NOBLE HOU$E
PRIVATE BANKING®
HOMEWELCOMEDIAMOND*RAINGLOBAL_INVESTMENTU$_ECONOMYWALL_STREETULTRA*EXCLUSIVEGOLDEN*BANKERSUPERBANKERACADEMYDISCLAIMER
GLOBAL_INFORMATIONNEWSINTERNATIONAL_BANKING_CARTELNOBLE_HOUSE REPORTSNOBLE_HOUSE EXCLUSIVECULTURESCIENCECONTACT
INTERNATIONAL_BANKING_CARTEL
 
 

 

 

 

  INTERNATIONAL BANKING  CARTEL  

 *    INFORMATION  CONSORTIUM   *

 

 
 
 

 
 
 

 

International Banking Cartel

 

 

New strategy 

 

The banks of the International Banking Cartel started have begun to sell shares of their massively built-up gold reserves, which were built up a few years ago at less than $1500 per ounce. 
 
The banks use the enormous profits to build up strategic raw material reserves. (copper, palladium, nickel, lithium, cobalt, neodymium scandium, lanthanum cerium, praseodymium, europium and yttrium) 
 
Recommended for all gold buyers to act very carefully.
Additional gold reserves purchased over $2200 are currently not recommended.
 
*
 
Die Banken des Internationalen Banken Kartells haben begonnen, Anteile ihrer massiv angehäuften Goldreserven zu verkaufen, die vor einigen Jahren für weniger als 1.500 Dollar pro Unze angehäuft wurden. 
 
Die enormen Gewinne nutzen die Banken zum Aufbau strategischer Rohstoffreserven.  (Kupfer, Palladium, Nickel, Lithium, Kobalt, Neodym Scandium,   Lanthan Cer, Praseodym, Europium und Yttrium)
 
Allen Goldkäufern wird empfohlen, sehr vorsichtig zu handeln. 
Der Kauf zusätzlicher Goldreserven über $2.200  wird derzeit nicht empfohlen.
 
 
 
 
International Banking Cartel - Global Council          March 24, 2024  Washington D.C.
 

   

 
 
 

 
 
 

 

International Banking Cartel

 

 

Military exercise
 
 
Space weapon
 
The military exercise ordered by the International Banking Cartel was successfully concluded at 17:00 UTC on Nov 19.  
 
Attached to the "Lightning" Space Defense Units, the "Omega" Private Cyber ​​Army joint exercise received the highest rating from the Joint Command.
 
The space weapon's high-frequency pulsing electromagnetic energy can be used as the deadliest pre-emptive strike against all enemies of freedom.
 
*
 
Die vom Internationalen Banken Kartell angeordnete Militärübung wurde am 19. November um 17:00 UTC erfolgreich abgeschlossen.
 
Die gemeinsame Übung der privaten Cyber-Armee „Omega“, die den Weltraumverteidigungseinheiten „Lightning“ angegliedert ist, erhielt vom Joint Command die höchste Bewertung. 
 
Die hochfrequente pulsierende elektromagnetische Energie der Weltraumwaffe kann als tödlichster Präventivschlag gegen alle Feinde der Freiheit eingesetzt werden.
 
*
 
Hadgyakorlat
 
 A Nemzetközi Bank Kartell által elrendelt hadgyakorlat 2022 november 19-én 17:00 UTC-kor sikeresen lezárult. 
Az Omega magán cyberhadsereg, amely a "Lightning" űrvédelmi egységekhez kapcsolódik, együttes hadgyakorlata a közös parancsnokság legmagasabb minősítését kapta.  
 
Az űrfegyver nagyfrekvenciájú, pulzáló elektromágneses energiája a leghalálosabb megelőző csapásként használható a szabadság minden ellensége ellen.
 
 
International Banking Cartel - Global Council          November 21, 2022  New York
 
 
  
 
 

 
 
 

 

International Banking Cartel

 

 

 
24 karát
 
 
Heather Landy riportja
 
- Több hétig készültem erre az interviewnak gondolt beszélgetésre, melynek egyes részleteiről ön már többször nyilatkozott.
 
Racionális, szigorú erkölcsökre alapozott nézetei megváltoztatták mindazon embereket, akik ol-vasták a riportokat.
 
A Noble House tájékoztató honlap archivumában megtalálhatók a több évvel ezelőtt tett nyilat-kozatai, intelmei és határozott útmutatásai az emberi társadalomhoz, valamint az eltévedt politikához.
 
Főtanácsos úr, ön azt mondta, az emberi történelemben minden félresikerült, ami félresikerülhetett   s mindent rosszul csináltak, amibe belefogtak.
De azt is mondta, a földi civilizáció kizárólag a tudományokban fejlődött, s minden más a totális dekadencia alá merült és már nem lehet kijavítani, mert  romhalmazzá lett.
Tartja-e ezeket az álláspontokat ma is, amikor csak egy hajszál választ el bennünket a megsem-misüléstől?
 
- A lényeg nem változott, legfeljebb az eddig is borult ég mégjobban beborult.
 
- Ön azt mondta, sohase akarta se manipulálni se vezetni az embereket, csak mindenben jó példá-val elöljárni.
 
- Azt vallom, ha valaki nem tud jót tenni, rosszat ne tegyen. Mert az élet folyamataiban mindig történik valami, ami ellen küzdeni kell, s az erő és az idő így csak elenyészik. 
Minden embernek csak egy élete van, melyben a legnagyobb kincsünk a szabadság és az idő, mely minden másodperccel rövidebb lesz.
 
A zuhanás szerűen megromlott nemzetközi helyzet, a józan erkölcsök pusztulása az emberi társa-dalmat rothadásba taszította, mely már a vég. Ebből a helyzetből nem lesz feltámadás sohasem.
 
A Noble House világa, a Domínium minden rezidenciájában élő emberek most értékelik át a demokráciát,  behelyettesítve a szabadsággal, mely nélkül élni nem lehet.
A demokrácia akár csak ilyen, vagy olyan se, de a szabadság mindig valódi, mint az arany  huszonnégy karátja, mely nem lehet egy fél karáttal se kevesebb.
 
A svájci típusú , közvetlen demokrácián kívül minden egyéb un. demokrácia nem egyéb szélhámos-ságnál.
 
A becsapott és függőségbe taszított emberek szerte a világban olyan fásultságban élnek, melyből csak racionális alapokon való forradalommal lehet kitörni, ami elsöpri a hazug múltat.
Mindig mondom, a meggyalázott nép a kierőszakolt  politikai rendszer haszonélvezőit fel fogja akasztani a nyílt utcákon, akik ezt meg is érdemlik.
 
- Mi a véleménye a Nemzetközi Bank Kartellnek az orosz agresszióról?
 
- Egyetlen mondat; orosz alacsonyabb rendűségi érzésből eredő elmebaj. 
A teljes orosz államhatalom lelkileg és szellemileg beteg gazemberek randalírozása, mely az orosz nép jövőjét megsemmisítette.
Tette ezt olyan időben, amikor a sárga veszedelem covid biológiai fegyvere bevetésével az európai faj amúgy is számlálatlanul pusztul.
 
A Nemzetközi Bank Kartell ezúton köszöni meg putyin diktátornak, a pokol fejedelme földi inkarnációjának, hitler cselekedetével azonos tettét, mellyel 1945-ben saját népe ellen fordult utolsó születésnapján mondott beszédben.
 
Már nem a Kartellnek kell eltüntetnie a Föld színéről a gonoszságáért  megátkozott, degenerált orosz népet, mert ezt most saját diktátoruk megtette.
A testvérgyilkosságra vetemedett,  mérhetetlen szenvedéseket okozott fasiszta orosz terroristák szadista háborúja  az emberiség legnagyobb szégyene, ami némely vonatkozásában felülmúlja a nácik bűneit is.
 
Egy intelligens ember sohase támad, mert tudja, hogy az a másiknak is fáj.
De azt is tudja, hogy a számla mindig megérkezik...
 
Most is ez fog történni oroszországgal s az orosz néppel, mely bebizonyította neveletlenségét, kulturálatlanságát.
Az oroszok  lelki, szellemi  erkölcstelenségükkel értéktelenné váltak, ezért az emberi társadalomból ki lettek taszítva.
 
Még Isten se tudja a szabadságszerető embereket rákényszeríteni arra, hogy az állatnál is alacso-nyabb sorba taszított,  utolsó csepp vérükig gonoszsággal megfertőzött orosz kreatúrákkal akár csak köszönő viszonyban is legyünk.
 
Ebben a riportban üzenem minden nyugati politikusnak, hogy az első gyanús jelre, mellyel bármilyen érdekből újra szalonképessé akarnák tenni a gonosz birodalmat, a szabadságszerető emberek meg fogják őket ölni.
Ehhez minden joguk megvan s egyben erkölcsi kötelességük is.
 
Mert nem lehet állandó halálfélelemben élni s attól rettegni, mikor indulnak meg az atomrakéták azon oszág ellen, amelyben élnek.
 
Tehát, hogy senki félre ne érthessen, az orosz diktátor az embertelenséggel kivégezte oroszor-szágot  és a haszontalan orosz népet.
Ez volt ocsmány létének a legnagyobb érdeme.

Üdvözlet a pokolból!

- Hiányos információim szerint a Nemzetközi Bank Kartell tulajdonában levő fegyverek képesek több mint egy tucat ország egyidejű támadását megelőző csapással kivédeni. Miért nem vetik be a fegyvereiket az atomháborúval való fenyegetés elhárítására?
 
- Ami késik, nem múlik. Az előzetes figyelmeztetés nélküli megsemmisítő  csapás minden részlete kidolgozott, s a támadó alakulatok már csak parancsra várnak.
 
De ez a parancs egyben az emberiség végét is jelenti, mert az orbiton várakozó nagy energiájú mikrohullámú fegyverek besugárzása a Föld légkörét nagy területen 160-180 C°-ra felhevítik. Ezt egyetlen ember vagy földi objektum se bírja ki, nem is szólva a növényzetről, a  villanyvezetékekről és az olaj, valamint gáztárolókról.
Ebben a közegben az atomerőművek felrobbanásának már csak idő kérdése, mert a fűtőelemek hűtése megszűnik.
 
- A Nemzetközi Bank Kartell nem fél az atomháborútól?
 
- A világűrben levő fegyvereink már a kilencvenes évek óta 2008-ig kifejlesztett, a Pentagon előtt is ismeretlen rendszerű elektronikája a bármely országból felemelkedő rakéta töltetét néhány másod-perc alatt átkódolja, mely még a támadó ország lékörében felrobban.
 
A quantum computereink  már három-négy másodpercen belül hatástalanítják minden rakéta hajtóművét akár hordoz valamilyen robbanótöltetet, vagy nem.
A computerek orbiton levő, jelenleg legfejlettebb optikai arcfelismerő és minden élő embert azono-sító programjai előtt már nincs akadály.
Tehát nincs okunk a félelemre.
 
- Mi lehetne a kiút ebből a kegyetlennek látszó csapdából? Miféle társadalmi rendszer tudná egyen-súlyba hozni és stabilizálni az emberi társadalmat?
 
- Ilyen társadalmi rendszer már létezett, de megújításához az idő már nem lesz elegendő.  A római birodalom köztársaságában gyakorolt  közvetlen demokrácia, melyben a nép állandó népszavazással alakította a társadalmat. 
 
A politikai pártok felszámolása nem fog könnyen menni, de meg lehet oldani egy villámakcióval. Ennek következtében az államhatárok nélküli globalizációból és a liberálisok rémuralmából csak emlék marad.
 
Egy új, nem úrgyűlöletre idomított  embertípust kell kialakítani és felnevelni, mely két-három gene-ráció alatt sikerülhetne.
Isten nem politizálásra se imádkozásra teremtette az embert, hanem a tudás alapú szorgalmas munkára.
Minden más opció csak vágyálom, mely nem  valósul meg sohasem.
 
- Mi az állásfoglalása a Kartellnek az Észak-koreai folyamatos fenyegetésről?
 
- Nem látom be, hogy a körzetben miért csak Észak-Koreának lehetne kínai atomfegyvere, s miért ne lehetne Dél-Koreának, Japánnak és Formosának, amit Tajvannak is mondanak.
 
Tehát a szabadság ellenségei csak nagyon vigyázzanak a nagyhangú fenyegetéseikkel, mert a Nemzetközi Bank Kartell megfelelő előkészületeket tett az egyetlen nap alatt megvalósítható tervre.
Ausztrália nukleáris opciójának már csak idő kérdése, ami mégjobban bonyolítja az amúgy is alapo-san összekuszálódott helyzetet.
 
- Az ön "Omega" magánhadserege is már több mint egyév óta rendelkezik a világűrbe telepített nagy energiájú laserágyúval, amelyből három egység is kering orbiton.
Már ennyire rossz a helyzet, hogy űrfegyverekkel kell védekezni az ön által a szabadság ellensé-geinek megbélyegzettek ellen?
 
- A Helios Technologie keretében tevékenykedő csúcstechnológiai laboratóriumok egy keménysu-gárzást teljesen kiszűrő új anyagot produkáltak.
Ezzel már meg lehet majd kezdeni a hosszabb világűri tevékenységet, ill. repüléseket a kemény-sugárzások semlegesítésére.
Mellesleg, már két ilyen ötvözet is létezik, de az egyik még kísérlet alatt áll és néhány évet igényel a bevethetőségig.
 
Az új űrprogram beindításához le kell számolni minden fenyegetéssel, mert szabadság nélkül nincs se tovább lépés, se túlélés.
 
- Ön a múltban szenvedélyesen ösztönözte a kevés energiafelhasználással kifejlesztett csúcstechno-lógiát, melynek titkai őrzésére csaknem annyi energiát fordítottak, amennyit felhasznált a gyártásuk.
Az üzleti érdekeken kívül mi volt még a teljes titoktartás lényege és haszna?
 
- A biztonságunk, mely Isten után az első helyen áll. A lelkes kutató tudósok tudatába vésődött elért eredményeik megvédése. 
Sajnos túl sokan vannak akik a mások titkaiból akarnak megélni, meggazdagodni, sőt a világot uralni is a legaljasabb módon.
 
A jövő technológiája már semmiben nem lesz kompatibilis az eddig ismert és alkalmazott technoló-giákkal, mert ez az egyik határvonal, mely a szabadság ellenségeit visszasüllyeszti a kőkorszakba.
 
A hosszú ideig tartott és számtalan milliárdokat felemészett technológiánkat nem adjuk át Amerikának se, nem is szólva Európáról, vagy más kontinensek népeiről, akiknek a természetes kiválasztódási folyamattal el kell tűnniük a semmibe.
 
- Sir, köszönöm a riportot.
 
- Isten megáldja Miss Landy
 
A riportot magyar nyelvre fordította
Dr. Deák Margit, Dr. Szekeres László
 
International Banking Cartel - Global Council         Mai 23, 2022  Washington D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

International Banking Cartel

 

 

 
Disarmament of Russia
 
 
Sober-minded people  will never accept the nuclear threat posed by a mindless government.
 
What if the Hitler insanity survived WWII and soon acquired nuclear weapons?
 
What happened to Russia, which in its madness for power in some respects surpassed the 25 million victims of German National Socialism!
 
Soviet-Russian terror has killed an unprecedented hundred million people in human history. (Stéphane Courtois; "The Black Book of Communism" 1997 - Paris.)
 
But what can and what will remain of human civilization if we leave unanswered the madness of the physically retarded, mentally ill Russian dictator – whom former Chancellor Schröder describes as a “flawless” democrat?
 
After the unanimous decision of the crisis meeting of the International Banking Cartel, the Russian state lost all legitimacy for further existence.
 
There is only one way for Russia to return to a community of peace-loving peoples who respect human rights and human dignity, by voluntarily handing over its entire nuclear arsenal to the UN Security Council.
 
Otherwise, the International Banking Cartel will use the method of passive resistance to drive the fascist - terrorist Russian state and its people to hell where they belong.

The International Banking Cartel immediately banned all contact with the Russians - even greetings.
 


   Entwaffnung Russlands


Besonnen denkende Menschen werden niemals der  nuklearen Bedrohung durch eine hirnlose Staatsmacht akzeptieren.
  
