Jelena Bonner földi maradványit egy moszkvai temetőben, férje mellett helyezik örök nyugalomra.
Rokonai, virágok helyett pénzadományokat kérnek a Szaharov Emberi Jogi Alapítvány javára.
Ljudmila Alexejeva, az emberi jogokat védő mozgalom grande dame-ja szerint Bonner asszony nemcsak egy arcot adott a mozgalomnak.
Lev Ponomarjov arról beszél, hogy az emberi jogokért küzdőknek Bonner halála nagy veszteség.Végül egy személyes emlék.
Washingtoni rezidenciámban emlékeztettem Bonner asszonyt arra a nyilatkozatára, melyet Floridában tett a sajtónak.
A kágébé kiengedte Jelena Bonnert Floridába rokonaihoz, akiknek házát körülvették az újságírók.
Arra a kérdésre, hogy van-e valami kívánsága, ezt válaszolta;
"Már nem vágyom másra az életemben, csak egy házra a szabadságban."


 

Isten megáldjon Jelena! Legyen olyan szép az álmod, amilyen még Istennek sincs az örökkévalóságban.

 

Dr. Constantin Helios                       June 19, 2011 Washington D.C.

 
 
 
 


 
 

In memoriam 

 

Konstantinopolis

 


Hideg, ködös nap volt a krónikák szerint, amikor a kereszténygyűlölő II.Mohammed szultán vérszomjas törökjeit utolsó rohamra indította a hősiesen védekező város ellen.

Porphirogenetos XI.Konstantinos Palaiologos bazileos a harcban elesett, s a kereszténység akkori legnagyobb templomában, a Hagia Sophia falai között felhangzott az allahu akbar...

A törökök rettenetes mészárlást rendeztek a városban, melynek legyilkolt lakói közül alig egy maroknyi ember tudott megmenekülni.

Amikor 1453 Május 29-én, az egykoron angyalok őrizte császári Konstantinopolis elesett s a Római Birodalom megszűnt létezni, szegényebb lett a világ.

Ravennában, egy templom harangja fájdalmas, szép hangján egyhétig hiredette a gyászt.
Azé a templomé, melyet még a szentéletű Helena építtetett hálából, hogy bíborbanszületett fia Isten kegyelméből Róma császára lett.

 

A konstantinápolyi pátriárka, a Phanarban gyászmisén kéri, hogy a Jóisten bocsássa meg mindazt a súlyos bűntettet, amit a halhatatlan lélek fájdalmas emlékezésében nem tud megbocsátani sohasem.

 

Dr. Constantin Helios                                     May 26, 2011 Washington D.C.

 
     LÉGY JÓ A HALÁLIG    
Designed by

NOBLE HOUSE
PRIVATE BANKING®


Copyright © 2007 All rights reserved