Was wäre, wenn die Hitler-Wahn den Zweiten Weltkrieg überlebt und Atomwaffen erworben hätte?
 
Was ist aus Russland geworden, das in seinem Machtwahn die 25 Millionen Opfer des deutschen Nationalsozialismus in mancher Hinsicht übertroffen hat!
 
Der sowjetisch-russische Terror hat in der Geschichte der Menschheit beispiellose hundert Millionen Menschen getötet.
(Stéphane Courtois; "Das Schwarzbuch des Kommunismus" 1997 - Paris.)
 
Doch was kann und was wird von der menschlichen Zivilisation übrig bleiben, wenn wir den Wahn des körperlich zurückgebliebenen, geisteskranken russischen Diktators – den Altkanzler Schröder als „lupenreinen“ Demokraten bezeichnet – unbeantwortet lassen?
 
Nach dem einstimmigen Beschluss der Krisensitzung des Internationalen Bankenkartells hat der russische Staat jegliche Legitimität für weitere Existenz verloren.
 
Es gibt nur einen Weg für Russland, zu einer Gemeinschaft friedliebender Völker zurückzukehren, die die Menschenrechte und die Menschenwürde respektieren, indem es freiwillig sein gesamtes Nukleararsenal dem UN-Sicherheitsrat übergibt.
 
Andernfalls wird das Internationale Banken Kartell die Methode des passiven Widerstands anwenden, um den faschistisch-terroristischen russischen Staat und seine Bevölkerung in die Hölle zu treiben, wo sie hingehören.
 
Das Internationale Banken Kartell untersagte sofort jeden Kontakt mit den Russen – sogar Grüße.
 
Die Entscheidung des Internationalen Bank Kartells kann nicht angefochten werden und unsere Position kann nicht diskutiert werden.


Oroszország lefegyverzése


A józanul gondolkodó emberek sohase fognak belenyugodni a nukleáris fenyegetésbe egy eszét vesztett államhatalom által.
 
Mi lett volna, ha a hitleri őrület túlélhette volna a második világháborút és hamarosan atomfegyve-rek birtokába jutott volna?
 
S mi lett Oroszországból, mely a hatalom őrületében némely tekintetben a német náciság huszonöt millió áldozatát is túlszárnyalta!
 
 A szovjet-orosz terror az emberi történelemben példátlan száz millió embert gyilkolt meg.
(Stéphane Courtois; " A kommunizmus fekete könyve" 1997- Paris.)
 
De mi lehet, ill. mi maradhat az emberi civilizációból, ha szemet húnyunk a Schröder egykori német kancellár által "lupenreine" (víztiszta)  demokratának mondott, fizikailag visszamaradott, szellemileg súlyosan beteg orosz diktátor gyalázatát válasz nélkül hagyjuk?
 
A Nemzetközi Bank Kartell krízis értelkezletén született egyöntetű határozat értelmében az orosz állam elveszítette minden létjogosultságát a jövőben.
 
Oroszországnak csak egyetlen lehetséges módja van a békeszerető, emberi jogokat, s az emberi méltóságot tisztelő népek közösségébe visszatérni, ha szabad akaratából kiszolgáltatja teljes atomfegyver készletét az ENSZ Biztonsági Tanácsának.
 
Ellenkező esetben a Nemzetközi Bank Kartell a passzív ellenállás módszerével a fasiszta - terro-rista orosz államot és népét a pokolba taszítja, ahova valók.
 
A Nemzetközi Bank Kartell azonnali hatállyal megtiltott az oroszokkal minden kapcsolatot - még a köszönést is.
 
A Nemzetközi Bank Kartell határozata ellen fellebezni nem lehet s álláspontunk nem tárgyalható.
 
 
 
International Banking Cartel - Global Council          April 10, 2022  Washington D.C. 
 
 
 

 
 
 

International Banking Cartel

 

 

 
Open letter


On February 15, 2022, the US Supreme Councilor of the International Banking Cartel sent a letter in Russian to the Russian head of state through a Russian diplomat accredited in Washington. 
 
There was a reply to this letter dated April 3, 2022. 
 
International Banking Cartel offers further negotiations.


Dr. Constantin Helios
Supreme Councilor 
 
 
International Banking Cartel - Global Council          April 6, 2022  Washington D.C. 
 
 
 
 

 
 
 

International Banking Cartel

 

 

 
End of diplomacy
 
 
 

The International Banking Cartel is calling on all states to recall their citicens and all diplomats from China.
 
China is playing the wrong cards and preparing for war.
 

 
International Banking Cartel - Global Council          March 14, 2022  New York
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
 
Danger!
 
  
 
Risk of death! 
 
 
The International Banking Cartel is urging all foreigners to leave Russia immediately. 
 
All foreigners are in mortal danger!  
 
All strangers can be taken hostage and used as a protective shield around Russian military objects and nuclear power plants. 
 
Diplomatic relations with Russia must be severed immediately for a very long time. 
 
Russia has been declared by the International Banking Cartel to be the enemy of freedom and the Evil Empire the enemy of everyone in the world.
 
*
 
Lebensgefahr! 
 
 
Das Internationale Banken Kartell fordert alle Ausländer auf, Russland unverzüglich zu verlassen.
 
Alle Ausländer sind in Lebensgefahr!  
 
Alle Fremden können als Geiseln genommen und als Schutzschild um russische Militärobjekte und Kernkraftwerke herum eingesetzt werden. 
 
Die diplomatischen Beziehungen zu Russland müssen sofort für sehr lange Zeit abgebrochen werden. 
 
Russland wurde vom Internationalen Banken Kartell zum Feind der Freiheit und das Imperium des Bösen zum Feind aller Menschen auf der Welt erklärt.
 
*
 
Életveszély! 
 
 
A Nemzetközi Bank Kartell arra kér minden külföldit, hogy haladéktalanul hagyja el Oroszországot. 
 
Minden külföldi életveszélyben van!  
 
Minden idegent túszul ejthetnek, és védőpajzsként használhatják orosz katonai objektumok és atomerőművek körül. 
 
A diplomáciai kapcsolatokat Oroszországgal azonnal meg kell szakítani nagyon hosszú időre. 
 
A Nemzetközi Bank Kartell Oroszországot a szabadság ellenségének, a gonosz birodalmat az emberiség ellenségének nyilvánította. 
 
 

 
International Banking Cartel - Global Council          March 2, 2022   Toronto
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
  
 
New Weapons
 

The International Banking Cartel held a crisis conference today.
 
At the second conference on arming Australia, Japan, South Korea and Formosa (Taiwan) with the most modern and effective weapons, unanimous approval was given.
 
The International Banking Cartel supports the urgent rearmament program with forty billion dollars.
 
The Board of Governors approved the program.
 
*

Das Internationale Banken Kartell hielt heute eine Krisenkonferenz ab. 
 
Auf der zweiten Konferenz zur Bewaffnung Australiens, Japans, Südkoreas und Formosas (Taiwan) mit den modernsten und effektivsten Waffen wurde einstimmig zugestimmt. 
 
Das Internationale Banken Kartell unterstützt das dringende Aufrüstungsprogramm mit vierzig Milliarden Dollar. 
 
Der Vorstand einstimmig genehmigte das Programm.
 
*
 
A Nemzetközi Bank Kartell ma válságkonferenciát tartott. 
 
Az Ausztrália, Japán, Dél-Korea és Formosa (Tajvan) legmodernebb és leghatékonyabb fegyverekkel való felfegyverzéséről szóló második konferencián előterjesztett tervezet egyhangú jóváhagyást kapott.
 
A Nemzetközi Bank Kartell negyven milliárd dollárral támogatja a sürgős fegyverkezési programot. 
 
A kormányzótanács egyhangúlag jóváhagyta a határozatot.
 

 
International Banking Cartel - Global Council          February 27, 2022   Rio de Janeiro
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
  
 
No peace, no war
 
 
 Heather Landy
 
- Mr. Supreme Councilor, today I would like to ask you for a brief report on the last few years.
We would like to get answers to some questions from the American Section Superior Council from the International Banking Cartel.
My first question is how the cartel and the most modern and powerful army will react to the latest Russian threat that could start the next world war.
 
- The position of the Supreme Council of the Cartel is known.  We strive for peace, but not at any price.  We defend freedom with pre-emptive strikes against freedom's enemies, which means their total annihilation.
 
- Could the preemptive strike also apply to Russia?
 
- Naturally.  The dictator is a mentally degraded, morally fallen gangster who has less sense than a sick hen.  He lives - or rather - exists only in the fog of the former, large Soviet Union.  He has very bad advisors when he starts a war in Europe in the 21st century in which he will fail.

Hitler also imagined everything, and in the end it was just devastation, the consequences of which the world bears to this day.
The old underworld ladies of the European Union in Brussels are no different, whose member states are being foisted with liberal terror under the cloak of democracy.
It is not advisable to harass Russia because, for emotional reasons, Russians lead unreal lives and sacrifice everything to restore their imaginary greatness, which will fizzle out.
   
I am informing you here that the International Bank Cartel has authorized the same weapons in self-defense that the Russians intend to use in Ukraine.
So the war that is about to break out is brought to the territory of Russia, because there is enough space for destruction.
 
- Do you really think that war will break out?
 
- What we think and don't think based on the classified information received is the innermost matter of the cartel.
But I have already told you that we have agents in the most sensitive places who will act in their own best interest in the unexpected.  So just write enough zeros after each described number and everything will be fine.
In the dictator's place I wouldn't dare drink a glass of water after his past violence.
 
- Another question about the pandemic.  Arlington Palace is equipped with the strictest protection.  Would you give some details on that?
 
- Two days after Christmas 2019, a coronavirus broke out in Wuhan, infecting dozens of people in a single day, according to a Chinese secret report.
Within minutes of being informed, I ordered an alert for all staff at all my residences and large farms, whom I consider co-workers and not employees.
 
These are highly qualified personalities with their own sense of responsibility, i.e. strong characters.  My employees are motivated in every respect and I am an absolute sanity fanatic myself, so we get along well.
 
- Have your house staff taken the recommended serums in the form of vaccinations?
 
- I left the decision up to everyone, without influencing anyone in any direction.  I have never manipulated people because manipulation is a red rag for me.
 
Less than half of Arlington Palace residents have been vaccinated, the rest are protected by divine intelligence - just like me.  Some chambermaids, but also the majordomo, live in fear of death and have not left the palace since the outbreak of the pandemic.  They live under strict, self-imposed regulations, for which they have received all the help of the current state of science.
 
 - The European Union is becoming increasingly embroiled in the already elusive turmoil of liberal terror. 
 
- Common sense circles are shocked at Europe's death throes, with some countries surviving despite the worst of the storm. What do you think of the moral, political, ideological and economic perversions of the European Union? 
 
- The European Union is not recognized as a negotiating partner by the International Banking Cartel and we are no longer in contact with it.
So many failed activities have shaken Europe so profoundly that it is a wonder Europe has not yet been swept away by war.
 
- The Hungarian and Polish bastions, as well as the Czech and Slovak bastions, are solid, and more and more countries are joining them in detail.
 
- So far, the Hungarian government has managed and represented the affairs of the nation as best it can.  The country would have been destroyed long ago under left-wing terror.  There are essentially attempts to trample countries run by national governments, but the misguided liberal people of Brussels are late in their war. 
Now they are forced to support the political community of the Hungarian left, which already represents communists and Nazis.
 
The bailout of the euro, unprecedented unemployment, the bailout of Spain, Portugal and Greece, the so-called banking crisis and Britain's exit, Europe will be invaded by foreigners while the ever-changing death virus kills. 
 
The parched old ladies of the European Union in Brussels who produced energy shortages now face the looming war as a result of their "Nobel Prize-winning" activities.
 
Worse still, the International Banking Cartel dumped Europe, calling the European Union a shameful, sick assembly. 
But that's okay, because when a person's independence is taken away through violence or manipulation, it just becomes an insensitive ruin. 
It's just an agonizing wreck, that is, an unviable and, unlike humans, godless parasite, a vampire society that doesn't live only exists.

 
*
 
 
Kein Frieden, kein Krieg
 

- Herr Oberrat, heute möchte ich Sie um einen kurzen Bericht über die letzten Jahre bitten.
 Wir würden gerne Antworten auf einige Fragen des Internationalen Bankkartells vom American Section Superior Council erhalten
Meine erste Frage ist, wie das Kartell und die modernste und mächtigste Armee auf die neueste russische Bedrohung reagieren werden, die den nächsten Weltkrieg auslösen könnte.
 
- Die Position des Obersten Rates des Kartells ist bekannt.  Wir streben nach Frieden, aber nicht um jeden Preis.  Wir verteidigen die Freiheit mit Präventivschlägen gegen die Feinde der Freiheit, was ihre totale Vernichtung bedeutet.
 
- Könnte der Präventivschlag auch für Russland gelten?
 
- Natürlich.  Der Diktator ist ein geistig degradierter, moralisch gefallener Gangster, der weniger Verstand hat als eine kranke Henne.  Er lebt – oder besser gesagt – existiert nur noch im Nebel der ehemaligen, großen Sowjetunion.  Er hat sehr schlechte Berater, wenn er im 21. Jahrhundert einen Krieg in Europa beginnt, in dem er scheitern wird.


Auch Hitler hat sich alles eingebildet, und am Ende war es nur Verwüstung, deren Folgen die Welt bis heute trägt.
 Die alten Unterweltdamen der Europäischen Union in Brüssel sind da nicht anders, deren Mitgliedsstaaten unter dem Deckmantel der Demokratie liberaler Terror aufgezwungen wird.
 Es ist nicht ratsam, Russland zu belästigen, weil die Russen aus emotionalen Gründen ein unwirkliches Leben führen und alles opfern, um ihre imaginäre Größe wiederherzustellen, die im Sande verlaufen wird.
 
Ich informiere Sie hier darüber, dass das Internationale Bankkartell dieselben Waffen genehmigt hat, zur Selbstverteidigung, die die Russen  in der Ukraine einsetzen wollen.
Also wird der Krieg, der kurz vor dem Ausbruch steht, auf das Territorium Russlands gebracht, weil es genug Platz für Zerstörung gibt.
 
- Glauben Sie wirklich, dass der Krieg ausbrechen wird?
 
- Was wir aufgrund der erhaltenen Verschlusssachen denken und nicht denken, ist die innerste Angelegenheit des Kartells.“
Aber ich habe Ihnen bereits gesagt, dass wir an den sensibelsten Stellen Agenten haben, die im Unerwarteten in ihrem eigenen besten Interesse handeln werden.  Also hinter jede beschriebene Zahl einfach genug Nullen schreiben und alles wird gut.
An Stelle des Diktators würde ich es nach seiner vergangenen Gewalt nicht wagen, ein Glas Wasser zu trinken.
 
- Noch eine Frage zur Pandemie.  Arlington Palace ist mit strengstem Schutz ausgestattet.  Würden Sie dazu einige Details nennen?
 
- Zwei Tage nach Weihnachten 2019 brach in Wuhan ein Coronavirus aus, das laut einem chinesischen Geheimbericht an einem einzigen Tag Dutzende von Menschen infizierte.
Innerhalb von Minuten, nachdem ich informiert worden war, ordnete ich in allen meinen Residenzen und großen Farmen eine Alarmierung für alle Mitarbeiter an, die ich als Mitarbeiter und nicht als Angestellte betrachte.
 
Das sind hochqualifizierte Persönlichkeiten mit eigenem Verantwortungsbewusstsein, also starke Charaktere.  Meine Mitarbeiter sind in jeder Hinsicht motiviert und ich selbst bin ein absoluter Vernunftfanatiker, sodass wir uns gut verstehen.
 
- Hat Ihr Hauspersonal die empfohlenen Serum in Form von Impfungen eingenommen?
 
- Ich habe die Entscheidung allen überlassen, ohne irgendjemanden in irgendeiner Richtung zu beeinflussen.  Ich habe nie Menschen manipuliert, weil Manipulation für mich ein rotes Tuch ist.
 
Weniger als die Hälfte der Bewohner des Arlington Palace sind geimpft, der Rest wird durch göttliche Intelligenz geschützt – genau wie mich. 
Manche Zimmermädchen, aber auch der Majordomus leben in Todesangst und haben der Palast seit Ausbruch der Pandemie nicht mehr verlassen.  Sie leben unter strengen, selbst auferlegten Vorschriften, für die sie alle Hilfe des aktuellen Standes der Wissenschaft erhalten haben.
 
- Die Europäische Union wird zunehmend in die ohnehin schwer fassbaren Turbulenzen des liberalen Terrors verwickelt.  Die Kreise des gesunden Menschenverstands sind schockiert über die Todeszuckungen in Europa, wobei einige Länder trotz des schlimmsten Sturms überlebt haben. 
 Was halten Sie von den moralischen, politischen, ideologischen und wirtschaftlichen Perversionen der Europäischen Union? 
 
- Die Europäische Union wird vom Internationalen Bankenkartell nicht als Verhandlungspartner anerkannt und wir haben keinen Kontakt mehr mit ihr.
So viele gescheiterte Aktivitäten haben Europa so tief erschüttert, dass es ein Wunder ist, dass Europa noch nicht vom Krieg hinweggefegt wurde.
 
- Die ungarischen und polnischen Bastionen sowie die tschechischen und slowakischen Bastionen sind solide, und immer mehr Länder schließen sich ihnen im Detail an.
 
- Bisher hat die ungarische Regierung die Angelegenheiten der Nation nach besten Kräften geführt und vertreten.  Das Land wäre längst unter linkem Terror zerstört worden. 
 
Es gibt im Wesentlichen Versuche, Länder mit Füßen zu treten, die von nationalen Regierungen geführt werden, aber die fehlgeleiteten liberalen Menschen in Brüssel sind mit ihrem Krieg spät dran.  Jetzt sind sie gezwungen, die politische Gemeinschaft der ungarischen Linken zu unterstützen, die bereits Kommunisten und Nazis vertritt.
 
Die Rettung des Euro, beispiellose Arbeitslosigkeit, die Rettung Spaniens, Portugals und Griechenlands, die sogenannte Bankenkrise und der Austritt Großbritanniens, Europa wird von Ausländern überfallen, während das sich ständig verändernde Todesvirus tötet. 
 
Die ausgedörrten alten Damen der Europäischen Union in Brüssel, die Energieknappheit produziert haben, sehen sich nun als Folge ihrer "Nobelpreis-gekrönten" Aktivitäten dem drohenden Krieg gegenüber. 
 
Schlimmer noch, das Internationale Bankenkartell hat Europa fallen gelassen und die Europäische Union als eine beschämende, kranke Versammlung bezeichnet.   
Wenn einem Menschen durch Gewalt oder Manipulation die Selbständigkeit genommen wird, wird er nur zu einer unsensiblen Ruine. 
Es ist nur ein qualvolles Wrack, das heißt ein nicht lebensfähiger und im Gegensatz zu Menschen gottloser Parasit, eine Vampirgesellschaft, die nicht lebt, sondern nur existiert.

 
*
 
 
Se béke, se háború
 
- Főtanácsos úr, ma egy rövid riportra kérném önt  az utóbbi idők  stresszes munkája után.
Több kérdésre szeretnénk választ kapni a Nemzetközi Bank Kartelltől, ill. az amerikai szekció főtanácsosától.
 
Első kérdésem, hogyan reagál a Kartell valamint a legmodernebb és legütőképesebb hadsereg a legújabb orosz fenyegetésre, mellyel kitörhet a következő világháború.
 
- A Kartell Főtanácsa álláspontja mindenki előtt ismert. Békére törekszünk, de nem mindenáron. A szabadságot megvédjük a szabadság ellenségeire mért megelőző csapással, mely totális megsemmisítésüket jelenti.
 
Semmi értelme a húzd meg, ereszd meg, se béke se háború eszetlenkedésnek, mely csak az időt húzza, s végül is a földi civilizáció pusztulásához vezet.
 
- A megelőző csapás vonatkozhat Oroszországra is?
 
- Természetesen. Az orosz diktátor szellemileg leépült, erkölcsileg elesett gangster, akinek annyi esze sincs mint egy beteg tyúknak. Még mindig az egykori, jókoranagy szovjetunió ködében él, vagyis csak létezik. Nagyon rossz tanácsadói vannak, ha a huszonegyedik században Európában háborút kezdeményez, melyben el fog bukni.

A hitler is beképzelt magának  mindent, s végül csak pusztulás lett belőle, melynek következményeit a világ  a mai napig viseli.
 
Az európa unió alvilági, agg hölgyei se különbek, mert a demokrácia álarca alatt liberális terror uralmat kényszerítenek a tagállamaikra.
 
Oroszországot nem tanácsos szekírozni, mert az oroszok emocionális alapokon irreális életet élnek és mindent feláldoznak a beképzelt nagyságuk helyreállítására, amiből semmi nem lesz.
Itt közlöm önnel, hogy a Nemzetközi Bank Kartell  hozzájárult Ukrajna önvédelmében ugyanazokkal a fegyverekkel védekezni, sőt támadni, amilyeneket az oroszok akarnak bevetni.
Tehát a kitörhető háborút Oroszország területére viszik, ugyanis ott van elég hely a rombolásnak.
 
- Valóban azt gondolják, higy ki fog törni a háború?
 
- Hogy mit gondolunk és mit nem a beszerzett titkos információk alapján, az a Kartell legbensőbb ügye.
De már mondtam önnek, hogy a legkényesebb pontokon is vannak ügynökeink, s a váratlan helyzetben cselekedni is fognak saját érdekeik szerint. Tehát a leírt egyes szám után csak elegendő nullát kell leírni és minden jóra fordul.

A diktátor helyében nem mernék meginni egy pohár vizet a korábbi erőszakosságai után.
 
- Mégegy kérdés a pandémiával kapcsolatban. Az Arlington Palota a legszigorúbb védelemre van berendezkedve. Közölne ebből néhány részletet?
 
- 2019 karácsonya után két nappal felbukkant Wuhanban a coronavírus, mely - a kínai titkolózó jelentés szerint - egyetlen nap alatt több tucat embert fertőzött meg.
 
Az információt követő néhány perc elteltével riadót rendeltem el minden rezidenciámban és a birtokokon a teljes személyzetnek, akiket házi munkatársaknak tartok és nem alkalmazottaknak.
Ezek az emberek magasan képzett, saját hatáskörükben felelősségtudattal rendelkező személyiségek, vagyis erős egyéniségek, s minden módon motivált munkatársaim. Jómagam pedig a racionalitás abszolút fanatikusa vagyok, tehát jól összeillünk.
 
- Házi munkatársai felvették-e az ajánlott szérumokat oltás formájában?
 
- Mindenkinek szabad akaratára bíztam a döntést, nem befolyásolván őket egyik irányba sem. Sohase mainipuláltam embereket, mert a manipuláció előttem vörös rongy, amire azonnal támadok .
Az Arlington Palota lakóinak kevesebb mint fele vette fel az oltást, a többit az isteni intelligencia védi - mint jómagamat is.
Néhány szobalány, de a majordomus (háznagy) is halálfélelemben él, s a pandémia kitörése óta nem hagyták el a palotát.
Önmaguk által szabadon választott szigorú szabályzatban élnek, melyhez a tudomány jelenlegi állása szerint minden segítséget megkaptak.

- Az európai unió egyre jobban belebonyolódik a már kibogozhatatlan zűrzavarba, amit a liberális terror tákolt össze.
A józan sajtókörök megdöbbenve nézik Európa haláltusáját, melyben néhány ország határozottan kitart a legnagyobb vihar ellenére is.
Mi a véleménye az európai unió erkölcsi, politikai, ideológiai és gazdasági eltévelyedéseiről?
 
- Az un. európai uniót a Nemzetközi Bank Kartell nem ismeri el tárgyalópartnernek és nem is tartunk már vele semmiféle kapcsolatot. Már annyi félresikerült tevékenység rázta meg alapjaiban Európát, hogy az egy igazi csoda, hogy eddig is eljutott és nem söpörte még el a háború. -  De ami késik, nem múlik.
 
- A magyar és lengyel, de a cseh és szlovák bástya is szilárdan áll, s egyre többen csatlakoznak hozzájuk részletekben.
 
- A magyar kormány eddig a lehető legjobban gazdálkodott és képviselte a nemzet ügyeit.
Baloldali terror uralom alatt az ország már rég megsemmisült volna.
Itt lényegében a nemzeti kormányok által vezetett országok eltaposására való kísérletek folynak, de a liberális brüsszeli tévelygők elkéstek a háborújukkal.
Most kénytelenek a magyar baloldal kommunistákat és nácikat képviselő politikai gyülekezetét támogatni.
 
Az euro megmentése, a soha nem tapasztalt ijesztően nagy munkanélküliség, Spanyolország, Portugália és Görögország megmentése, az un. bankválság és Nagy-Britannia kilépése után Európa idegenek által történő inváziója van folyamatban, miközben arat az állandóan mutáló halálvírus.
Az energiahiányt produkált európai unió összeaszott vén banyái most a közelgő háborúval néznek szembe, mint "Nobel-Díjas" tevékenységük eredményével.
 
De ami még ennél is rosszabb, hogy a Nemzetközi Bank Kartell ejtette Európát, vagy talán inkább az európai uniónak mondott szégyenteljes, beteges gyülekezetet. A magára hagyott társulat már önmagát emészti fel és cafrangolja ki a felismerhetetlenségig.
 
De így van ez jól, mert ha az ember önállóságát erőszakkal vagy manipulációval megszüntetik, már csak érzéketlen halmaz lesz belőle.
Csak agonizáló roncs, vagyis nem életképes és emberhez nem hasonlító, istentelen parazita, vámpír társulat, mely nem él, csak létezik.
 
- Thank you for your patience sir.
 
- God bless you Miss Landy.
 
A riportot német és magyar nyelvre fordította
Dr. Szepessyné Dr. Deák Margit
 
 
 
International Banking Cartel - Global Council          February 19, 2022  Washington D.C.
 

  

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
  
 
War or peace
 

The International Banking Cartel at today's Urgent Crisis Council urged Russia to abandon the threat to peace. 
 
The Cartel will take no steps to resolve the crisis through diplomatic channels. 
 
The Russian ruler has a serious personality disorder and dealing with him is a waste every second. 
 
The Supreme Cartel Council immediately authorized the use of space weapons against all global aggressors.
 

Die Internationale Banking Kartell forderte dem heutigen Urgent Crisis Council Russland auf, die Bedrohung des Friedens aufzugeben. 
 
Das Kartell wird keine Schritte unternehmen, um die Krise auf diplomatischem Weg zu lösen.  
 
Der russische Herrscher hat eine schwere Persönlichkeitsstörung und es ist jede Sekunde eine Verlust, sich mit ihm auseinanderzusetzen.  
 
Der Oberste Kartellrat genehmigte sofort den Einsatz von Weltraumwaffen gegen alle globalen Aggressoren.
 
 

 
International Banking Cartel - Global Council          February 14, 2022  Toronto
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
  
 
Terror Union
 
 
 
The International Banking Cartel has declared the morally fallen European Union a dangerous enemy of freedom because of its constant terror against its member states. 
 
The Cartel severed all relations with the EU on October 19, 2021.

*

Das Internationale Banking Cartel hat die moralisch gefallene Europäische Union wegen ihres ständigen Terrors gegen ihre Mitgliedsstaaten zu einem gefährlichen  Feind der Freiheit erklärt. 
 
Das Kartell hat am 19. Oktober 2021 alle Beziehungen zur EU abgebrochen.
 

 
International Banking Cartel - Global Council          October 19, 2021  Washington D.C.
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 
Danger!
 
  

The International Banking Cartel warns the liberal circles of the European Union against interference in the internal affairs of sovereign states.
 
Gross and people-despising sexual perversion is not a human right and is not tolerated by the International Banking Cartel.
 
Any attempt to interfere in sovereign state affairs and to undermine the law is classified as international terrorism and automatically sanctioned without warning.
 
*

Das Internationale Banking Kartell warnt die liberalen Kreise der Europäischen Union vor Einmischungen in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten. 
 
Grobe und menschenverachtende sexuelle Perversion ist kein Menschenrecht und wird vom Internationalen Banking Kartell nicht geduldet. 
 
Jeder Versuch, sich in souveräne Staatsangelegenheiten einzumischen und die Gesetze zu untergraben, wird als internationaler Terrorismus eingestuft und ohne Vorwarnung automatisch sanktioniert.
 

 
International Banking Cartel - Global Council           September 28, 2021   Dallas
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 
 
Latest weapon
 

The International Banking Cartel confirms that its most advanced weapon - a high-energy magnetic space weapon - put the first three units into orbit. The fully automatic weapons were fired by F-15 fighter jets at 1:33 a.m., UTC and 1:50 a.m. UTC on July 26, 2021 at an altitude of 11,200 miles over Texas. The latest defensive weapons have been automatically coupled and are ready for use.
 
*
 
Das Internationale Banking Kartell bestätigt, dass seine fortschrittlichste Waffe - eine hochenergetische Weltraum magnetwaffe - die ersten drei Einheiten in die Umlaufbahn gebracht hat.  Die vollautomatischen Waffen wurden am 26. Juli 2021 um 1:33 Uhr UTC und 1:50 Uhr UTC von F-15-Kampfjets in einer Höhe von 11,200 Meilen über Texas abgefeuert.  Die neuesten Abwehrwaffen wurden automatisch gekoppelt und sind einsatzbereit.
 
*
 
A Nemzetközi Bank Kartell megerősíti, hogy legújabb fegyvere - nagy energiájú mágneses világűri fegyver - első három egységét pályára állította.  A teljesen automata fegyvereket F-15-ös vadászgépekről lőtték fel Texas felett 11,200 mérföld magasságban 2021. július 26-án 1: 33-kor (UTC) és 1: 50-kor (UTC).  A legújabb védelmi fegyverek automatikusan összekapcsolódtak, és bevetésre készek.
 
 

 
International Banking Cartel - Global Council          August 21, 2021 Washington D.C.
 

        

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 
Új atomhatalom
 
 
Heather Landy riportja
 
 
Ma abból az alkalomból jöttünk kollégámmal a washingtoni  Arlington Palotába négy szuperbankár online sajtótájékoztatójára, hogy a Nemzetközi Bank Kartell kormányzó testülete teljes egyetértésben a Főtanáccsal, deklarálta a nukleáris opciót, vagyis a Nemzetközi Bank Kartellnek az  atomfegyverek birtoklásához való jogát.
  
A deklarációt egyhangúlag fogadták el.

A sajtótájékoztató kérdéseinek mintegy felét törölte a Kartell titkosszolgálata, ezért a maradékkal kell gazdálkodnunk.
 
- Önök három fegyverfajtát telepítettek orbitra, melykkel 2011-ben lezárták az eget.
Ez azt jelenti, hogy  a Föld minden pontját teljes ellenőrzés alatt tartják.
 
Önök azt állítják, egyik fegyver se tömegpusztító, tehát nem kell a polgári lakosságnak nyugtalankodnia.
Tudnának-e ezzel kapcsolatban mondani valamit?
 
A Canadian Bankers Association egyik főmunkatársát kérdezzük neve elhallgatásával.
 
- 2020 Februárjától tevékenykedem a Nemzetközi Bank Kartell megbízott elnökeként, de nekem sincs teljes felhatalmazásom a hét szekció főtanácsosaitól minden kérdést megválaszolni.
De csak kérdezzenek bátran, s  majd jelzem az információközlés határát.
 
Az egyik fegyverfajtánk nagyenergiájú laser fegyverek, melyekből megfelelő mennyiség kering a fejünk felett, visszatartva a szabadság ellenségeit bármiféle támadástól.
 
A másik fegyverfajtánk új tipusú, mikrohullámú fegyver. 
 
- Ekkora harckészültség mellet miért volt szükség az atomfegyverekre, vagyis azok minden fajtájára, beleértve a neutronfegyvert is?
 
Dr. Helios;  
- Isten kegyelméből új atomhatalom született, ami ellen nem lehet tenni semmit.
"Ismeretlen ellenség ellen ne harcolj"  jelszóval.
 
Atomfegyvereink  megvédik a Nemzetközi Bank Kartell érdekeit, a szabadságot és semlegesítik minden atomhatalom nukleáris fegyvereit.
Tehát az egyre agresszívabban fellépő országok ugyanazt kaphatják néhány rövid percen belül, amilyen aljasságot ők kitervelnek más népek ellen.
 
Már csaknem minden cigány legénynek van atomfegyvere, ugyan miért ne lehetne az egyetlen valódi hatalomnak, a Nemzetközi Bank Kartellnek is?
A stratégiai tudományos tervezőintézetek és a Council on Foreign Affairs egy tagjának véleménye szerint meg fogjuk tapasztalni a következő öt-tíz évben az atomfegyverekkel rendelkező országok kiterjedését.

Ennek megelőzésére tevékenykedik a világ egyik legmodernebb hadserege erejére támaszkodva a Nemzetközi Bank Kartell.
 
- Az ön Omega hadserege is  együttműködésben van a Kartell hadseregével?
 
- Ez így van, de erről nem tájékoztatok, mert ez  a magántulajdon érdekeit védő, ezért a Pentagon, de a CIA és a National Security Council előtt is hétpecsétes titok.
 
Az Omega Cyberhaderőn kívül már talán húsz magánhadsereg is létezik Amerikában, de még alig a fele lehet eléggé ütőképes egy amerikai polgárháborúban, nem is szólva a globális polgárháborúról, melyben egy lábbal már benne vagyunk.
 
- A Kartell Főtanácsa deklarációja után néhány perccel már megkezdődött az atomfegyverek összeszerelése. Tudnának erről tájékoztatni?
 
A coordinátor válaszol:
- A nukleáris fegyvereink komponensei már közel egy évizede várakoztak a nekünk kedvező politikai-társadalmi alkalom start enegdélyére, melyek alkatrészeit nem túl hosszú  tárgyalás sorozatban vásároltuk meg egy országtól.
 
A pénz hatalmánál csak Isten hatalma nagyobb, de abból nem lehet megélni.
Egy tranzakcióban minden csak attól függ, hány nullát írunk le az egyes után.
A szupergazdag és nagyvonalú Kartell bármit megvalósíthat ami érdekünkben áll és gyakorlatilag is lehetséges elérni.
 
- Még mindig nem eléggé világos a Kartell atomfegyverei célja.
 
A Kartell mexicoi főtanácsosa;
- Értem mit akar hallani, de a Kartell atomfegyverei nem háborús célokat szolgálnak, mivel a Nemzetközi Bank Kartell nem akar háborút.
Éppen ellenkezőleg; a háborút megelőző, figyelmeztetés nélküli masszív csapás lehetőségével rendelkezünk a jövő fegyverei birtokában, melyek  folyamatos továbbfejlesztés alatt vannak.
 
A fegyverkezési versennyel rákényszerítjük a szabadság ellenségeit anyagi eszközeik elpocsékolására, mert a mintegy harminc-ötven évnyi előnyt behozni többszörös ráfordítással se lehet, s csak az idő hozhatja meg nekik a sikert.
Ez is egyik stratégiánk, vagyis a jövendőbeli támadó előzetes gazdasági megsemmisítése.
 
- Dr. Helios, ön globális polgárháborút emleget.
Nem gondolja, hogy a nemzeti polgárháború réme egymagában is elrettentő jövőkép?
 
- Az emberi faj egy agresszív teremtménye Istennek, melyet se megjavítani, se megfékezni nem könnyű, s talán nem is lehetséges.
De a Council on Foreign Relations stratégiájával szinkronban számunkra is létezik egy módszer, mely meg tudja zabolázni a szélsőséges ámokfutókat.
Ez pedig a globális, nemzeti katonai kormányzás, mely nagyon hosszú időre megfékez minden  liberális psychopatát, akiket  senki se választott, mégis már csaknem a földön fetrengve őrjöngenek - ahelyett, hogy az elmegyógyintézetek zárt falai mögött pihengetnének.
De ami késik, nem múlik...
 
-Tehát katonai puccsot támogatnak?
 
- A világ jelenlegi helyzetében a liberális hazugságokkal félrevezetett, úgynevezett demokrácia ideje lejárt, mint ahogy annakidején a rabszolgatartó római birodalom, vagy a fasizmus és a kommunizmus embertelen terror uralmának is vége.
 
Csak a kemény parancsok és a büntetéstől való félelem tehetnek rendet az elszabadult indulatok és elvadult emberiség köztött, s ez még mindig jobb, mint a világháború vagy a globális polgárháború, melyben mindenki mindenki ellen harcol a semmiért.
Volt erre példa az ókorban, Diocletianus császár hatalomra jutása előtti évszázadban.
 
- Milyen társadalmi rendszert támogat a Kartell a jövőben?
 
A canadai coordinátor válaszol;
- Kizárólag a szabadságot, de nem a liberalizmust, mely alapja lett az anarchiának, ezért  kikényszeríti a katonai puccsokat is.
Majd ha ropognak a fegyverek, akkor döbbennek rá a szabadság értékeire, melyek nekik már nem járnak, mert nem élik túl az akciót.
 
A szabadság védelmére Európa már célponttá vált, s csak az európaiakon múlik, hogy kontinensük hadszintérré is válik-e vagy nem.
Európát feladtuk, mert már annyira zavaros és chaotikus, hogy személy szerint örülni fogok annak, ha soha többé nem hallok róla semmit.
 
- Akinek ilyen véleménye van, neve is kellene, hogy legyen, mert névtelenül képviselni sorsdöntő ügyeket nem lehet.
 
Dr. Helios:
- Hussain Najadi bankárt - HSG St. Gallen, Schweiz2013-ban gyilkolták meg Malaysiában, s nyilvánvalóan nem a barátai.  
 
1982-ben pedig Roberto Calvit akasztották fel egy londoni híd alá, miután a Banco Ambrosianot,
a Vatikán bankját csődbevitte.
Csak azt kívánom még ehhez hozzátenni, hogy a Nemzetközi Bank Kartell titkosszolgálata ismeri az ügy teljes hátterét és a tetteseket is.
 
- Az amerikai állam 2001 szeptember 11. után az akkori legjelentősebb nagybankároknak teljes állami védelmet adott, amit azóta  megerősített.
 
Dr. Helios, önt tizenöt tagú, legjobban kiképzett testőrség védelmezi, s tudomásom szerint a Constellis Holdings, Inc. csoporthoz tartozó "ACADEMIegyik biztonsági magáncége szuperkiller fegyveresei is védik.
Nem szólva a magánhadserege hatezer, jól kiképzett katonájáról. Tehát mitől fél?
 
- Sohase féltem, még a Magyarországon ellenem elkövetett két merénylet után se, melynek számlája még nyitva van.
A Nemzetközi Bank Kartell szigorú szabályzata nem engedi meg a globális hatalom birtokosai kiléte nyilvánosság előtti  felfedését.
 
- A Dél-afrikai National Credit Regulator  egyik főmunkatársa két kérdést is kihúzott a listájáról.
Az egyik kérdés a Nemzetközi Bank Kartell atomfegyverei számára, a másik pedig a raktározási helyükre vonatkozott.
 
A Canadian Bankers Association tagja válaszol;
- Eddig tartott a sajtó interview. 
 
Köszönjük  türelmüket és mindenre kiterjedő figyelmüket.
 
Gentlemen, köszönet a részletes tájékoztatásért és a reánk áldozott idejükért.
 
Az angolnyelvű interview magyar fordítását
Dr. Szekeres László és Pataky Máté Gergely készítette
 
 
International Banking Cartel - Global Council          January 3, 2021  Washington D.C.
 
 

    

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 
Military training
 
 

 
The Space Defense Army and the "Lightning" attack units of the International Banking Cartel conducted the fourth military exercise in close cooperation with the Omega Private Cyber ​​Army.
 
The two-day military exercise took place between December 3, 2020 and December 4, 2020 UTC world time 1:20 a.m. and 4:05 p.m.  
 
According to the attack plan, the attack units have successfully completed the mandatory simultaneous shutdown of all electrical transformers, military bases, nuclear power plants and government centers in 16 countries.  
 
In its second lecture on the neutralization of all nuclear powers, the International Banking Cartel confirmed the approval of its own nuclear option.  
 
All of the International Bank Cartel's space defense weapons and military exercise documents were given to the Supreme Cartel Council by Marshall O'Donoghue, Commander in Chief of the Space Defense Army.
 
 
 

 
International Banking Cartel - Global Council           December  5, 2020  Dallas
 
 

      

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
 
 
 Globalization is over
 
 

After three days of deliberations, the Supreme Cartel Council adopted an unanimous final document. 
 
The International Banking Cartel condemned the UN as an incompetent crisis manager in the global crisis. 
 
All political parties, religions and non-governmental organizations - such as the Masonic Societies - have been classified as enemies of freedom. 
In the row are Germany, France, Israel, Pakistan, Iran, China and North Korea. 
 
Turkey as the most dangerous terrorist state is being fought by the cartel with all means.
 
The International Banking Cartel declared the globalization goals to be over. 
 
The national borders must be guarded by armed soldiers and the migration of peoples reversed. 
 
The internal equilibrium of Europe has been broken, for which Germany and the German terror policy against other countries are responsible. 
 
The International Banking Cartel is ready to split Germany up into several states.
 
 
Die Globalisierung ist vorbei
 

Nach dreitägigen Beratungen nahm der Oberste Kartellrat ein einstimmiges Abschlussdokument an. 
 
Das Internationale Banking Kartell verurteilte die UN als inkompetenten Krisenmanager in der globalen Krise. 
Alle politischen Parteien, Religionen und Nichtregierungsorganisationen - wie die Freimaurergesellschaften - wurden als Feinde der Freiheit eingestuft. 
In der Reihe befindet sich Deutschland, Frankreich, Israel, Pakistan, Iran, China und Nordkorea. 
 
Die Türkei als gefährlichster Terrorstaat wird vom Kartell mit allen Mitteln bekämpft.
 
Das Internationale Banking Kartell erklärte die Globalisierungsziele für beendet. 
 
Die nationalen Grenzen müssen von bewaffneten Soldaten bewacht und die Migration der Völker rückgängig gemacht werden. 
 
Das innere Gleichgewicht Europas ist gebrochen, wofür Deutschland und die deutsche Terrorpolitik gegen andere Länder verantwortlich sind. 
 
Das Internationale Banking Kartell ist bereit, Deutschland in mehrere Staaten aufzuteilen.
 
 

 
International Banking Cartel - Global Council           November 30, 2020  Washington D.C.
 

    

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 
Halottak ügynökei
 
 
Joe Biden, az Amerikai Kongresszus demokratapárti méregkeverőnőjével, a kivénhedt Nancy Pelosival különös "győzelmet" arattak.
Nem csak az igazságot győzték le, de a valóságot is.

A Nemzetközi Bank Kartell titkosszolgálatához beérkezett valódi adatok alapján eddig több mint tizenhatezer választási csalást lehet kimutatni.
 
A választási listára felvett nevek viselői a szavazás napjáig elhunytak, mégis szavazhattak a levélbeni szavazás lehetőségével.
 
A szavazatokat kiszámoló napon pedig újabb néhány ezer ember halt meg - részben a Covid19 -vírus áldozataként, vagy egyéb módon.

A Képviselőház demokratapárti boszorkánykonyhájában tevékenykedett méregkeverők csúfos tevékenységükért meg fogják kapni jutalmukat - amikor annak eljön az ideje...

Mert sem Isten, sem az amerikai nagybankárok nem felejtenek sohasem.
 
Dr. Constantin Helios
Supreme Councilor
 

 
International Banking Cartel - Global Council          November 9, 2020 Washington D.C.
 

    

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 
World war III. 
 
 
 


On August 1, 2020, the Global Superior Council of International Bank Cartel on the "Golden Intranet" satellite platform held the extraordinary meeting.
 
The reading of the four expert commissions by the Plenipotentiary Council of the seven sections of the Global Supreme Council was heard.
 
After six months of data collection All action units, of the secret service command, the Global Supreme Council has taken a position.
 
With the deadly use of biological weapons, called "Covid", the "Chinese People's Republic" under the leadership of the Maoist criminal organization - the enemies of freedom - against the human civilisation and humanity has committed the most serious act of terror.
 
The Maoist-fascist terrorist organization de facto proclaimed World War III through the use of biological weapons, which was forbidden in international conventions.
 
In order to protect human civilization and freedom, the international banking cartel, with all its economic and military might, will provide an adequate response to all enemies of freedom.
 
The cartel in the Second Resolution condemned also Germany and branded it an enemy of freedom.  With unbridled technological transfer, German politics has contributed a great deal to the fact that the Chinese Maoist terrorist organization has become the greatest danger for the whole world.
 
 
 
Dritter Weltkrieg
 

Am 1. August 2020 hielt der Global Superior Council des International Bank Cartel auf der Satellitenplattform "Golden Intranet" das außerordentliche Treffen ab.
 
Die Lesung der vier Sachverständigenkommissionen durch den Bevollmächtigtenrat der sieben Sektionen des Globalen Obersten Rates wurde angehört.

Nach sechsmonatiger Datenerfassung Alle Aktionseinheiten des Geheimdienstkommandos hat der Global Supreme Council Stellung bezogen.

Mit dem tödlichen Einsatz biologischer Waffen, genannt "Covid", hat die "Chinesische Volksrepublik" unter der Führung der maoistischen kriminellen Vereinigung - der Feinde der Freiheit - gegen die menschliche Zivilisation und die Menschheit den schwersten Terrorakt begangen.

Die maoistisch-faschistische Terrororganisation proklamierte de facto den Dritten Weltkrieg durch den Einsatz biologischer Waffen, was in internationalen Konventionen verboten war.

Um die menschliche Zivilisation und Freiheit zu schützen, wird das internationale Banking Kartell mit all seiner wirtschaftlichen und militärischen Macht allen Feinden der Freiheit eine angemessene Antwort geben.
 
Das Internationale Banking Kartell in der Zweiten Resolution verurteilte Deutschland auch und bezeichnete es als Feind der Freiheit.  Mit dem ungezügelten Technologietransfer hat die deutsche Politik viel dazu beigetragen, dass die chinesische maoistische Terrororganisation zur größten Gefahr für die ganze Welt geworden ist.
 
 
 
III. VilágháborúA Nemzetközi Bank Kartell 2020 Augusztus 1-én a "Golden Intranet" műholdja plattformján megtartotta ezévi rendkívüli értekezletét.
 
A Kartell Globális Főtanácsa hét szekciója meghatalmazott főtanácsosai meghallgatták a négy szakértői bizottság előterjesztésében felolvasott jelentést a globális tragédiát okozott pandémiáról.
 
A Kartell Globális Főtanácsa a titkosszolgálat parancsnoksága akcióegységei hathónapi adatgyűjtése alapján a következő állásfoglalást tette közzé.

Az önmagát "Kínai Népköztársaságnak" mondott pekingi maoista bűnszövetkezet - a szabadság ellensége -, a "Covid" nevű halált okozó vírus biológiai fegyverként való bevetésével az emberiség és emberiesség ellen a legsúlyosabb terrorcselekményt követte el.
 
A nemzetközi szerződésekben tiltott biológiai fegyverek bevetésével a kínai maoista-fasiszta bűnszövetkezet de facto proklamálta a harmadik világháborút.
 
A Nemzetközi Bank Kartell Globális Főtanácsa az emberi civilizáció és a szabadság védelmére gazdasági és fegyveres hatalmával megfelelő választ ad a globális terror megfékezésére.
 
A Nemzetközi Bank Kartell második határozatában Németországot is elítélte és a szabadság ellenségének nyilvánította.
A határtalan technológiai átvitellel a német politika sokat tett azért, hogy a maoista terrorszervezet az egész világra a legnagyobb veszély lett.
 
 

 
International Banking Cartel - Global Council                    August 10, 2020  Toronto    
     

 

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
 
 
Criminals 
 
 
    
Othmar Karas
 
 
Othmar Karas, one of the greatest and most talentless gray spot in Austria - without own ideas and thoughts -, attacked the Hungarian government - and indirectly attacked the Hungarian people.
 
The eternal parasite and useless, would like to live like a lord, has now entrenched himself behind his superfluous desk in the European Union. 
 
When this mentally stressed person speaks with a contorted face, one has the impression that his pathological hatred will soon result in a stroke. 
 
One shouldn't react to what he says if he weren't one of the worst characters in the EU. 
But this sick person, who made a completely insignificant political career through his marriage to the Nazi Waldheims daughter, changed sides. 
 
Othmar Karas is currently a Liberal Democrat because it pays off better. - The peoples should of course pay the bill. 
Othmar Karas imagines in his sick brain that peoples who have suffered a lot in the history, accept his ideology and leadership.
But the Hungarian people did not vote for Othmar Karas, but for FIDESZ-KGMP with a two-thirds majority. 
Therefore only the FIDESZ-KGMP is responsible for the people and not Othmar Karas. 
 
The Hungarian people need freedom, and good and strong laws, but no so-called liberal democracy, with chaos and anarchy. The International Bank Cartel thanks for a politician showing his true face. 
It is easier to classify and to be held accountable. 
 
The bill for meanness and tyranny, and crime against a people, will come. Everyone can rely on that, even Othmar Karas.
 
His political party the ÖVP is full of corrupt politicians who are even worse character than a dog. 
(Ernst Strasser, the former ÖVP minister of the Interior, was sentenced to three years in prison for corruption. 
Karl-Heinz Grasser, former ÖVP finance minister, stole the sky over Austria during his tenure. - Nice company.)
 
The International Bank Cartel does not recognize any parliamentary immunity.
In the interest of all peoples, we will present all bills in time to all enemies of freedom. 
 
The Europa Union is over. - Thank God. 
The nations will live again and be free from the worst tyranny after fascism and communism.
 
After the corona pandemic, the former EU has no moral right to exist. Nobody can go on if they failed. 
The peoples and human life are not toys and test objects for pathological crooks.
 
State borders remain closed and expanded even more than ever before the next, more deadly pandemic breaks out.
The national borders will bring freedom, security and prosperity again.
 
Europe paid a very high price for all invaders who overran Europe because of immigration. 
The unwanted strangers has Europeans murdered, robbed and raped. 
The responsibility of the criminal Maffia politician means the end of many political parties in Europe. 
 
Long live European culture, far from its murderers and tyrants. Neither an European tyrant nor an imaginary, arrogant Germanic has any duties or rights in Hungary. 
Hungary is not a back yard for foreign countries. 
 
Othmar Karas! If you want to achieve something in life, you should do it on your own rights. 
You haven't worked a single day, just survived as a parasite. 
Please go to work, then also your dream will become a reality, which will be more beautiful than anything else in the world.
 
Talentless crooks saved the euro, saved some member countries, saved banks, saved illegal immigrants, only the people in the EU countries were not saved.
The elderly who built Europe from the ruins after the war have died of gratitude from Corona infection - in the "thankful" EU. 
 
Freedom is the real value, but liberal democracy is just demagogy, deception, a means of subjugating people and countries.
 
The American section of the International Banking Cartel  today has stopped trading currencies in euros to all members.
As a next sanction, the International Banking Cartel will ban all members from trading on EU securities. 
 
The Cartel has other methods and options all dirty game in the EU to finish.
The international private big capital never works together with idiots, criminals and court jesters.
 
 
German version

Othmar Karas, einer der größten und talentlosesten grauer Fleck Österreichs - ohne eigene Ideen und Gedanken -, griff die ungarische Regierung an - und indirekt das ungarische Volk.  
 
Der ewige Parasit und Nutzlose, der gerne wie ein Lord leben möchte, hat sich nun hinter seinem überflüssigen Schreibtisch in der Europäischen Union verschanzt. 
 
Wenn diese geistig gestresste Person mit einem verzerrten Gesicht spricht, hat man den Eindruck, dass sein pathologischer Hass bald zu einem Schlaganfall führen wird.  
 
Man sollte nicht auf das reagieren, was er sagt, wenn er nicht einer der schlechtesten Charaktere in der EU wäre.  
Aber dieser Kranke, der durch seine Ehe mit der Tochter des Nazi-Waldheims eine völlig unbedeutende politische Karriere machte, wechselte die Seite.  
Derzeit ist er Liberaldemokrat, weil es sich besser auszahlt. - Die Menschen sollten natürlich die Rechnung bezahlen.
  
Er stellt sich in seinem kranken Gehirn vor, dass Menschen, die in der Geschichte viel gelitten haben, seine Ideologie und Führung akzeptieren.
  
Das ungarische Volk stimmte jedoch nicht für Othmar Karas, sondern für FIDESZ-KGMP mit einer Zweidrittelmehrheit.  Daher ist nur die FIDESZ-KGMP für die Menschen verantwortlich und nicht Othmar Karas.  
 
Das ungarische Volk braucht Freiheit und gute und starke Gesetze, aber keine sogenannte liberale Demokratie mit Chaos und Anarchie.  
Das Internationale Bankkartell dankt einem Politiker, der sein wahres Gesicht zeigt. 
Es ist einfacher zu klassifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen. 
 
Die Rechnung für Gemeinheit und Tyrannei und Verbrechen gegen ein Volk wird kommen.  Darauf kann sich jeder verlassen, auch Othmar Karas. 
 
Seine politische Partei, die ÖVP, ist voll von korrupten Politikern, die einen noch schlechteren Charakter haben als ein Hund.
(Ernst Strasser, ehemaliger ÖVP-Innenminister, wurde wegen Korruption zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.  Karl-Heinz Grasser, ehemaliger ÖVP-Finanzminister, hat während seiner Amtszeit den Himmel über Österreich gestohlen.  - Nette Gesellschaft.)
 
Das Internationale Bank Kartell erkennt keine parlamentarische Immunität an, im Interesse aller Völker. 
Wir werden alle Rechnungen rechtzeitig allen Feinden der Freiheit vorlegen.  
 
Die Europa Union ist vorbei.  - Gott sei Dank.  
Die Nationen werden wieder leben und frei von der schlimmsten Tyrannei nach Faschismus und Kommunismus sein. 
 
Nach der Coronapandemie hat die ehemalige EU kein moralisches Existenzrecht.  
Niemand kann weitermachen, wenn er versagt hat. 
 
Die Völker und das menschliche Leben sind keine Spielzeuge und Testobjekte für pathologische Gauner.  
Die Staatsgrenzen bleiben geschlossen und werden noch mehr denn je erweitert, bevor die nächste, tödlichere Pandemie ausbricht.
 Die nationalen Grenzen werden wieder Freiheit, Sicherheit und Wohlstand bringen.
  
Europa zahlte einen sehr hohen Preis für alle Invasoren, die Europa wegen Einwanderung überrannten.  
Die unerwünschten Fremden haben Europäer ermordet, ausgeraubt und vergewaltigt.  
Die Verantwortung des kriminellen Maffia-Politikers bedeutet das Ende vieler politischer Parteien in Europa.  
 
Es lebe die europäische Kultur, weit weg von ihren Mördern und Tyrannen. 
Weder ein europäischer Tyrann noch ein imaginärer, arroganter German haben in Ungarn irgendwelche Pflichten oder Rechte.  
Ungarn ist kein Hinterhof für das Ausland. 
 
Othmar Karas!  Wenn Sie etwas im Leben erreichen wollen, sollten Sie es auf eigene Faust tun.  
Sie haben keinen einzigen Tag gearbeitet, sondern nur als Parasit überlebt. 
Bitte gehen Sie zur Arbeit, dann wird auch Ihr Traum Wirklichkeit, der schöner sein wird als alles andere auf der Welt.
  
Talentlose Gauner retteten den Euro, retteten einige Mitgliedsländer, retteten Banken, retteten illegale Einwanderer, nur die Menschen in den EU-Ländern wurden nicht gerettet. 
 
Die älteren Menschen, die nach dem Krieg Europa aus den Ruinen bauten, sind aus Dankbarkeit an der Corona-Infektion gestorben - in der "dankbaren" EU.
 
Freiheit ist der wahre Wert, aber liberale Demokratie ist nur Demagogie, Täuschung, ein Mittel, um Menschen und Länder zu unterwerfen. 
 
Die amerikanische Sektion der Internationale Bank Kartell hat heute den Handel mit Euro Devisa  an alle Mitglieder eingestellt. 
 
Als nächste Sanktion wird  der Internationale Bank Kartell  allen Mitgliedern den Handel mit EU-Wertpapieren verbieten. 
 
Das Kartell hat andere Methoden und Optionen, um alle schmutzigen Spiele in der EU zu beenden.
Das internationale private Großkapital arbeitet niemals mit Idioten, Verbrechern und Hofnarren zusammen.
 
 
 
 
 Ausztria egyik legnagyobb és legtehetségtelenebb szürke foltja - önálló ötlet és gondolatok nélkül - megtámadta a magyar kormányt, és közvetett módon a magyar embereket.
 
Az örök parazita és haszontalan, aki szeretne úrként élni, ma már az európai unióban felesleges íróasztala mögé ásta be magát.

Amikor ez a mentálisan terhelt ember eltorzult arccal beszél, olyan érzése van az embernek, hogy a patológiai gyűlölet hamarosan agyvérzést eredményez.
Nem szükséges reagálni arra, amit mond, ha nem volna az egyik legrosszabb jellem az európai unióban.

De ez a beteg kreatúra, aki a náci Waldheim lányával való házassága révén teljesen jelentéktelen politikai karriert futott be, most oldalt váltott.

Othmar Karas manapság liberális demokratának mondja magát, mert az a jelenlegi helyzetben job-ban fizet. 

- A számlát természetesen a népeknek kell megfizetni.

Othmar Karas beteg agyában azt képzeli, hogy a történelem során sokat szenvedett népek elfogad-ják zavaros ideológiáját és tehetségtelen vezetését. 

De a magyar emberek nem Othmar Karasra, hanem a FIDESZ-KGMP mellett szavaztak kétharmados többséggel. Ezért kizárólag a FIDESZ-KGMP felelős az emberekért, nem Othmar Karas.

A magyar embereknek szabadságra, jó és erős törvényekre van szükségük, de nem úgynevezett liberális demokráciára, mely eszetlenséget, káoszt és anarchiát hozott magával.

A Nemzetközi Bank Kartell köszönetet mond minden politikusnak, aki megmutatja valódi arcát, mert így könnyebb a besorolás és az elszámoltathatóság.
A számla az őrületnek és zsarnokságnak az emberek elleni bűncselekmény után meg fog érkezni,
Mindenki számíthat erre, még Othmar Karas is.

Politikai pártja, az ÖVP (Osztrák Néppárt) tele van korrupt politikusokkal, akiknek még rosszabb a jelleme, mint a kutyáé.

(Ernst Strassert, az ÖVP volt belügyminiszterét korrupció miatt három év börtönre ítélték.

Karl-Heinz Grasser, az ÖVP volt pénzügyminisztere hivatali ideje alatt lelopta az égboltot Ausztria felett. - Szép társaság.)

A Nemzetközi Bank Kartell valamennyi nép érdekében nem ismeri el parlamenti mentelmi jogot, ezért minden számlát időben megküldünk a szabadság ellenségeinek.

Az európai uniónak vége. - Istennek legyen hála. 

A nemzetek újra élni fognak, és mentesek lesznek a fasizmus és a kommunizmus utáni legrosszabb, legaljasabb, alig titkolt  zsarnokságtól.

A corona vírus epidémiát követően a bukott európai uniónak nincs többé erkölcsi joga létezni.
Senki sem folytathatja tovább azt, amiben, kudarcot vallott.

A népek és az emberi élet nem játék és kísérlet tárgya.

Az államhatárok továbbra is zárva maradnak és bővülni fognak még jobban, mint valaha, mielőtt a következő, halálosabb járvány kitör.

A nemzeti határok újból megteremtik a szabadságot, a biztonságot és a jólétet.
Európa nagyon magas árat fizetett a betolakodókért, akik mint bevándorlók elárasztották Európát.

A nem kívánt idegenek az európaiakat meggyilkolták, kirabolták és megerőszakolták. Ezért a bűnö-ző maffia politikusok felelőssége sok európai politikai párt végét jelenti.

Éljen az európai kultúra, távol a gyilkosoktól és zsarnokoktól.

Sem az európai zsarnokoknak, sem egy beképzelt, arrogáns germánnak nincs kötelezettsége se  joga Magyarországon.
Magyarország nem hátsó udvara a külföldi országoknak, se idegen népeknek, se idegen vallások-nak.

Othmar Karas!
Ha valamit el akar érni az életben, akkor azt saját jogán kell megtennie. Maga még egyetlen napot sem dolgozott soha, csak élősködőként túlélt.

Azt ajánljuk, menjen dolgozni, s akkor megvalósulhat egy álom mely szebb lesz minden valóságnál ezen a világon. 

A tehetségtelen  csalók a népek számlájára megmentették az eurót, megmentettek néhány tagál-lamot, megmentették az értéktelen államkötvényeikkel kirabolt bankokat, megmentették az illegális bevándorlókat a vízbe fulladástól és a szülőföldjükön való éhenhalástól,  csak az európai uniós országokban az emberek életét nem mentették meg.

Azok az idős emberek, akik a háború után Európát felépítették a romokból, most fáradtan és öre-gen, eldobva, Corona vírus fertőzésben, névtelenül haltak meg - a "hálás" európai unióban.

A szabadság valódi érték, de a liberális demokrácia csak a demagógia, megtévesztés, az emberek és országok alávetésének eszköze.

A Nemzetközi Bank Kartell amerikai szekciója ma leállította az euro deviza kereskedelmet az összes tagja számára.
Következő szankcióként a Nemzetközi Bank Kartell minden tagjának megtiltja az európai unió értéktelen "értékpapírjainak" kereskedelmét.

A Kartellnek más módszerei és lehetőségei is vannak, melyekkel a piszkos játéknak végetvetnek az európai unióban.

A nemzetközi magántulajdonú nagytőke soha nem működik együtt idiótákkal, se udvari bolondok-kal, se bűnözőkkel.
 

 
International Banking Cartel - Global Council           April 5., 2020  Washington D.C.
 
 

   

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 
Globális krízis
 
 
 

A Nemzetközi Bank Kartell Globális Főtanácsa 2020 Március 10-én kezdődött rendkívüli  értekezlet sorozatán meghozta a globális krízissel kapcsolatos határozatait.
 
A Kartell bankjai hat hónapra befagyasztották a lakossági és üzleti kölcsönök törlesztését.
 
A 2020 Március 10-ig felvett kölcsönök kamatait eltörölték.
 
A coronavírus globális epidémiája leküzdésére, a coronavírus elleni gyógyszer kidolgozására a Kartell kettő milliárd amerikai dollárt szavazott meg.
 
A globális biztonság szavatolására a Kartell mozgósította magánhadserege speciális alakulatait.
 
A rászoruló emberek azonnali segélyezésére a Kartell országaiban működő alapítványok aktivistái 
akciósorozatot indítottak.

A Nemzetközi Bank Kartell a globalizált gazdaságtól megvont minden eddigi támogatást azon indok
alapján, hogy a liberális gondolkodásmód chaoshoz vezetett.
A chaos már anarchia felé halad, amit a Kartell a rendelkezésére álló eszközeivel megakadályoz.

A Nemzetközi Jogban de jure érvényes egyezmények alapján a Kartell kizárólag a nemzetállamok joghatóságát ismeri el az államhatáraikon belüli hatalomnak.

A nemzeti államhatárokon túlra terjedt eddigi társulások, mint az un. európai unió, mely a 
Nemzetközi Jog ajánlásaival egyhangúlag nem joghatóság, ezért azokkal a Nemzetközi Bank Kartell semmilyen együttműködést nem támogat.
 
Az államhatárok megerősítésére és szigorú fegyveres őrzésére a Nemzetközi Bank Kartell 
további ajánlásokat fogadott el.
 
A nemzetközi kaladorok chaost okozott csoportjait a Nemzetközi Bank Kartell semmilyen
joggyakorlat se erkölcsök alapján nem tekinti politikai menekülteknek, kivéve a háborúban álló területek elmenekült  lakoságát.
 
A mindenféle magánszervezetek embercsempészetből üzleti hasznot húzott bűnözőit a Kartell büntetőjogi felelősségre vonja és a letartóztatott, illegális bevándorlókat fellebbezési jog nélkül hazaszállítja.
 
A Nemzetközi Bank Kartell a jelenlegi helyzetben a nemzetközi diplomáciai kapcsolatok drasztikus leépítéséről döntött
Ez a lépés kihatással lesz a múltbeli gazdasági kapcsolatokra is, melyek az eddigi legsúlyosabb krízisben hatástalanok, ezért új kapcsolatokra és egyezményekre van szükség.
 
A globalizált gazdaság egymástól való függőségi gyakorlata súlyos károkat okozva megbukott, ezért nem lehet tudni, hogy a globális népesség megfogyatkozása következtében a jövőben milyen jellegű és mértékű gazdasági együttműködésre lehet szükség.
 
A Nemzetközi Bank Kartell határozatot hozott az új alapokra helyezendő  gazdasági kapcsolatok fizetőeszközéről, mely nem állhat egyetlen szuverén ország fennhatósága alatt sem.
Ezért a Nemzetközi Bank Kartell mint egyetlen és valós értékű fizetőeszközként az aranyat ismeri el, mely a kereslet-kínálat alapján forgalmazandó.
 
A Nemzetközi Bank Kartell az arany felvásárlására kibővítette eddigi programját, melynek volumenét banktitokként kezeli.
 
A Nemzetközi Bank Kartell Globális Főtanácsa határozatot hozott a szuverén országokkal való
kapcsolatairól, mely határozat nem kapott nyilvánosságot.
 
A Nemzetközi Bank Kartell minden szekciója szakértők bevonásával tartott értekezlete folyamatos, ezért a további részletek kidolgozására és határozatok hozatalára a Globális Főtanácstól egyhónapi időt kért.

 

 
International Banking Cartel - Global Council           March 18, 2020  Washington D.C.
 
 

      

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 
Danger!
 
 
 

The International Banking Cartel condemns Iran for ending the Vienna nuclear deal. 
 
The Cartel is forced to terminate its business relationship with Iran with immediate effect. 
 
The International Banking Cartel warns all countries to act on their own initiative to violate international peace and states, that all states will bear the ultimate consequences if they act against peace. 
 
The global peace must be preserved by annihilating some states without warning.
- No state can prevent the International Banking Cartel's resolution, including the United States of America.
 
 

 
International Banking Cartel - Global Council           January 5, 2020  Toronto
 
 

   

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 
 
Évzáró


Heather Landy riportja

Ma évzáró beszélgetésre hívtam a Nemzetközi Bank Kartell amerikai szekciója főtanácsosát.

- Ön egy évvel ezelőtt azt mondta, az európai helyzet lehúzza az egész világot, mint valami bűzös mocsár a beleesett élő áldozatát. Ön szerint melyek a legsúlyosabb sebei Európának?
 
- Olykor azt mondjuk, minden relatív, ami egyszerűen nem igaz. Nem lehet csak viszonylagosan állapotosnak lenni, vagy viszonylag betegnek. Mert valaki vagy állapotos, vagy nem, s vagy egészséges, vagy beteg. Szerintem az emberiség nagyon beteg, de minden csak nézőpont kérdése.
Európa már elsüllyedt a szennyben. 
 
Részemről a germán-magyar un. "barátság" nem létezik többé, s ennek annyi oka van, hogy másfél riportban se tudnám elemezni.
 
Kérem, elégedjen meg azzal, hogy Magyarország már nem hátsóudvara Németországnak, s a történelemben elkövetett súlyos bűntettek visszaütnek Németországra, mely előbb-utóbb megsem-misül a nagy riválisával, Franciaországgal együtt.
 
A germánok nem képesek szellemileg a harmadik következtetésre, s ennek egyik legkiemelkedőbb példája, az elmeháborodott egykori bolsevik Merkel kijelentése, mellyel az Európába meghívott aljanép problémáját kezelte; "Wir schaffen es" (Mi megoldjuk.)
 
Megoldotta ám az édesanyja fatornyos falujában a kutyagumit!
Európát a háború szélére sodorta ahelyett, hogy saját népét motiválta volna magasabb képzettség-gel, otthonmaradással, az iparát pedig számos milliárdokkal automatizálta volna - amit a németek egyszerűen elaludtak.
 
Mindenki tudja, hogy a második világháborúban Európába beáramlott, elmaradott, erőszakos orosz hordák se voltak kompatibilisek az európai népekkel, tehát hogyan lehetnének kompatibilisek az afrikai kunyhók lakói és egy nagy tálat körben ülő, retkes ujjaikkal evő arabok az európai kultúrá-val? Ilyenektől várják a bárgyú németek az iparuk továbbfejlesztését?
S ha már itt tartunk; miért is kellene a német ipart tovább fejleszteni? A mór megtette kötelességét, a mór elmehet.
 
- Ön nagy ellenszenvvel beszél újabban a németekről, melynek alighanem nyomós okai vannak.
 
- Nem csak a németeket útáltam meg, de sok más népet is, s már alig van néhány nép, melyet még csak megtűrök valahogy.
A magyaroknak is csak egy nagy szarv kellene, s máris elbődülnének.
 
A kilencvenes években kidolgozott egyszerű tervem alapján már minden románt ki lehetett volna telepíteni Erdélyből, mely ma is Magyarország része, csak sokan nem akarják tudni.
 
- Hogyan oldotta volna meg a helyzetet?
 
- A világ legegyszerűbb módján, a pénz hatalmával. Persze nem úgy, hogy minden erdélyi román-nak a kezébe adtam volna százezer dollárt , nesze itt van és tűnj el. Mindenki dőlt volna a nevetés-től az ilyen idiotizmuson.
Ellenben közlöm önnel, titkos tárgyalást folytattam moldvai poltikusokkal, sőt román politikusokkal is, akik hajlottak a nagytőke szavára.
 
A román politikusok akciót kezdeményeztek volna a parlamentjükben a terv előkészítésére - havi egyezer amerikai dollár folyamatos megvesztegetésre - a moldvai politikusokkal együtt. Az a politikus, aki visszatáncolt volna, elveszítette volna a havi ezrest, ami abban az időben sok pénz volt nekik. De helyette lett volna másik, engedelmes politikus.
 
Moldvában több tízezer olcsó, egyszerű munkahely létesítésével, olcsó lakásokkal és az első három évi folyamatos anyagi támogatással az erdélyi románokat olyan gyorsan ki lehetett volna telepíteni, hogy azt követni is alig lehetett volna.
 
Az ügyre akkor mintegy kettő milliárd dollárt szántam, de be kellett volna szállni a tervbe a buda-pesti kormánynak és az erdélyi magyarságnak is.
 
Jómagam sohase voltam korrupt, mert az állam számomra nem létezik. De a magántulajdonú nagytőke így gyakorolja a hatalmat; add ide az információdat, s mennyit kérsz érte.
Mindenkit korrumpáltam az életem folyamán, s mindenki "lefeküdt" a pénz előtt.
 
A magyarok egy nagy senkik.
A svájci banktitoknál az oszrtrák banktitok sokkal nagyobb, vagyis sokkal teljesebb volt. Bécsben bármely bankban lehetett számmal megjelölt portfóliót nyitani - bármilyen valutára - s a bank alkalmazottja nem kérdezhetett semmit. A Juxten-Bonra ráírták; "Hotelkunde", vagyis hotel vendég.
Ezt a magyarok is megtehették volna, vagyis most is megtehetnék, de nincs elegendő eszük hozzá.
 
Az ország semlegessége garanciáját a NATO helyett átvenné a magántulajdonú nagytőke, s a magyar bankok az arab olajmilliárdosok, orosz zsidók, s már kínaiak és ki tudja miféle gangsterek pénzébe fulladnának bele, nem is szólva az un. "pénzmosásnak" is mondott private banking üzletről, mely évente száz milliárdokat hozna be az országba.
 
Az engem egyáltalán nem érdekel, hogy mit szólna ehhez az európai unió kodussága, vagy akár az amerikai törvények, melyek Magyarországon hatálytalanok, ugyanúgy, mint Svájcban. Mielőtt Ausztria belépett az európai unió kommunista poklába, annyi pénz volt az osztrák bankokban, mint sehol a világon.
 
A kilencvenes évek közepétől a New York Stock Exchange óriási fellendülése részben az Ausztriából kiáramlott mintegy kétezer milliárd dollárnak volt köszönhető.
 
- Belső berkekben azt mondják, ön is az egyik titkos profiteure volt a pénz menekítésének, s talán tíz-húsz milliárdot is bezsebelt az ügyből.
 
- Nézze, hogy mit mondanak az emberek, az az ő dolguk. Nyilván nem tettem ingyenbe semmit, mert az én óradíjam már egy millió dollár felett van. Olcsóbba csak a halál kerül. 
 
Visszatérve a németek poloskabajuszú, ocsmány diktátorára; hitler nem azért nem támadta meg Svájcot, mintha félt volna tőle, bár  a francia légtérben a svájci gépek összecsaptak a német légierő gépeivel, melyek úgy hullottak mint a legyek -, hanem azért, mert a náci nagyságoknak is sok összelopott, rabolt, összegyilkolt, talált, a zsidóktól "örökölt" stb. pénze volt a svájci bankokban.
 
Svájc sok mindenben példakép előttem, bár több mindent lehetne jobban csinálni, ha a magyarok átvennék a svájci demokráciát és az életszemléletet.
 
- A Nemzetközi Bank Kartell titokban tartott fegyverkezési programja mára már az első szuperhatalommá emelte a Kartellt. Lehet-e békére számítani a szuperfegyverek birtokában?
 
- Minden csak nézőpont kérdése, s mindig kettőn áll  a vásár. A háború és béke kérdésében pedig sok "ügyfélről " kell beszélni, melyek közül egyik agresszívabb mint a másik. De mindegyik náci.
Csak azt remélem, hogy akár az ázsiai kövér disznót, vagy a kínai kommunista párt skizofrén vezérét, s az iráni teokrácia vén bolondjait, vagy az izraeli nácikat, az orosz diktátorral, s a német államhatalom gazembereivel együtt saját népük fogja felelősségre vonni, mielőtt eldördülnének a fegyverek.
 
- Ön egyszer azt mondta, a Kartell stratégiai érdekeinek megfelelően nem jelentenek be nukleáris opciót, de módjukban áll ezt megtenni, ha a helyzet úgy kívánja.
 
- Nekünk nincs senkivel semmiféle kötelező érvényű szerződésünk és nukleáris fegyverekre sincs szükségünk, mert a világűrben elhelyezett fegyvereink sokkal veszélyesebbek az atomfegyvereknél.
A Vénusz bolygó légkörében végrehajtott tudományosnak mondott kísérletünket hétpecsétes titok övezi, mely egyben a földi béke biztosítéka is.
 
- Végül az utolsó kérdés; Mit üzen a Kartell a  világnak évzáróként?
 
- A legsürgősebben gyártsanak kevesebb gyereket, mert nem az a férfi akinek annyi gyereke van, hogy számát se tudja, hanem az, aki el is tudja azokat tartani anélkül, hogy az éhezésért Amerikát kellene szidalmazni a nyílt utcán. Nem szégyellik a szemtelen pofájukat?

- Sir, köszönöm a határozott, nyílt beszédet.
 
- Minden jót kisasszony a következő esztendőben is.

Angol nyelvből magyarra fordította Dr. Szepessyné Dr. Deák Margit
 

 
International Banking Cartel - Global Council           December 29, 2019  Washington D.C.
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 

Szabadság, vagy demokrácia?Dr. Constantin Helios úr December 10-én sajtófogadást adott az Emberi Jogok napján. A jogtalanságban  tartott egykori halálraítélt, ma szokatlan nyilatkozatot tett a szabadságról és a demokráciáról. Olvassák a rövid előadásról készült magyar fordítást.

"- Az emberi élet legnagyobb és legfontosabb értéke a szabadság, mely nélkül élni nem lehet.
Vagyis lehet, de minek.
Ha valakit még fiatalon életfogytig tartó börtönre ítélnek, a maradék élete értéktelen teherré, sőt szenvedéssé válik.
Ezért az emberi élet elé helyeztem az emberi szabadságot, melyet minden eszközzel megvédek, még az életem feláldozásával is.
 
Testőrségem egyik mindenre elszánt tagja többször kijelentette, ha élesben megy, vadul beleveti magát a harcba, s inkább agyonlöveti magát, mert ha engem túlélne, neki már soha  többé nem lesz olyan luxus élete, mint a közvetlen környezetemben.
 
A bátor személyi testőr elképzelni se tudja, hogy bármilyen hatalom rabságában, vagy egykori sze-génységben kellene tengődnie, ezért az életét nem kívánja megvédeni a szabadsága helyett.
 
Azt hiszem, ez a helyes hozzáállás a szabadság vagy demokrácia kérdésében is.
 
Az un. demokráciát már mindenféle régime megerőszakolta.
A népi demokráciának hazudott egykori magyar szociál fasiszta bolsevizmus éppoly erőszakos dikta-túra volt mint a Dél-amerikai katonai uralmak, melyek mégis annyiban különböztek a magyarok ocsmány, hazaáruló rendszerétől, hogy Dél-Amerika nem volt megszállva idegen ideológiára alapo-zott  katonaság fegyverei által.
 
Legújabb történelmünk egyik legrafináltabb és legaljasabb rendszere a germán eurokrácia, mely közönséges szélhámosság, s minden egyéb, csak nem demokrácia.
 
Miféle demokrácia lehetne egy olyan rendszer, melyben a bennszülött európainak a nap minden órájában azzal kell számolnia, hogy a nyílt utcán a betolakodott és senki által be nem fogadott nemzetközi kalandorok kirabolják, megerőszakolják, vagy meggyilkolják?
Az európai embereknek tehát nincsenek jogai?

Minden embernek csak annyi joga lehet - de csak a saját hazájában -, amennyi kötelességét szabad akaratából teljesíti. Továbbá, csak addig terjedhetnek jogai, ameddig a másik ember jogait nem sértik. Minden más csak a politikai pártok, vagyis politikai mafiák által kierőszakolt  bűntett, amiért a számla mindenkinek megérkezik.
 
A magyarok piszkos rendszerében és az egyik Dél-amerikai katonai junta diktatúrájában is demok-ratának vallottam magam,  s amig életveszély nélkül az alámerülőben levő Európába utazhattam, ott is demokrata voltam. Az Amerikai Egyesült Államokban is megmaradtam demokratának, bár ebben az országban nincs valódi demokrácia.
 
Felhívom  figyelmüket arra, hogy nem politizálok, ezért se baloldali, se jobboldali  nem vagyok, s ezidáig kizárólag a svájci típusú,  közvetlen demokráciát támogattam.
 
Személyemet nem sikerült senkinek és semminek befolyásolni, manipulálni, mert az én életem az én tulajdonom, s csak egyedül én tudhatom, hogy nekem mi a jó.
Erkölcsi jogommal élve, a Noble House zárt, előkelő világába csak azt fogadom be, aki a magas követelmények szerint arra érdemes.
Mindenki más kívül marad.
 
A Nemzetközi Bank Kartell 2016 májusi határozata alapján az egész világot lázba hozott embercsempészet súlyos bűncselekmény, s egyenlő a hazaárulással, melyért azonnali kötél általi halál jár.
 
Tehát semmiféle idegen invázor ne álmodjon arról, hogy valamilyen módon beerőszakolhatja magát abba a világba, mely még köszönő viszonyban sincs egy jött-menttel.
A mindenféle liberális, ilyen meg olyan szabadelvű, zöldpárti, vagy ki tudja miféle baloldali, iszlám , keresztény , kommunista, fasiszta, szoci, vagy indoktrinált nácionista öndicsőítő, zavaros kitalálmányai effektív ellensége vagyok.
 
Sem a Nemzetközi Bank Kartellben betöltött pozícióm erejével nem törekszem a Kartell hadereje világűri fegyverei ok nélkül való bevetésére, sem a személyes parancsnokságom alatt levő cyber-haderőm speciális alakulatai harcba küldésére.
 
A Nyugati világ legmodernebb hadserege felesküdött a szabadság megvédésére, hűségben a halálig.
Harcosaimnak velem együtt nincs más lehetősége. Saját életünk feláldozásával is meg fogjuk védeni szabadságot, melynek semmiféle sötét ideológia, demagógia alapján nincs alternatívája.

Az Amerikai Alkotmány a huszonegyedik századra már régen elavult és reformra szorul.
 
Semmi se működhet hatékonyan, ha az letűnt korok értéktelenné vált, bárgyú elméletein alapszik.
Ezért az amerikai nagytőke a háttérben folyamatosan tevékenykedik egy új, a jelenlegi érdekeink-nek megfelelőbb, alapjaiban stabilabb, szigorúbb alkotmány létrehozásán.
 
Néhány év múlva, nyugállományba vonulásom napján az amerikai állampolgárságról való lemondással ismét érvénybe lép a hontalan státuszom, mert senkinek és semminek nem vagyok se elkötelezettje, se tulajdona.
 
Személyi szabadságom védelmére már a magánhadseregem illetékes. 
Ezért semmiféle politikai, se egyházi csoportosulást és a szellemileg fatálisan eltévedt liberalizmus demokratúráját nem támogatom, bár erkölcsileg megmaradok független demokratának.
 
Ha bárkinek az a demokrácia, hogy szülőföldjükön az emberek a beáramlott invázorok, gyilkosok miatt rettegnek az utcára kimenni, ha az egyre embertelenebb, piszkos rendszerük lépten nyomon megfigyeli őket, ha nincs többé lehetőségük tanulni, minden tekintetben fejlődni, alkotó munkát végezni, normális emberi kapcsolatokat ápolni, ha fáznak és éheznek, ha mindenben hátrányt szenvednek a betolakodókkal szemben, ha nem hallja meg segélykiáltásukat senki, akkor minden embernek azt üzenem; fogjatok fegyvert és menjetek ki az utcákra!
 
Tegyétek le a munkát és védjétek meg a szabadságot, mely nélkül lehet ugyan élni, de nem érdemes!"
 
 
Dr. Constantin Helios
Supreme Councilor
 

Magyar nyelvre fordította Dr. Szekeres László
 
 
 
International Banking Cartel - Global Council            December 21, 2019  Washington D.C.
 

    

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 
 
Halál a menyországban
 
Ezt a címet adta Heather Landy washingtoni riportjának, melyet
Dr. Constantin Helios úrral a Nemzetközi Bank Kartell
amerikai szekciója főtanácsosával rögzített.
 
 
 
 
- Főtanácsos úr, gratulálok a Nemzetközi Bank Kartell amerikai szekciója ötvenedik tagjához, mely globálisan egyben a száznegyvennegyedik.
 
- Köszönöm a kollégák nevében is, akikkel nehéz utat tettünk meg a protokoll szeptember 21-én történt aláírásáig.
 
- Ön végképp elszakadni látszik az emberi társadalomtól. Van-e az általam ismert okok mögött még valami?
 
- Misanthrop nem lettem, de óvakodom az emberektől, legfőbb tevékenységemet, az invesztmentet pedig felváltotta a gazdasági hadviselés mely megállíthatatlan leépülést, végül globális összeomlást eredményez.
 
- Ön felszámolta a bankelnöki tudományos tanácsot és helyette katonai szakértőkkel veszi körül magát. Érzésem szerint az öt-hat ezres hightech hadserege hírszerző egységei, az elhárítási, vala-mint a cyber alakulata körüli tevékenység önnek a legfontosabb életeleme lett. Háborúra készülnek?
 
- A világ észrevétlenül belecsúszott a globális háborúba s már számos országban a fegyvereké a vezérszó. Ezt a helyzetet csak egy globális katonai kormányzással, vagy egy előzetes, figyelmeztetés nélküli megsemmisítő csapással lehet megállítani.
 
- A harmadik világháborúra gondol?
 
- Abban már sok év óta benne vagyunk, tehát csak a negyedik világháború tudja befejezni a har-madikat. De ha ön azt gondolja, hogy aféle "lőnek és visszalőnek" helyzet lesz, akkor eltéved. Mint mondottam, ha a Kartell a szabadság ellenségeire tüzel, azok nem tudnak visszalőni többé.
Az űrbeli fegyvereink villámgyorsan operálnak, ami számukra végzetes lesz.
 
A nagy energiájú mikrohullámok hatására az emberi vér három másodperc alatt megalvad és az élet megáll. A szabadság ellenségei ideje ezzel lejárt.
 
- Már értem a lényegét. Tehát ez lenne a humánusabb halál az éhenhalás helyett?
 
- Igen, mert villámgyors és szenvedést nem okoz.
 
Közlöm önnel, hogy a tudományos tanácsot nem oszlattam fel, csak átalakítottuk némely elemét, mert nincs rá szükség többé.
A tanács 2018 októberi szakértői összefoglalója még engem is majdnem földhözvágott, pedig sok rosszat megéltem már a nagyon nehéz életemben.
 
Egyik eleme volt a jelentésnek, hogy a Phosphor - mely a növényi és az emberi élet egyik alapeleme -, már csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre a Földön. A következő harminc-negyven év meghozza a teljes kiüresedést és a mezőgazdaság többé nem tudja táplálni az embereket. Tehát a Föld népessége éhenhal.
 
A jelenlegi floridai, marokkói, tunéziai, jordániai, Dél-afrikai és kínai tartalékok még néhány évtize-dig kitartanak, aztán nincs tovább. De addig is súlyos csapással kell szembenéznünk, mert a sok kémiai növényvédőszer miatt a rovarok többsége már kipusztulóban van, azok pedig a növények beporzására szolgálnak. Nem lesz többé se gyümölcs, se olyan zöldség, mely beporzással terem.
Ezen nem lehet változtatni a tudomány jelenlegi állása szerint.
 
- Amit mond, az olyan lesújtó, hogy most nem találok egyensúlyt a gondolataimban...
De próbáljunk meg tovább lépni a riportban. A Nemzetközi Bank Kartell létrehozta a hadbíróságot, melynek szabályzatát nem ismerjük. Már ennyire közel a cselekvés órája?
 
- Ezt nehezen tudom megítélni, de mindenre fel kell készülni az anarchia elkerüléséhez.
 
- Mondana valamit a cégei nanotechnológiai eredményeiről?
 
- Ezek az eredmények szupertitkosak, mert a szabadság megvédésének egyik alapkövét képezik. Már nem az életünkért küzdünk, hanem a szabadságunkért. Aki megtámadja a szabadságot, annak egy zavaros ideológiára lesz ehhez szüksége, mellyel úgy jár majd, mint a fasiszták, a nácik és a bolsevikok, vagy akár a cionisták, vagyis elsüllyed a lefelé húzó lápos talajon.
 
A kínai diktátor ugyancsak veri a harci dobot, de azt nem tudhatja, hogy a kínai hadsereg nem fog önként a halálba menni a kínai kommunisták világuralmáért. A szabadság mindig vonz, s ez történik most Hongkongban is.
 
- Lesz-e elegendő ereje a Kartellnek a támadók elnémítására?
 
- Invesztment bankári tevékenységem második évétől elindítottam egy diszkrét programot, mellyel óvatosan felvásároltam a legfontosabb stratégiai nyersanyagokat, beleértve az élet fenntartásához szükséges ásványokat is. De ezek az elrejtett tartalékok nem elegendőek fél évszázadra, még egy teljes évtizedre se.
 
- Mit hozhat még a jövő ilyen kilátástalanságban?
 
- Elon Musk magas intelligenciája és bátorságra az önálló, nem konvencionális gondolkodásra, fon-tos segítség s egyben támasz is a jövőre nézve, mely már nem a Földön fog megtörténni. Már menekülésben vagyunk s ezen a célon nem változtatunk. A nyilvánosság pedig majd csak elbotla-dozik a hazug és tolvaj politikusok és az egyházak elképzeléseivel, melyekből nem lesz valóság sohasem.
 
Sir, köszönöm a riportot.
 
Isten megáldja Miss Landy.
 
 
 
International Banking Cartel - Global Council            November 3, 2019 Washington D.C.
 

   

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
   
 
Countdown
 
 
 

The International Banking Cartel urges Iran to release all illegally seized vessels. 
 
The International Banking Cartel has lost all confidence in Iran.  In a conflict with the army, the International Banking Cartel will destroy Iran. 
 
Any attempt to dialogue is meaningless.
 
 
 

 
International Banking Cartel - Global Council            August 4, 2019  Johannesbourg
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
 
  
 
 Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF Treaty)


Ronald Reagan amerikai elnök és Mihail Gorbacsov a Szovjetunió diktátora 1987 december 8-án Washingtonban szerződést írt alá a közepes hatótávolságú nukleáris fegyverek betiltásáról.
Ez a szerződés pénteken már csak történelem lesz, mely Európára is messzemenő következmé-nyekkel járhat.

Az SSC-8 (orosz: 9M729) orosz  fegyverrendszer  képes  a 2000 kilométernél nagyobb távolságra kilőhető rakéták célbajuttatására,  amivel az oroszok egyértelműen megsértik az INF-Szerződés szárazföldi nukleáris fegyverek tilalmára vonatkozó szabályokat. 
 
Tehát új fegyverkezési verseny fenyeget az Egyesült Államok és Oroszország között? 
Igen.  Az Egyesült Államok már bejelentette egy mobil földi telepítésű középhatótávolságú rendszer felépítésének terveit, válaszul Oroszország lépésére.  Ezt a jelenlegi tervezésnek megfelelően kizá-rólag a hagyományos - azaz nem nukleáris - robbanófejekkel fogják felszerelni.

A katonai szakértők rámutatnak, hogy az ilyen tervek gyorsan megváltoztathatók.  Oroszország bejelentette, hogy az INF-Szerződés lejártára úgy reagál, hogy új, szárazföldi, hiperszonikus, köze-pes hatótávolságú rakétákat fejleszt ki.

Közepes hatótávolságú nukleáris rakétákat telepítenek ismét Európában?
Jens Stoltenberg a NATO főtitkára hangsúlyozta, hogy nem szándékozik új szárazföldi nukleáris fegyverrendszereket elhelyezni Európában.  A NATO nem feltétlenül reflektál arra,  amit Oroszor-szág csinál.

A Nemzetközi Bank Kartell biztonsági szakértői azonban figyelmeztetnek a lehetőségek sietős eluta-sításának következményeire.  A szárazföldi középtávú nukleáris fegyverek fejlesztését nem szabad kezdettől fogva elutasítani - mondta  O'Donoghue marshall, a Kartell magánhedereje főparancs-noka.
 
Bár a Nemzetközi Bank Kartell űrfegyverei még több évizedig képesek néhány percen belül legalább tizenöt ország támadóhadereje teljes  megsemmisítésére a Kartell katonai doktrínájára építve, de a fejlődés nem áll meg egyetlen országban se.
 
A marshall célzott a Lightning (Villámlás) űrvédelmi haderőnek a Vénusz bolygó légkörében terve-zett kísérletére, de ezzel kapcsolatban nem közölt technikai adatokat.

Az Amerikai Egyesült Államok és Franciaország űrvédelmi alakulatok felállításával kapcsolatos ter-véről  azt mondta, ha az érintett országoknak - kiegészítve mindenki mással - sok kidobni való pén-ze van, csak tegyék, de a következő fél évszázadban a Nemzetközi Bank Kartell  űrfegyverei techni-kailag elérhetetlenek maradnak a földi tudomány számára.
 
 
Dr. Constantin Helios
Supreme Councilor

 
 
 
International Banking Cartel - Global Council            August 1, 2019  Washington D.C.
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
 
  
 
International support
 
 
 
 
The International Banking Cartel confirmed the message, that in Europe the autonomous operating special forces for terrorist combat and espionage defense has completed the preparation for the Brexit expiration.
 
The strongest support has been received by Britain with 1200 secret agents. 
 
The message was by T. Buckingham Major General, division commander submitted.
 
 

 
International Banking Cartel - Global Council            July 28, 2019  New York
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
 
 
Global 
  
 
The EU is negotiating a new partnership agreement

"In the dispute over a new partnership agreement, the EU is increasing pressure on Switzerland. Because the Swiss government refuses because of domestic resistance, to agree to the already negotiated contract, the EU recognizes the Swiss stock exchange regulation from this Monday no longer as equivalent.
 
For the time being, EU traders will no longer be able to trade unrestrictedly on the Zurich Stock Exchange.
 
Switzerland wants to try to cushion the consequences of the EU decision with an Emergency Ordinance to protect the Swiss Stock Market.
The negotiated, but not yet signed, framework agreement by Switzerland aims to make mutual market access more uniform and efficient.
 
The EU's main concern is that Switzerland adopts EU rule changes in certain areas and adheres to the case-law of the European Court of Justice insofar as the judgments refer to areas that are part of agreements.
 
Opponents of the agreement in Switzerland criticize unacceptable new conditions imposed by the EU.
The local government had therefore recently communicated that the contract was not in its present form of majority.
However, the EU excludes substantive renegotiations and is only willing to make additional statements to reassure critics.
The Emergency Ordinance for the Protection of the Swiss Stock Exchange provides for the prevention of trading in Swiss shares in the EU in response to the EU decision.
If paper is not traded to a significant extent in the EU, EU traders can also operate in places in third countries such as Switzerland.
Around 30 percent of the Swiss stock market heavyweights - including Novartis, Roche and  Nestlé - are traded abroad.
Market participants expect part of it to move to Zurich, which could even increase the volume there."
---
 
The International Banking Cartel resolutely rejects all EU interventions in the Swiss Stock Exchange.
 
The Swiss banking system and the independent Swiss Stock Exchange continue to be free from all other states and are under strict protection of the International Banking Cartel.
 
 
 
Dr. Constantin Helios
 
Supreme Councilor
 
 

 
International Banking Cartel - Global Council            June 30, 2019  Washington D.C.
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
 
 
Global 
  
 
The UN is over
 
 

The annual general meeting of the International Banking Cartel has declared the  United Nations Organisation for over. 
 
The International Banking Cartel  justified the decision with the growing international terrorism. 
 
The United Nations Organisation has been undermined by anarchist-led states with constant refugee currents. 
These states have made no effort to limit their starving population. 
 
The United Nations Organisation has interfered in the internal affairs of the Member States, thereby committing itself to terror. 
 
The world is still ruled by money, not by beggar clubs, as the previous United Nations Organisation  did. 
 
This step of the International Banking Cartel  was to be expected after the International Banking Cartel  declared the international law for over.
 
 
 

 
International Banking Cartel - Global Council            June 19, 2019  New York
 

  

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel
 
 
 
Global 
  
 
Dangerous situation
 
 
 
 
The International Banking Cartel convened an urgent conference today.
 
The Global Council urges all parties to be the most cautious in the Persian Gulf.
 
 
 
All countries should recall all their diplomats and travelers.
 
 

 
International Banking Cartel - Global Council            June 14, 2019  New York
 

     

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel 
 
 
 
 
 Égigérő árnyék
 
 
 
Heather Landy kérdez, Dr. Constantin Helios válaszol
 
 
- Az emberiség számos megoldatlan problémái feltornyosultak s az indikátorok olyan vihart jeleznek, ami elsodorhatja a földi civilizációt.
Kérem, mondja el véleményét, mely a Nemzetközi Bank Kartell állásfoglalását is tükrözi, mivel ön a legbefolyásosabb tagja a Kartellnek.
 
- A befolyásom elsősorban a helyzetemből ered és nyilvánvalóan az elért eredményekből is. 
 
- Sok kérdésem van, melyeket már hetek óta alakítgattam, s összegyűjtöttem egyetlen riport anyagához.
 
- Csak kérdezzen bátran, s ha tudok, válaszolni fogok rájuk.
  
- Az európai unió haldoklik és már egyre nyíltabban az őrültekháza képét ölti magára.
A beígért békeprogramból politikai chaos és félelem, a beígért demokráciából demokratúra, vagyis nyílt diktatúra és zavaros szélhámosság lett, mely összeomlóban van.
Mondja doktor, ön szerint a drámai nemzetközi helyzetben várható-e fegyveres konfliktus, ami kiút lehetne a lassan anarchiába torkolló chaosból?
 
- Jós nem vagyok, de a legveszélyesebb fordulatra is felkészültünk a Kartellben és magánemberként is ezt tettem.
 
- Sir, nehezen tudom elfogadni az ön esetében a magánember státuszát, mert egyike azoknak, akik a helyzetet alakítják s azt a bizonyos piros gombot kezelik.
 
- Gazdaságilag ez így is van, s mert a gazdaság egyben politika, a társadalmi helyzet alakításáért is felelős vagyok akkor is, ha a háttérben kell maradnom, mert ez a státusz nem engedi meg a gazdasági hatalom birtokosai személyének a nyilvánosság előtti lobogtatását.
 
Az avatatlan ember a valódi hatalom hátteréről semmit nem tud.
Valahogy úgy kell ezt értelmezni, mint a világegyetem számunkra idegen civilizációit, melyek nem csak léteznek, de rejtve befolyásolják a náluk alacsonyabban fejlett társadalmakat.
S így aztán sok ember elképzelni se tudja, hogy mi játszódik le odakinnt a csillagközi térségekben.

- Az európai unió vezérei bajban vannak, ezért pseudo koncepciókkal próbálják meg elterelni a becsapott és módszeresen kizsarolt alattvalóik figyelmét.
Újabban azt találták ki, hogy összekötik a tagállamok titkosszolgálatait, melyek hivatottak lesznek az államvédelmi feladatokra is.
Ez nem egyéb, mint az egykori magyar ávo, a gyengébbek kedvéért a rendőrség államvédelmi osztálya indoktrinált tagjainak randalírozása a hatalomban, a társadalom eszközeivel és lehetőségeivel való kegyetlen visszaélés az emberek megfigyelésére, megkínzására, kirablására, rabszolgasorba való taszítására.

- Értesültem a tervről, mely csak terv marad, mert a magántulajdonú nagytőke az ilyesmit  nem tűri el azok után, amit megéltünk a múltban.
 
Csak egyetlen mondattal reagálnék az elmeháborodott tervükre.
Legyenek nagyon óvatosak, mert mielőtt megvalósulna ocsmány tervük, kitör a világháború, melyet megelőző zűrzavaros időszakban a politikusok vére a csatornában fog elfolyni.
Összelopott értékeiktől megfosztják őket és a családjukat a nyílt utcán felkoncolják.

Titkosszolgálata mindenféle szervezetnek van, melyre a Nemzetközi Bank Kartell is  igényt tart a tevékenysége megvédéséhez.
Tehát a globális öldöklő harc már mindenki ellen folyik.

A Kartell ügynökei óvatos nyomozást folytatnak Európában, ahol egyre több un. bevándorló tűnik el nyomtalanul, ami csak a kívülállóknak rejtély.
Az erősebb fizikumú fiatal férfiakat az embercsempészek kiterjedt és gátlástalan hálózata sajátos módon csapdába csalja, ahol foglyulejti.
Egy nagyobb csoport aztán ismeretlen irányban felszáll egy használaton kívüli repülőtérről és a senki által nem számontartott, szerencsétlen sorsú emberek több órás út után bánya rabszolgaként
 szállnak le, ahonnan élve senki se szabadul.
 
A Föld ásványai kimerülőben vannak s az egészségtelen bányák egyre mélyebbek, nagyobb
atmoszféra nyomás és hőség uralkodik bennük.
Ezért önkéntes munkásokat szervezni veszélyes munkára még dupla fizetésért is nehéz.

Mások pedig tudtukon kívül biológiai kísérletekben vesznek részt, ugyancsak az
embercsempészek profitját gyarapítva.
 
A kísérletekkel részben azt vizsgálják, milyen hatással vannak szervezetükre
a kémiailag tartósított élelmiszerek, valamint az új gyógyszerek, s többféle psychopharmaka.
A gyógyszer kísérletekre a Németországban ma is működő   gyógyszergyárak a múltban
megfelelő összegű pénzzel s az egykori keletnémet titkosszolgálat közreműködésével találtak elítélteket és egyéb kiszolgáltatott embereket a szovjet által megszállt övezetben.
 
A kutatásokban előrehaladt eredményeket most is az ilyen "ismeretleneken" próbálják ki, akiket egy idő után hazaszállítanak, hogy otthon haljanak meg és az se derüljön ki, hogy nemzőképtelenné és fogamzásképtelenné váltak.

De az emberiség legsötétebb árnyéka az Európában kíséret nélkül megjelenő kiskorú gyermekek
nyomtalan eltüntetése, akiknek érkezése után megélénkülnek a szervátültetések Európában.
Minden résztvevő -  a szenvedő alanyok kivételével - nagy profitot zsebel be a befolyásos   eurokraták  nem is tagadott erőteljes támogatásával.

A vérdíjak pedig hamarosan feltűnnek a nekik megfelelő bankokban, melyek adatai a Nemzetközi Bank Kartell birtokába is jutnak.
A Kartell vezető bankárai, de az invesztment bankárok információs consortiuma tagjai között is vannak, akik mindent látnak a számlamozgásokból.
Igy lehet megtudni a politikusok, államügyészek, az önmagukat függetlennek mondott bírák, s mindenféle nemzetközi bűnözők tevékenységének eredményét.
Mert az azért mégse lehetséges, hogy államügyészek vagy bírók az ezredforduló óta sok millió Euroval, a közepes qualitású politikusok pedig ezen öszegek többszörösével lesznek gazdagabbak a "hivatali fizetésükből."

- Tőzsdei, belső információból értesültem arról, hogy ön stresszbe hozta az aranykereskedelmet
azzal a gyakorlatával, hogy a megvásárolt aranyat kiviszi a bankokból.
Miért van szüksége a feltételezett több tucat milliárd dollár feletti értékű felhalmozott aranyra?
 
- A magánüzleteim nem tartoznak a nyilvánosság elé, sem az államhatalom vagy a bankfelügyelet
íróasztalára.
A Nemzetközi Bank Kartell magántőzsdéje arany elszámolással működik és a fizetőképesség
fenntartásához megfelelő mennyiségű aranytartalékra van szükség.
 
A december óta megszervezés alatt álló magánhadseregem működtetését is aranyban fedezem.
Papír értékű, fedezetlen bankjegyeket racionálisan gondolkodó ember nem fogad el   fizetőeszközként, se hosszútávú tartalékképzésre.

- A témánál vagyunk. Ön drasztikusan csökkentette az invesztment üzletet. Ez megdöbbentő és 
elkeserítő. Nem bízik többé az emberi társadalomban?
 
- Nehéz a szívem, de el kell mondanom, hogy a hosszútávú invesztmentet  a Nemzetközi Bank Kartell feladta, s ehelyett már erőteljesen koncentrálunk a Földön kívüli, interplanetáris térségekre.
A Marsról és más bolygókról nézve a Föld jövője lejárt.

- A januári tájékoztatón jelen voltam, s meglehetősen ismerem a részleteket. Feltétlenül szükség van egy ötezres létszámú magánhaderőre?
 
- Sajnálatos, hogy az elszabaduló globális chaosban ennélkül már nem lehet létezni.
 A megsemmisítéssel való fenyegetést mindig komolyan kell venni, s a fenyegetővel meg kell fizettetni amit csak lehet. Ezt nevezzük a félelemkeltés árának.

- Tudomásom szerint a Nemzetközi Bank Kartell haderejét negyvenezerre fejlesztették fel. Mire képes egy ekkora hadsereg?
 
- A Kartell most harminchétezer főből álló hadserege nem alkalmas egy világháború klasszikus értelemben való megvívására.
Ezért csak egyetlen opciója van, a  világűri fegyvereivel való villámgyors támadás, mely alatt szinkronban tizenöt hadseregre és a hátroszágra tud megsemmisítő csapást mérni, s ezek közt két európai ország is lesz.
 
- Támogatja-e a Kartell a feltételezett agresszorokkal való előzetes tárgyalásokat?
 
- Egyértelműen nem. A globális hatalom a magántulajdonú nemzetközi nagytőke birtokosai
 kezében van és ott is marad.
 
A valódi, s egyetlen hatalom birtokában semmiféle tárgyalásra nincs szükség s ez nem is lehetséges, mert mi nem időhúzásra játszunk és nem alázatoskodunk, hanem ultimátumokat adunk.
Ezért is nem támogatjuk Irán és Szaud-Arábia atomfegyver programját, mert arra nincs szükség 
  - ugyanígy az izraeli atomfegyverek is már kontraproduktívak és többet ártanak, mint használnak. 
Ha ezt egy vallásra alapozott terror állam nem tudja, vagy nem akarja tudni, majd megtapasztalja amikor eljön az ideje.
 
- A nemzetközi helyzet folyamatosan romlik. Van-e még esély a békére?
 
- Már mindenhez késő, amit eddig ismert a világ. A gazdasági háború teljes gőzzel folyik.
A szabadság és a Nemzetközi Bank Kartell ellenségeinek nincs kegyelem, akármilyen fegyverekkel vagy idológiával is rendelkeznek, vagy bármilyen vallásuk is van, ami számunkra vörös posztó.

- Sir, a vallásosságot a közvélemény magánügynek tartja. Mi erről a véleménye?
 
- Igen, a félrevezetett és agymosott közvélemény. De a gondolkodó, individualista embernek 
erre is van határozott erkölcsi válasza.
 
A vallásosság valóban magánügy, mert mindenki abban hisz amiben akar, de ha valaki elhagyja saját otthonát, a nyilvánosság előtt nem lehet semmiféle jele az ő emóciókra, középkori hiedelmekre alapozott vallásának, melynek egyetlen tézisét se lehet racionális módon bizonyítani.
 
A szabadság arra nem terjed ki, hogy valaki ráerőltethetné saját érzelmeit a másik emberre a nyilvánosság előtt, ezért az csak a saját zárt otthonában majomkodhat, ahova nem láthat be kívülálló.
Ha ez neki nem tetszik, akkor a következményeket is viselni fogja.
 
A szekularizáció régen megtörtént, ezért egyetlen vallásos ember se tarthat igényt egy országban se az államhatalomra, a kulturális és politikai tömegbefolyást biztosító médiákra, valamint a tudomány eredményeire épült gazdasági hatalomra.
 
- Végül felteszem önnek a riport utolsó, de kényes kérdését.
Vannak-e tömegpusztító fegyverek a Nemzetközi Bank Kartell tulajdonában?
 
- Erre a kérdésre nem adhatok egyértelmű választ, bár a saját gyártmányú fegyvereink hadrendbe állítására a Kartell mind a hét főtanácsosának egyhangú engedélyezése kell, de mert a hypermodern fegyverzetünk némely eleme még a Pentagon előtt is ismeretlen, a  haderőnk stratégiai titkai és fegyverzete a tűzparancs elhangzásáig titok marad.
 
Ellenben közlöm önnel, hogy a tudomány eredményei minden eszközére igényt tartunk és nem 
mondunk le egyetlen fegyverfajtáról se.
Velünk nem lehet nemzetközi tiltó szerződéseket kötni, ezért számunkra csak egyetlen törvény létezik; az emberi szabadság megvédésének ősi és természetes törvénye,  ami nem csak jogunk,
 de erkölcsi kötelességünk is minden támadóval szemben.
 
- Főtanácsos úr, köszönöm a riportot.
 
- Szépkisasszony, minden jót kívánok önnek a továbbiakban.
 
 
Az angol nyelvű riportot magyar nyelvre fordította Haynal Kornél - Nemzeti Akadémia
 
 
International Banking Cartel - Global Council             March 11, 2019  Washington D.C.
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel 
 
 

Eurobűntett, vagy "csak" eurobotrány?A Nemzetközi Bank Kartell Globális Főtanácsa rendkívüli értekezleten foglalkozott az európai unió névtelen bankkártyáival kapcsolatos  üggyel.

A Főtanács megállapította, hogy az Európában megjelenő illegális, személyi identitás nélküli kalandoroknak kiadott bankkártyákra ismeretlen forrásból átutalt kilencven Euro összegű, csak sorszámmal ellátott, névtelen bankszámlák  működtetése nem összeegyeztethető a pénzmosás megakadályozására kötött globális bankközi, bilaterális és  minden további egyezménnyel.

A bankügyekben is botrányos európai unió amateur hatalmasságai felelőtlen politikai játszmáiba belevonták a hasznos idiótáknak tartott banki alkalmazottakat, akik a névtelen számlák vezetésével bűncselekményt követtek el az európai unió felbujtására.

Következmény képpen a Nemzetközi Bank Kartell  többé nem tartja magára nézve etikai kötelességének  az európai unió  "törvényeknek" mondott, de önmaga által is megsértett  rendelkezései betartását.

Ezért a Nemzetközi Bank Kartell jelenleg száznegyvenkét tagja a globális bankközi egyezmény keretén belül a bankszámlák természetes és jogi személyre vonatkozó identifikálási eljárást jogi következmények nélkül felmondta.

A Nemzetközi Bank Kartell minden élő ember pénzét globális üzleti érdekeinek megfelelően befogadja, a számláin levő egyenleget befekteti s az egyenlegre kamatot fizet - tekintettel a bankok mindenkori belső rendelkezéseire.

A Nemzetközi Bank Kartell az ügyfelek titkait harmadik személynek nem szolgáltatja ki, mely határozat ellen fellebbezni csak Istennél lehet. 
 
 
 
 

International Banking Cartel - Global Council             February 28, 2019  Washington D.C.
 

  

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel 
 
 
 
Ukrajna felszólítása

Call for Ukraine 
 
 
 
A Nemzetközi Bank Kartell felszólítja Ukrajnát, a megszállt magyar terület kiürítésére.
 
Az erre irányuló tárgyalásokat az ukrán félnek 2019 Május elsejéig meg kell kezdeni és 
a terület Magyarországhoz való visszacsatolását 2019 December 31-ig be kell fejezni.
 
Ukrajna politikai ellenállása esetén a Nemzetközi Bank Kartell az ukrán államot előzetes figyelmeztetés nélkül gazdasági megtorlásban részesíti.
 
 
 
 

International Banking Cartel - Global Council             February 28, 2019  Washington D.C.
 

     

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel 
 
 
 
Török árulás
 
 
A Nemzetközi Bank Kartell Globális Főtanácsa 2019 Február 15-én megtartott értekezletén foglalkozott az Európában kialakult chaos elemzésével.
 
A Főtanács NATO hadgyakorlatot sürget, mellyel a tagországok felkészületlenségére akarja felhívni a figyelmet.
Az európai tagországok közül csak Nagy-Britannia kapott kielégítő értékelést a hadereje felkészültségéről.
 
Lengyelországgal kapcsolatban megállapította, hogy erőteljesen fokozni kell a NATO lengyelországi jelenlétét minden fegyvernemben.
 
Törökország belső helyzetére való tekintettel a Nemzetközi Bank Kartell több szakértő bevonásával készült jelentésben - a Kartell hírszerzői birtokába jutott dokumentumok alapján - Törökország NATO tagságát Európára nézve növekvő veszélyként értékelte.
 
Az orosz hadsereg titkosszolgálatától kapott információk minden kétséget kizáróan török katonai illetékesek árulását bizonyítják.

A Nemzetközi Bank Kartell Főtanácsa a NATO Tanácsának teendő javaslatát a kommüniké   titkosította.
 
 
 
International Banking Cartel - Global Council             February 15, 2019 New York
 

  

 
 

 
 
 
 

 

 International Banking Cartel 
 
 
Underworld culture in Hollywood

 
 
The International Bank Cartel condemns all action films that spread sadistic brutality.  

The horror inferno of pathological psychopaths must not poison the human soul. 
Our world must be human, upscale and distinguished, not an image of the damned in the Cursed Underworld.

The thinking human beings must prevent certain political doctrines - left and right - and cursed religions from interfering in  state power and seize all power and declare each other expert to subjugate other people. 
Only loving education has a purpose, but hatred and perversion have lost nothing in either art or the human mind. 
 
The International Banking  Cartel withdraws all financial support from all film directors scriptwriters who spread their own collectivist morality and hidden religious ideas.
 
In the seventh art branch - film -  has no place for murders, rape, torture and any inhumanity. 
 
Cinematography is culture and pedagogy that must build up spiritually but never ruin.
 
 
 
International Banking Cartel - Global Council             January 21, 2019  Washington D.C.